فَوندیشن یک چارچوب واکنشی برای طراحی وب است. فَوندیشن یک توری واکنش دار دوازده تایی یا کمتر برای وب درست می کند و دارای پوسته ها، قالب ها، اجزاء و خرده کدها به همراه قلم ها و فن چاپ، فرم ها، دگمه ها، جهت یابی و دیگر اجزاء باز هم به همراه پسوندهای جاوااسکریپت می باشد. این چارچوب توسط شرکت Zurb درست شده و رایگان می باشد.

در این دوره آموزشی کار با فوندیشن آموزش داده شده است.

فایل های سرفصل 1

۱- معرفی Foundation فوندیشن
۱- معرفی Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 34 ثانيه
۲- دانلود و نصب Foundation فوندیشن
۲- دانلود و نصب Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 23 ثانيه
۳- گریدهای کوچک در Foundation فوندیشن
۳- گریدهای کوچک در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
۴- گریدهای متوسط و بزرگ در Foundation فوندیشن
۴- گریدهای متوسط و بزرگ در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 8 ثانيه
۵- طراحی برای تبلت و موبایل در Foundation فوندیشن
۵- طراحی برای تبلت و موبایل در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 22 ثانيه
۶- استفاده از offset در Foundation فوندیشن
۶- استفاده از offset در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه
۷- وسط انداختن در Foundation فوندیشن
۷- وسط انداختن در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 4 ثانيه
۸- گریدهای تودرتو در Foundation فوندیشن
۸- گریدهای تودرتو در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 37 ثانيه
۹- استفاده از block grid در Foundation فوندیشن
۹- استفاده از block grid در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 27 ثانيه
۱۰- حرکت دادن عنصرها در Foundation فوندیشن
۱۰- حرکت دادن عنصرها در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
۱۱- استایل ساده در Foundation فوندیشن
۱۱- استایل ساده در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
۱۲- فن تایپ در Foundation فوندیشن
۱۲- فن تایپ در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 11 ثانيه
۱۳- ردیف کردن متن در Foundation فوندیشن
۱۳- ردیف کردن متن در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
۱۴- دگمه ها در Foundation فوندیشن
۱۴- دگمه ها در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 38 ثانيه
۱۵- پنل ها در Foundation فوندیشن
۱۵- پنل ها در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 5 ثانيه
۱۶- درست کردن thumbnail در Foundation فوندیشن
۱۶- درست کردن thumbnail در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 30 ثانيه
۱۷- تغییر استایل در Foundation فوندیشن
۱۷- تغییر استایل در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 10 ثانيه
۱۸- پدیدار کردن در Foundation فوندیشن
۱۸- پدیدار کردن در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
۱۹- استایل متوسطه در Foundation فوندیشن
۱۹- استایل متوسطه در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه
۲۰- نویگیشن کناری در Foundation فوندیشن
۲۰- نویگیشن کناری در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 47 ثانيه
۲۱- نویگیشن در Foundation فوندیشن
۲۱- نویگیشن در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 11 ثانيه
۲۲- ساختن drop down در Foundation فوندیشن
۲۲- ساختن drop down در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
۲۳- ساختن off canvas menu در Foundation فوندیشن
۲۳- ساختن off canvas menu در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 55 ثانيه
۲۴- بهترین منو برای سایت در Foundation فوندیشن
۲۴- بهترین منو برای سایت در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه
۲۵- باکس برای آلبوم عکس در Foundation فوندیشن
۲۵- باکس برای آلبوم عکس در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه
۲۶- برابر کننده در Foundation فوندیشن
۲۶- برابر کننده در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
۲۷- درست کردن carousel در Foundation فوندیشن
۲۷- درست کردن carousel در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 41 ثانيه
۲۸- درست کردن modal در Foundation فوندیشن
۲۸- درست کردن modal در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
۲۹- معرفی interchange در Foundation فوندیشن
۲۹- معرفی interchange در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 47 ثانيه
۳۰- ساختن tooltip در Foundation فوندیشن
۳۰- ساختن tooltip در Foundation فوندیشن (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 2 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید