• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
شناخت نرم افزار کرل – CorelDraw
    مباحث پایه گرافیک، آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل و استفاده از ابزار ترسیم پایه
    روشهای انتخاب و جابجایی و کپی کردن و حذف اشکال تغییر اندازه، چرخش، قرینه و …
    اشکال ادامه ابزارهای ترسیم پایه
    فرامین ترکیبی خطوط راهنما و زوم رنگ کردن داخل اشکال و رنگ و ضخامت و تنظیمات خطوط کاربرد و اجرای دستور و تنظیمات powerclip
    ابزارهای ترسیم خط کنترل فرم و گره های خطوط پر کردن اشکال از رنگ، رنگهای طیفی، بافتها و …
    متن و مدیریت متن، نوشتن متن روی مسیر، تبدیل متن به شکل ابزارهای کمک ویرایشی
    ابزارهای خطوط متصل کننده و ابزارهای اندازه گیری طول و زاویه دستورات Import & ExportImport و Export
    بررسی دستورات لازم و سودمند منوی Bitmap
    ابزار و منوی جدول نقاشی دیجیتال
    و …

فایل های سرفصل 1

آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 1
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت مدت زمان: 19 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 2
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 3
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 4
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 5
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 5 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 6
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 6 (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 7
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 7 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 8
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 8 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 9
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 9 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 10
آموزش کرول درو از مقدماتی تا پیشرفته قسمت 10 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 47 ثانيه
معرفی منوها در کورل دراو
معرفی منوها در کورل دراو (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه
ساخت یک سند و شروع به کار در کورل درو
ساخت یک سند و شروع به کار در کورل درو (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 3 ثانيه

فایل های سرفصل 2

طراحی لوگو با کورل درو قسمت 2
طراحی لوگو با کورل درو قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
طراحی لوگو با کورل درو قسمت 3
طراحی لوگو با کورل درو قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 49 ثانيه
طراحی لوگو با کورل درو قسمت 4
طراحی لوگو با کورل درو قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 8 ثانيه
طراحی کارت ویزیت با کورل درو
طراحی کارت ویزیت با کورل درو (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 30 ثانيه
طراحی پوستر با کورل درو
طراحی پوستر با کورل درو (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 12 ثانيه

دوره های مشابه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید