کورل‌دراو (به انگلیسی: CorelDRAW) یک ویرایشگر گرافیک برداری است که به دست شرکت کورل در شهر اتاوای کانادا ساخته و بازاریابی شد.

با استفاده از مجموعه گرافیکی کورل‌دراو و امکانات منحصر به فرد آن برای ویرایش تصاویر و کار با فونت‌ها، ابزار حرفه‌ای طراحی گرافیکی و طراحی سایت آن می‌توانید خلاقیت خود را در زمینهٔ طراحی افزایش دهید.

در این ویدئو ها کار با این نرم افزار آموزش داده میشود.

فایل های سرفصل 1

1- سعید طوفانی - آموزش کرل - گذری بر پروژه ها برای گرافیک - Corel Draw
1- سعید طوفانی - آموزش کرل - گذری بر پروژه ها برای گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
2- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیم صفحه -  گرافیک - Corel Draw
2- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیم صفحه - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
3- سعید طوفانی - آموزش کرل - زوم کردن -  گرافیک - Corel Draw
3- سعید طوفانی - آموزش کرل - زوم کردن - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 42 ثانيه
4- سعید طوفانی - آموزش کرل - نحوه نمایش صفحه -  گرافیک - Corel Draw
4- سعید طوفانی - آموزش کرل - نحوه نمایش صفحه - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 27 ثانيه
5- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیمات طراحی -  گرافیک - Corel Draw
5- سعید طوفانی - آموزش کرل - تنظیمات طراحی - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 27 ثانيه
6- سعید طوفانی - آموزش کرل - پنجره ها -  گرافیک - Corel Draw
6- سعید طوفانی - آموزش کرل - پنجره ها - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 31 ثانيه
7- سعید طوفانی - آموزش کرل - لبه کاغذ -  گرافیک - Corel Draw
7- سعید طوفانی - آموزش کرل - لبه کاغذ - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 54 ثانيه
8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw
8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 45 ثانيه
9- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw
9- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
10- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 1 - گرافیک - Corel Draw
10- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 1 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 17 ثانيه
11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw
11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 53 ثانيه
12- سعید طوفانی - آموزش کرل - curving - گرافیک - Corel Draw
12- سعید طوفانی - آموزش کرل - curving - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
13- سعید طوفانی - آموزش کرل - رنگ - گرافیک - Corel Draw
13- سعید طوفانی - آموزش کرل - رنگ - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 13 ثانيه
14- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw
14- سعید طوفانی - آموزش کرل - خروجی - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 20 ثانيه
15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw
15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw
16- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 2 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 22 ثانيه
17- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 3 - گرافیک - Corel Draw
17- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 3 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 59 ثانيه
18- سعید طوفانی - آموزش کرل - پیدا کردن تصویر در اینترنت - گرافیک - Corel Draw
18- سعید طوفانی - آموزش کرل - پیدا کردن تصویر در اینترنت - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 43 ثانيه
19- سعید طوفانی - آموزش کرل - trace - گرافیک - Corel Draw
19- سعید طوفانی - آموزش کرل - trace - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 55 ثانيه
20- سعید طوفانی - آموزش کرل - transparency 1 - گرافیک - Corel Draw
20- سعید طوفانی - آموزش کرل - transparency 1 - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 58 ثانيه
21- سعید طوفانی - آموزش کرل - 2 transparency - گرافیک - Corel Draw
21- سعید طوفانی - آموزش کرل - 2 transparency - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 50 ثانيه
22- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت اول - گرافیک - Corel Draw
22- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت اول - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 21 ثانيه
23- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw
23- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 56 ثانيه
24- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw
24- سعید طوفانی - آموزش کرل - سه بعدی سازی قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
25- سعید طوفانی - آموزش کرل - Transform - گرافیک - Corel Draw
25- سعید طوفانی - آموزش کرل - Transform - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 30 ثانيه
26- سعید طوفانی - آموزش کرل - خط برش - گرافیک - Corel Draw
26- سعید طوفانی - آموزش کرل - خط برش - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 15 ثانيه
27- سعید طوفانی - آموزش کرل - Marker - گرافیک - Corel Draw
27- سعید طوفانی - آموزش کرل - Marker - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 28 ثانيه
28- سعید طوفانی - آموزش کرل - بافت - گرافیک - Corel Draw
28- سعید طوفانی - آموزش کرل - بافت - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 9 ثانيه
29- سعید طوفانی - آموزش کرل - Arrange - گرافیک - Corel Draw
29- سعید طوفانی - آموزش کرل - Arrange - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 54 ثانيه
30- سعید طوفانی - آموزش کرل - Fit - گرافیک - Corel Draw
30- سعید طوفانی - آموزش کرل - Fit - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه
31- سعید طوفانی - آموزش کرل - Corner - گرافیک - Corel Draw
31- سعید طوفانی - آموزش کرل - Corner - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 55 ثانيه
32- سعید طوفانی - آموزش کرل - Alpha - گرافیک - Corel Draw
32- سعید طوفانی - آموزش کرل - Alpha - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 6 ثانيه
33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw
33- سعید طوفانی - آموزش کرل - Barcode - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 48 ثانيه
34- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت اول - گرافیک - Corel Draw
34- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت اول - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 27 ثانيه
35- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw
35- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت دوم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
36- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw
36- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت سوم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 6 ثانيه
37- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت چهارم - گرافیک - Corel Draw
37- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت چهارم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
38- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت پنجم - گرافیک - Corel Draw
38- سعید طوفانی - آموزش کرل - تهیه کارت ویزیت - قسمت پنجم - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 9 ثانيه
39- سعید طوفانی - آموزش کرل - ست اداری - گرافیک - Corel Draw
39- سعید طوفانی - آموزش کرل - ست اداری - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 51 ثانيه
40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw
40- سعید طوفانی - آموزش کرل - پاکت نامه - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 1 ثانيه
41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw
41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 39 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش CorelDraw
رایگان
5 ساعت و 10 دقيقه
شناخت نرم افزار کرل – CorelDraw مباحث پایه گرافیک، آشنایی با محیط، تنظیمات صفحه کرل و استفاده از ابزار ترسیم پایه روشهای انتخاب و جابجایی و کپی کردن و حذف اشکال تغییر اندازه، چرخش، قرینه و … اشکال ادامه ابزارهای ترسیم پایه

corel Draw آموزش Corel آموزش کامل CorelDRAW آموزش کورل کورل دراو نرم افزار کورل دراو

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید