این نرم‌افزار در صنعت چاپ و صفحه‌آرایی به‌کار می‌رود و صورت کلی برای گردآوردن و کنار هم قراردادن نوشته و عناصر نگاره‌ای در قالب صفحات است و عمدتاً به صورت مستقیم برای نگارش و ویرایش متون و نیز ایجاد و تغییر فایل‌های تصویری به‌کار نمی‌رود. از این نرم‌افزار بیشتر در آماده‌سازی مجلات، کتابها، سررسید‌ها، بروشورهای تبلیغاتی و مانند آن‌ها استفاده می‌شود.

در این مجموعه ویدیوها با آموزش کامل این نرم افزار آشنا می شوید.

فایل های سرفصل 1

1- آشنایی با ایندیزاین -  Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
1- آشنایی با ایندیزاین - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 21 ثانيه
2- شروع یک پروژه -  Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
2- شروع یک پروژه - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 36 ثانيه
3- چیدمان عکس و متن -  Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
3- چیدمان عکس و متن - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 18 ثانيه
4- آشنایی با Text Wrap در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
4- آشنایی با Text Wrap در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 18 ثانيه
5- لینک PSD در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
5- لینک PSD در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 9 ثانيه
6- درباره TEXT WRAP پیشرفته - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
6- درباره TEXT WRAP پیشرفته - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 56 ثانيه
7- درباره  ساخت package در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
7- درباره ساخت package در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 16 ثانيه
8- درباره preflight  در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
8- درباره preflight در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 5 ثانيه
9- درباره فاصله ها در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
9- درباره فاصله ها در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 39 ثانيه
10- درباره Glyph در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
10- درباره Glyph در Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 55 ثانيه
11- بروشور قیمت اول - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
11- بروشور قیمت اول - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 165 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 56 ثانيه
12- بروشور قسمت دوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
12- بروشور قسمت دوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 38 ثانيه
13- بروشور قسمت سوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
13- بروشور قسمت سوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 8 ثانيه
14- بروشور قسمت چهارم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
14- بروشور قسمت چهارم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 57 ثانيه
15- بروشور قسمت پنجم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
15- بروشور قسمت پنجم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 51 ثانيه
16- بروشور قسمت ششم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
16- بروشور قسمت ششم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 52 ثانيه
17- بروشور قسمت هفتم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
17- بروشور قسمت هفتم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
18- بروشور قسمت هشتم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
18- بروشور قسمت هشتم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 53 ثانيه
19- طراحی یک مدرک یا گواهینامه - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
19- طراحی یک مدرک یا گواهینامه - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
20- طراحی یک روزنامه - قسمت اول - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
20- طراحی یک روزنامه - قسمت اول - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 15 ثانيه
21- طراحی یک روزنامه - قسمت دوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی
21- طراحی یک روزنامه - قسمت دوم - Adobe InDesign 2017 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 40 ثانيه
22- Adobe Indesign Training wrap -   سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین رپ پیشرفته
22- Adobe Indesign Training wrap - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین رپ پیشرفته (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 2 ثانيه
23- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - اعراب گذاری
23- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - اعراب گذاری (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 46 ثانيه
24- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - شعر
24- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - شعر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 36 ثانيه
25- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - خط کرسی
25- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - خط کرسی (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
26- Adobe Indesign Training - Footnote - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - پا ورقی
26- Adobe Indesign Training - Footnote - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - پا ورقی (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 23 ثانيه
27- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - لیتوگرافی خودکار
27- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - لیتوگرافی خودکار (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت مدت زمان: 18 دقيقه و 20 ثانيه
28- Adobe Indesign Training Index - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - ایندکس
28- Adobe Indesign Training Index - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - ایندکس (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 16 ثانيه
29- Adobe Indesign Training - RGB سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - عکسهای
29- Adobe Indesign Training - RGB سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - عکسهای (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 10 ثانيه
30- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - کوفی بنایی
30- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - کوفی بنایی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
31- Adobe Indesign Training -  سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - رنگ پنجم
31- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - رنگ پنجم (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
32- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - QR Code
32- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - QR Code (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
33- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - فهرست
33- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - فهرست (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 21 ثانيه
34- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - خورده  ریز
34- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - خورده ریز (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 40 ثانيه
35- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - کپی کردن متن از ورد
35- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - کپی کردن متن از ورد (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 35 ثانيه
36- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - تغییرات 2017
36- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - تغییرات 2017 (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 18 ثانيه
37- آموزش فارسی کردن محصولات Adobe 2017 توسط استاد سعید طوفانی
37- آموزش فارسی کردن محصولات Adobe 2017 توسط استاد سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
38- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - over ride - املاء حروف
38- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - over ride - املاء حروف (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 59 ثانيه
39- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Story Editor
39- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Story Editor (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 59 ثانيه
40- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Paste Into
40- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Paste Into (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
41- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - رنگ پیشرفته
41- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - رنگ پیشرفته (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 48 ثانيه
42- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Duplicate
42- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Duplicate (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 35 ثانيه
43- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Find-Replace
43- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Find-Replace (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 14 ثانيه
44- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Redefine
44- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی - آموزش ایندیزاین - Redefine (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 4 ثانيه
45- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Book
45- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Book (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 47 ثانيه
46- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Next page
46- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Next page (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 6 ثانيه
47- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - تغییر اندازه یک صفحه
47- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - تغییر اندازه یک صفحه (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 41 ثانيه
48- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - رازها
48- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - رازها (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
49- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - گم شدن یک فونت
49- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - گم شدن یک فونت (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
50- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - درباره چاپ با پرینتر
50- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - درباره چاپ با پرینتر (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 9 ثانيه
51- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت اول
51- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 9 ثانيه
52- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت دوم
52- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 33 ثانيه
53- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت سوم
53- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - جدول قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 10 ثانيه
54- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Grep
54- Adobe Indesign Training - سعید طوفانی اصل - آموزش ایندیزاین - Grep (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 23 ثانيه
46- پیدا کردن یک فونت در یک عکس - سعید طوفانی
46- پیدا کردن یک فونت در یک عکس - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 15 ثانيه
56- مفهوم Overprint در نرم افزارها و چاپ چیست - سعید طوفانی
56- مفهوم Overprint در نرم افزارها و چاپ چیست - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 34 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش مقدماتی ایندیزاین
رایگان
2 ساعت و 11 دقيقه
اَدوبی این‌دیزاین (به انگلیسی: Adobe InDesign) یک برنامهٔ رایانه‌ای رایج در زمینهٔ نشر رومیزی ساختِ شرکت اَدوبی است. این نرم‌افزار در صنعت چاپ و صفحه‌آرایی به‌کار می‌رود و صورت کلی برای گردآوردن و کنار هم قراردادن نوشته و عناصر نگاره‌ای در قالب صفحات است.

Adobe InDesign INDESIGN آموزش Adobe InDesign آموزش ایندیزاین ایندیزاین نرم افزار ایندیزاین

آموزش این‌دیزاین
رایگان
2 ساعت و 1 دقيقه
اَدوبی این‌دیزاین (به انگلیسی: Adobe InDesign) یک برنامهٔ رایانه‌ای رایج در زمینهٔ نشر رومیزی ساختِ شرکت اَدوبی است. این نرم‌افزار در صنعت چاپ و صفحه‌آرایی به‌کار می‌رود.

Adobe InDesign INDESIGN آموزش Adobe InDesign آموزش ایندیزاین ایندیزاین نرم افزار ایندیزاین

آموزش کاربردی InDesign
رایگان
6 ساعت و 11 دقيقه
اَدوبی این‌دیزاین (Adobe InDesign) یک برنامهٔ رایانه‌ای رایج در زمینهٔ نشر رومیزی ساختِ شرکت اَدوبی است. این نرم‌افزار در صنعت چاپ و صفحه‌آرایی به‌کار می‌رود و صورت کلی برای گردآوردن و کنار هم قراردادن نوشته و عناصر نگاره‌ای در قالب صفحات است.

Adobe InDesign Adobe Indesign CC INDESIGN indesign CC آموزش Adobe InDesign آموزش ادوبی این دیزاین آموزش ایندیزاین این دیزاین ایندیزاین نرم افزار این دیزاین نرم افزار ایندیزاین

آموزش کامل Adobe InDesign CC
رایگان
12 ساعت و 18 دقيقه
نرم افزار این دیزاین یکی از محصولات ادوبی در زمینه صنعت چاپ و صفحه آرایی می باشد. یکی از ویژگی های بسیار مفید این نرم افزار همان کاربری آسان آن می باشد. از این نرم افزار بیشتر در آماده سازی مجلات و برشورهای تبلیغاتی و .. استفاده می کنند.

Adobe InDesign Adobe Indesign CC INDESIGN indesign CC آموزش Adobe InDesign آموزش ادوبی این دیزاین آموزش ایندیزاین این دیزاین ایندیزاین ایندیزاین سی سی نرم افزار این دیزاین نرم افزار ایندیزاین

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید