• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

ادوبی افتر افکتس (به انگلیسی: Adobe After Effects) نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در میان دیگر نرم‌افزارهای گرافیکی، افتر افکتس را می‌توان برای کروماکی، اصلاح حرکت، اندازه و جهت، ترکیب عناصر بصری و انیمیشن استفاده کرد. همچنین به عنوان یک نرم‌افزار بسیار پایه برای ویرایشگر غیرخطی، ویرایشگر صوتی و واسطهٔ تبدیل کدها استفاده کرد.

این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی و جلوه‌های ویژهٔ سینمایی در جهان است که انقلاب وسیعی در نگرش نسبت به پویانمایی و تلویزیون پدیدآورده. افتر افکتس هماهنگی بالایی با ادوبی فوتوشاپ و ادوبی پریمیر و ادوبی آدیشن دارد.

فایل های سرفصل 1

1- افتر افکت - نصب - سعید طوفانی
1- افتر افکت - نصب - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 52 ثانيه
2- افتر افکت - محیط کاری - سعید طوفانی
2- افتر افکت - محیط کاری - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 28 ثانيه
3- افتر افکت - یک پروژه ساده - سعید طوفانی
3- افتر افکت - یک پروژه ساده - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 13 ثانيه
4- افتر افکت - تکمیل پروژه ساده - سعید طوفانی
4- افتر افکت - تکمیل پروژه ساده - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 55 ثانيه
5- افتر افکت - ورود فایل از ایلیستریتور - سعید طوفانی
5- افتر افکت - ورود فایل از ایلیستریتور - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 40 ثانيه
6- افتر افکت - media encoder - سعید طوفانی
6- افتر افکت - media encoder - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 13 ثانيه
7- افتر افکت - Render - رندر در افتر - سعید طوفانی
7- افتر افکت - Render - رندر در افتر - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
8- افتر افکت - ورود فایل از فتوشاپ - - سعید طوفانی
8- افتر افکت - ورود فایل از فتوشاپ - - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
9- افتر افکت - شورت کات ها - سعید طوفانی
9- افتر افکت - شورت کات ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 4 ثانيه
10- افتر افکت - precomp - سعید طوفانی
10- افتر افکت - precomp - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 4 ثانيه
11- افتر افکت - shape ها - سعید طوفانی
11- افتر افکت - shape ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 53 ثانيه
12- افتر افکت - انیمیشن پاراگراف ها - سعید طوفانی
12- افتر افکت - انیمیشن پاراگراف ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 4 ثانيه
13- افتر افکت - تکرار شکل ها - سعید طوفانی
13- افتر افکت - تکرار شکل ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 33 ثانيه
14- افتر افکت - Track Matt - سعید طوفانی
14- افتر افکت - Track Matt - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 34 ثانيه
15- افتر افکت - Track Matt Animation - سعید طوفانی
15- افتر افکت - Track Matt Animation - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 44 ثانيه
16- افتر افکت - ماسک ها - سعید طوفانی
16- افتر افکت - ماسک ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 39 ثانيه
17- افتر افکت - Path Animation - سعید طوفانی
17- افتر افکت - Path Animation - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 51 ثانيه
18- افتر افکت - Ease ها - سعید طوفانی
18- افتر افکت - Ease ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 30 ثانيه
19- افتر افکت - Graph ها - سعید طوفانی
19- افتر افکت - Graph ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 32 ثانيه
20- افتر افکت - Parent ها - سعید طوفانی
20- افتر افکت - Parent ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
21- افتر افکت - Shortcut ها - سعید طوفانی
21- افتر افکت - Shortcut ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 4 ثانيه
22- افتر افکت - Null Object ها - سعید طوفانی
22- افتر افکت - Null Object ها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 30 ثانيه
23- افتر افکت - صدا قسمت یک - سعید طوفانی
23- افتر افکت - صدا قسمت یک - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 24 ثانيه
24- افتر افکت - صدا قسمت دو - سعید طوفانی
24- افتر افکت - صدا قسمت دو - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 25 ثانيه
25- افتر افکت - افکت - قسمت اول - سعید طوفانی
25- افتر افکت - افکت - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 17 ثانيه
26- افتر افکت - افکت - قسمت دوم - سعید طوفانی
26- افتر افکت - افکت - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
27- افتر افکت - افکت - ماسک - سعید طوفانی
27- افتر افکت - افکت - ماسک - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
28- افتر افکت - افکت - لایه adjustment - سعید طوفانی
28- افتر افکت - افکت - لایه adjustment - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
29- افتر افکت - افکت - color correction - سعید طوفانی
29- افتر افکت - افکت - color correction - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 20 ثانيه
30- افتر افکت - سه بعدی سازی در افتر افکت - سعید طوفانی
30- افتر افکت - سه بعدی سازی در افتر افکت - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 47 ثانيه
31- افتر افکت - نور - سعید طوفانی
31- افتر افکت - نور - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 9 ثانيه
32- افتر افکت - دوربین - سعید طوفانی
32- افتر افکت - دوربین - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 2 ثانيه
33- افتر افکت - انیمیشن 1 - سعید طوفانی
33- افتر افکت - انیمیشن 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
34- افتر افکت - انیمیشن 2 - سعید طوفانی
34- افتر افکت - انیمیشن 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 58 ثانيه
35- افتر افکت - عمق دوربین - سعید طوفانی
35- افتر افکت - عمق دوربین - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 55 ثانيه
36- افتر افکت - انواع موتورهای رندر - سعید طوفانی
36- افتر افکت - انواع موتورهای رندر - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 7 ثانيه
37- افتر افکت - جزئیات رندر - قسمت اول - سعید طوفانی
37- افتر افکت - جزئیات رندر - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 45 ثانيه
38- افتر افکت - جزئیات رندر - قسمت دوم - سعید طوفانی
38- افتر افکت - جزئیات رندر - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 5 ثانيه
39- افتر افکت - انیمیشن های متنی پیشرفته - سعید طوفانی
39- افتر افکت - انیمیشن های متنی پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 1 ثانيه
40- افتر افکت - انیمیشن های متنی - ماسک - تری دی - سعید طوفانی
40- افتر افکت - انیمیشن های متنی - ماسک - تری دی - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 17 ثانيه
41- افتر افکت - انیمیشن های متنی - شکلها - سعید طوفانی
41- افتر افکت - انیمیشن های متنی - شکلها - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 27 ثانيه
42- افتر افکت - انیمیشن های متنی - نقاشی روی ویدیو - سعید طوفانی
42- افتر افکت - انیمیشن های متنی - نقاشی روی ویدیو - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 21 ثانيه
43- افتر افکت - time remaping - سعید طوفانی
43- افتر افکت - time remaping - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 19 ثانيه
44- افترافکت - time remaping effect - سعید طوفانی
44- افترافکت - time remaping effect - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 34 ثانيه
45- افترافکت - stablize video - سعید طوفانی
45- افترافکت - stablize video - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 42 ثانيه
46- افترافکت - Green Screen - سعید طوفانی
46- افترافکت - Green Screen - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 26 ثانيه
47- افترافکت - Green Screen - جزئیات - سعید طوفانی
47- افترافکت - Green Screen - جزئیات - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه
48- افترافکت - Green Screen - ماسک - سعید طوفانی
48- افترافکت - Green Screen - ماسک - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
49- افترافکت - Green Screen - پلاگین روبوسکی - سعید طوفانی
49- افترافکت - Green Screen - پلاگین روبوسکی - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 15 ثانيه
50- افترافکت - روتو - سعید طوفانی
50- افترافکت - روتو - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 26 ثانيه
51- افترافکت - ترک موشن - سعید طوفانی
51- افترافکت - ترک موشن - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 34 ثانيه
52- افترافکت - کالکت - سعید طوفانی
52- افترافکت - کالکت - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 43 ثانيه
53- افتر افکت - موشن گرافیک ساده - قسمت یک - سعید طوفانی
53- افتر افکت - موشن گرافیک ساده - قسمت یک - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 4 ثانيه
54- افتر افکت - موشن گرافیک ساده - قسمت دو- سعید طوفانی
54- افتر افکت - موشن گرافیک ساده - قسمت دو- سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 35 ثانيه
55- تجربه یک پروژه کامل و کامپوزیت های تو در تو - Adobe after effects - سعید طوفانی
55- تجربه یک پروژه کامل و کامپوزیت های تو در تو - Adobe after effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 42 ثانيه
1- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
1- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 106 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 48 ثانيه
2- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
2- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 57 ثانيه
3- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
3- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 11 ثانيه
4- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
4- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 7 ثانيه
5- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
5- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 46 ثانيه
6- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
6- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 57 ثانيه
7- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
7- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 154 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 56 ثانيه
8- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
8- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 4 ثانيه
9- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
9- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
10- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
10- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 19 ثانيه
11- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
11- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
12- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
12- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 6 ثانيه
13- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
13- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 43 ثانيه
14- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
14- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 12 ثانيه
15- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 1 - سعید طوفانی
15- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 40 ثانيه
16- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 2 - سعید طوفانی
16- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 12 ثانيه
17- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 3 - سعید طوفانی
17- آموزش After effects - پلاگین duik و ساخت کاراکتر متحرک 3 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 37 ثانيه
18- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic
18- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 45 ثانيه
19- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic
19- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 28 ثانيه
20- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic
20- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 5 ثانيه
21- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic
21- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 36 ثانيه
22- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic
22- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - موشن گرافیک - Motion Graphic (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 27 ثانيه
23- پلاگین plexus - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
23- پلاگین plexus - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 40 ثانيه
24- انیمیشن lin art - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
24- انیمیشن lin art - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 41 ثانيه
25- آب متحرک - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت اول - سعید طوفانی
25- آب متحرک - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 38 ثانيه
26- آب متحرک - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت دوم - سعید طوفانی
26- آب متحرک - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 59 ثانيه
27- جلوه شیشه - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت اول - سعید طوفانی
27- جلوه شیشه - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 34 ثانيه
28- جلوه شیشه - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت دوم - سعید طوفانی
28- جلوه شیشه - آموزش After Effect پیشرفته - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
29- موشن ترک هوشمند - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی
29- موشن ترک هوشمند - آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 55 ثانيه
30- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - کد نویسی و حرکت بخشی از چهره
30- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - کد نویسی و حرکت بخشی از چهره (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 13 ثانيه
31- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - سفینه در اتوبان صدر - اتصال عکس در ترکینگ
31- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - سفینه در اتوبان صدر - اتصال عکس در ترکینگ (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 9 ثانيه
32- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - مسیج و اسم ام اس روی تصویر
32- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - مسیج و اسم ام اس روی تصویر (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 17 ثانيه
33- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - خون و رگ
33- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - خون و رگ (رایگان)
حجم فایل: 129 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 11 ثانيه
34- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نقاشی روی ویدیو
34- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نقاشی روی ویدیو (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 5 ثانيه
35- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نورهای متعدد و 3d
35- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نورهای متعدد و 3d (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 38 ثانيه
36- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - انیمیشن حرکت های بازحرکتی
36- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - انیمیشن حرکت های بازحرکتی (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 8 ثانيه
37- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نورهای دیجیتال
37- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - نورهای دیجیتال (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 54 ثانيه
38- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - آتش و اثر در تصاویر جانبی
38- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - آتش و اثر در تصاویر جانبی (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 44 ثانيه
39- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ربط افکت ها و ضرب آهنگ
39- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ربط افکت ها و ضرب آهنگ (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 31 ثانيه
40- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - سیبیل و حرکت های سه بعدی سر
40- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - سیبیل و حرکت های سه بعدی سر (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 13 ثانيه
41- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - متحرک سازی قاب های ویدیویی - قصه های تن تن
41- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - متحرک سازی قاب های ویدیویی - قصه های تن تن (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 30 ثانيه
42- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - بزرگ نمایی تصاویر تو در تو
42- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - بزرگ نمایی تصاویر تو در تو (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 4 ثانيه
43- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - حرکت های مینیاتوری
43- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - حرکت های مینیاتوری (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
44- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - حرکت روی نقشه
44- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - حرکت روی نقشه (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه
45- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تغییر رنگ موضعی
45- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تغییر رنگ موضعی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 28 ثانيه
46- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - شکستن شیشه
46- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - شکستن شیشه (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 57 ثانيه
47- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ریپیتر و تکرار حرکت
47- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ریپیتر و تکرار حرکت (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 13 ثانيه
48- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 1
48- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 1 (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 48 ثانيه
49- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 2
49- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 2 (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 42 ثانيه
50- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 3
50- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - رقص 3 (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 17 ثانيه
51- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ترنزیشن پریمیر
51- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ترنزیشن پریمیر (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 50 ثانيه
52- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت Track Matt ترک کت
52- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت Track Matt ترک کت (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 14 ثانيه
53- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - خروجی آلفا
53- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - خروجی آلفا (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 54 ثانيه
54- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - Luma Matt
54- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - Luma Matt (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت مدت زمان: 19 دقيقه و 43 ثانيه
55- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - POP UP
55- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - POP UP (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه
56- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تیتراژ دو لایه
56- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تیتراژ دو لایه (رایگان)
حجم فایل: 221 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 46 ثانيه
57- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت یک کارت معلق در هوا
57- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت یک کارت معلق در هوا (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 51 ثانيه
58- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت آتشبازی - particle
58- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - ساخت آتشبازی - particle (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 44 ثانيه
59- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - pin انیمیشن - لباس و باد
59- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - pin انیمیشن - لباس و باد (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 20 ثانيه
60- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تفهیم یک پروژه حرفه ای
60- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - تفهیم یک پروژه حرفه ای (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 19 ثانيه
تیتراژ مستند تلویزیونی جنگ - کاری از سعید طوفانی اصل
تیتراژ مستند تلویزیونی جنگ - کاری از سعید طوفانی اصل (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 55 ثانيه
61- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - paper animation - انیمیشن کاغذی
61- آموزش After Effect پیشرفته - سعید طوفانی - paper animation - انیمیشن کاغذی (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 8 ثانيه
62- آموزش After Effect پیشرفته - Trace - تبدیل عکس به بردار - سعید طوفانی
62- آموزش After Effect پیشرفته - Trace - تبدیل عکس به بردار - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 14 ثانيه
63- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت اول - سعید طوفانی
63- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 7 ثانيه
64- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت دوم - سعید طوفانی
64- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 32 ثانيه
65- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت سوم - سعید طوفانی
65- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت سوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 17 ثانيه
66- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت چهارم - سعید طوفانی
66- آموزش After Effect پیشرفته - ماشین قسمت چهارم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
67- آموزش After Effect پیشرفته - کله بزرگ کردن - سعید طوفانی
67- آموزش After Effect پیشرفته - کله بزرگ کردن - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 13 ثانيه
68- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ کارتنی 1 - سعید طوفانی
68- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ کارتنی 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 136 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 18 ثانيه
69- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ کارتنی 2 - سعید طوفانی
69- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ کارتنی 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 15 ثانيه
70- آموزش After Effect پیشرفته - Leak light - سعید طوفانی
70- آموزش After Effect پیشرفته - Leak light - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 41 ثانيه
71- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ متنی خیابان -قسمت 1 - سعید طوفانی
71- آموزش After Effect پیشرفته - تیتراژ متنی خیابان -قسمت 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 17 ثانيه
73- آموزش After Effect پیشرفته - افکت cc sphear - سعید طوفانی
73- آموزش After Effect پیشرفته - افکت cc sphear - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 43 ثانيه
74- آموزش After Effect پیشرفته - ساعت 1 - سعید طوفانی
74- آموزش After Effect پیشرفته - ساعت 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 8 ثانيه
75- آموزش After Effect پیشرفته - ساعت 2 - سعید طوفانی
75- آموزش After Effect پیشرفته - ساعت 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
76- آموزش After Effect پیشرفته - الکتریسیته و لوگوی شرکت برق - سعید طوفانی
76- آموزش After Effect پیشرفته - الکتریسیته و لوگوی شرکت برق - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 21 ثانيه
77- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن های متقارن - سعید طوفانی
77- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن های متقارن - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 144 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 59 ثانيه
78- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 1 - سعید طوفانی
78- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 16 ثانيه
79- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 2 - سعید طوفانی
79- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 5 ثانيه
80- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 3 - سعید طوفانی
80- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 3 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 24 ثانيه
81- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 4 - سعید طوفانی
81- آموزش After Effect پیشرفته - برج تهران 4 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 42 ثانيه
82- آموزش After Effect پیشرفته - Image presets - سعید طوفانی
82- آموزش After Effect پیشرفته - Image presets - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 5 ثانيه
83- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت ذره بین - سعید طوفانی
83- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت ذره بین - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 42 ثانيه
84- آموزش After Effect پیشرفته - مفاهیم تیتراژ آغازین و پایانی و جستجو در اینترنت - سعید طوفانی
84- آموزش After Effect پیشرفته - مفاهیم تیتراژ آغازین و پایانی و جستجو در اینترنت - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 19 ثانيه
85- آموزش After Effect پیشرفته - حرکت نبضی - سعید طوفانی
85- آموزش After Effect پیشرفته - حرکت نبضی - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 58 ثانيه
86- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن روی عکس یا فیلم متحرک - قسمت اول - سعید طوفانی
86- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن روی عکس یا فیلم متحرک - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 4 ثانيه
87- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن روی عکس یا فیلم متحرک - قسمت دوم - سعید طوفانی
87- آموزش After Effect پیشرفته - انیمیشن روی عکس یا فیلم متحرک - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 40 ثانيه
88- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 1 - سعید طوفانی
88- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 45 ثانيه
89- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 2 - سعید طوفانی
89- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
90- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 3 - سعید طوفانی
90- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Animation Composer 3 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 49 ثانيه
91- آموزش After Effect پیشرفته - تنظیم پروژه آماده 1 - سعید طوفانی
91- آموزش After Effect پیشرفته - تنظیم پروژه آماده 1 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 1 ثانيه
92- آموزش After Effect پیشرفته - تنظیم پروژه آماده 2 - سعید طوفانی
92- آموزش After Effect پیشرفته - تنظیم پروژه آماده 2 - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 24 ثانيه
93- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین 500 presets - سعید طوفانی
93- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین 500 presets - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 14 ثانيه
94- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت اول - سعید طوفانی
94- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 41 ثانيه
95- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت دوم - سعید طوفانی
95- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 8 ثانيه
96- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت سوم - سعید طوفانی
96- آموزش After Effect پیشرفته - ساخت GIF قسمت سوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 51 ثانيه
97- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Handy steamless - سعید طوفانی
97- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین Handy steamless - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
98- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین mocha plugins - سعید طوفانی
98- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین mocha plugins - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 53 ثانيه
99- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین sliced - سعید طوفانی
99- آموزش After Effect پیشرفته - پلاگین sliced - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 19 ثانيه
100- افکت Card Dance در Adobe After Effects - سعید طوفانی
100- افکت Card Dance در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 21 ثانيه
101- چالش مانکن در Adobe After Effects - سعید طوفانی
101- چالش مانکن در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 189 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 23 ثانيه
102- ویدیو و Time remap به همراه Graph در Adobe After Effects - سعید طوفانی
102- ویدیو و Time remap به همراه Graph در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
103- انیمیشن درین درین - قسمت یک در Adobe After Effects - سعید طوفانی
103- انیمیشن درین درین - قسمت یک در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 183 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه
104- انیمیشن درین درین - قسمت دو در Adobe After Effects - سعید طوفانی
104- انیمیشن درین درین - قسمت دو در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 18 ثانيه
105- درباره Typeking در Adobe After Effects - سعید طوفانی
105- درباره Typeking در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 56 ثانيه
106- لرزش مصنوعی دوربین در Adobe After Effects - سعید طوفانی
106- لرزش مصنوعی دوربین در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 35 ثانيه
107- درباره تصاویرScreen Mode در اندازه 4K در Adobe After Effects - سعید طوفانی
107- درباره تصاویرScreen Mode در اندازه 4K در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
108- پلاگین VC Reflect در Adobe After Effects - سعید طوفانی
108- پلاگین VC Reflect در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
109- درباره پریست های Day for Night در Adobe After Effects - سعید طوفانی
109- درباره پریست های Day for Night در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 59 ثانيه
110- پلاگین Twitch plugin در Adobe After Effects - سعید طوفانی
110- پلاگین Twitch plugin در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 25 ثانيه
111- درباره Twitch presets در Adobe After Effects - سعید طوفانی
111- درباره Twitch presets در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 59 ثانيه
112- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت اول - سعید طوفانی
112- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 54 ثانيه
113- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت دوم - سعید طوفانی
113- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 24 ثانيه
114- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت سوم - سعید طوفانی
114- درباره Spectrum پیشرفته در Adobe After Effects - قسمت سوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 47 ثانيه
115- کار با Camera Tracker در Adobe After Effects - سعید طوفانی
115- کار با Camera Tracker در Adobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 48 ثانيه
116- ساخت انیمیشن منطبق بر فیلمنامه سفارشی - قسمت اول درAdobe After Effects - سعید طوفانی
116- ساخت انیمیشن منطبق بر فیلمنامه سفارشی - قسمت اول درAdobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 50 ثانيه
117- ساخت انیمیشن منطبق بر فیلمنامه سفارشی - قسمت دوم درAdobe After Effects - سعید طوفانی
117- ساخت انیمیشن منطبق بر فیلمنامه سفارشی - قسمت دوم درAdobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 54 ثانيه
118- مبحث Focus Distance دوربین درAdobe After Effects - سعید طوفانی
118- مبحث Focus Distance دوربین درAdobe After Effects - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
119- مبحث 3d Space درAdobe After Effects - قسمت اول - سعید طوفانی
119- مبحث 3d Space درAdobe After Effects - قسمت اول - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 57 ثانيه
120- مبحث 3d Space درAdobe After Effects - قسمت دوم - سعید طوفانی
120- مبحث 3d Space درAdobe After Effects - قسمت دوم - سعید طوفانی (رایگان)
حجم فایل: 282 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 27 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش صفر تا صد افترافکت
رایگان
14 ساعت و 34 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش افترافکت بصورت کامل
رایگان
28 ساعت و 44 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC Adobe After Effects CC 2015 after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کامل After Effect
رایگان
12 ساعت و 45 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت ادوبی افتر افکتس سی سی افتر افکتس سی سی افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کاربردی افتر افکت
رایگان
3 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش کامل Animation 2D در Adobe After Effects
رایگان
10 ساعت و 21 دقيقه
افتر افکت یک نرم افزار 2.5 بعدی است که برای ساخت انیمیشن، جلوه های بصری و ترکیب تصاویر متحرک در پروژه های سینمایی، تلویزیونی و ساخت محتوای ویدیویی برای فضای وب مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش کامل Animation 2D ادوبی افتر افکتس سی سی افترافکت انیمیشن انیمیشن دو بعدی انیمیشن دوبعدی در افترافکتس

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید