ادوبی ایلوستریتور (به انگلیسی: Adobe Illustrator) به معنی تصویرگر، یک ویرایشگر گرافیک برداری است که برای طراحی در کامپیوتر به کار می‌رود.

این نرم‌افزار با ابزار طراحی جهت خلق آثار برداری و افکت‌های گرافیکی به همراه قلم‌موها (Brush) و به‌علاوه افکت‌ها و فیلترهای گرافیکی و ابزار کنترل رنگ به همراه محیط سازگار با فتوشاپ و سایر محصولات ادوبی در اختیار طراحان است.

در این ویدیو ها آموزش کامل نرم افزار از پایه تا پیشرفته ارایه شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 1
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 2
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 3
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 4
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 5
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 6
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 6 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 7
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 7 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 8
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 8 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 9
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 9 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 10
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 10 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 11
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 11 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 12
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 12 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 13
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 13 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 14
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 14 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 15
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 15 (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 16
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 16 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 17
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 17 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 18
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 18 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 19
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 19 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 20
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 20 (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 21
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 21 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 22
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 22 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 23
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 23 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 24
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 24 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 25
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 25 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 26
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 26 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 27
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 27 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 28
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 28 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 29
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 29 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 30
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 30 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 31
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 31 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 32
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 32 (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 33
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 33 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 34
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 34 (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 35
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 35 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 36
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 36 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 37
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 37 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 38
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 38 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 39
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 39 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 40
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 40 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 41
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 41 (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 42
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 42 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 43
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 43 (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 44
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 44 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 45
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 45 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 46
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 46 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 47
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 47 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 48
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 48 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 49
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 49 (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 50
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 50 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 51
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 51 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 52
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 52 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 53
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 53 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 54
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 54 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 55
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 55 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 56
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 56 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 57
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 57 (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 58
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 58 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 59
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 59 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 60
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 60 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 61
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 61 (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 62
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 62 (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 63
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 63 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 64
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 64 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 65
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 65 (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 66
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 66 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 33 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 67
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 67 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 68
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 68 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 69
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 69 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 70
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 70 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 71
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 71 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 72
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 72 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 73
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 73 (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 74
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 74 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 75
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 75 (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 76
آموزش ایلوستریتور از پایه - درس 76 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو اینستاگرام
آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو اینستاگرام (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: طراحی کوسه فانتزی
آموزش ایلوستریتور: طراحی کوسه فانتزی (رایگان)
حجم فایل: 112 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: طراحی ستاره سه بعدی
آموزش ایلوستریتور: طراحی ستاره سه بعدی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو گوگل پلی
آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو گوگل پلی (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو گل پنجره ای
آموزش ایلوستریتور: طراحی لوگو گل پنجره ای (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: طراحی کارکتر کارتونی
آموزش ایلوستریتور: طراحی کارکتر کارتونی (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش ایلوستریتور: کارکتر پرنده فانتزی
آموزش ایلوستریتور: کارکتر پرنده فانتزی (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 7 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش نرم افزار ایلوستریتور
رایگان
16 ساعت و 22 دقيقه
ادوبی ایلوستریتور (به انگلیسی: Adobe Illustrator) به معنی تصویرگر، یک ویرایشگر گرافیک برداری است که برای طراحی در کامپیوتر به کار می‌رود. ایلوستریتور نرم افزار محبوب طراحان می باشد. با این نرم افزار امکانات بی نهایت طراحی را در اختیار خواهید داشت.

Adobe Illustrator illustrator آموزش Illustrator آموزش ایلوستریتور ادوبی ایلوستریتور طراحی لوگو در ایلوستریتور

آموزش ایلوستریتور
رایگان
2 ساعت و 54 دقيقه
ایلوستریتور نام یکی دیگر از محصولات کمپانی ادوبی است که هم هنرمندان نقاش و هم طراحان گرافیک برای ساخت تصاویر وکتور (برداری) از آن استفاده می‌کنند.ادوبی ایلوستریتور به معنی تصویرگر، یک ویرایشگر گرافیک برداری است که برای طراحی در کامپیوتر به کار می‌رود.

Adobe Illustrator illustrator آموزش Illustrator آموزش ایلوستریتور ادوبی ایلوستریتور ایلوستریتور

آموزش Adobe illustrator
رایگان
25 ساعت و 25 دقيقه
این نرم‌افزار با ابزار طراحی جهت خلق آثار برداری و افکت‌های گرافیکی به همراه قلم‌موها (Brush) و به‌علاوه افکت‌ها و فیلترهای گرافیکی و ابزار کنترل رنگ به همراه محیط سازگار با فتوشاپ و سایر محصولات ادوبی در اختیار طراحان است.

Adobe Illustrator adobe illustrator cc illustrator آموزش Illustrator آموزش ایلاستریتور آموزش ایلوستریتور ادوبی ایلوستریتور ایلوستریتور طراحی با ایلاستریتور

آموزش کاربردی Illustrator
رایگان
3 ساعت و 50 دقيقه
ادوبی ایلوستریتور، یک ویرایشگر گرافیک برداری است که برای طراحی به کار می‌رود. این نرم‌افزار با ابزار طراحی جهت خلق آثار برداری و افکت‌های گرافیکی به همراه قلم‌موها (Brush) و به‌علاوه افکت‌ها و فیلترهای گرافیکی و ابزار کنترل رنگ در اختیار طراحان است.

Adobe Illustrator illustrator آموزش Illustrator آموزش ایلوستریتور ادوبی ایلوستریتور ایلوستریتور

آموزش کامل Adobe Illustrator CC
رایگان
117 ساعت و 10 دقيقه
ایلوستریتور یک نرم افزار برای طراحی، تصویرسازی و ساختن کارهای هنری با استفاده از یک کامپیوتر با سیستم عامل Mac یا ویندوز می باشد. ایلوستریتور برای خلق انواع گوناگونی از تصاویر چاپ شده یا دیجیتال، که شامل کارتون، جدول و .. می شود، استفاده می شود.

Adobe Illustrator adobe illustrator cc illustrator آموزش Illustrator آموزش ایلوسترریتور آموزش ایلوستریتور ادوبی ایلوستریتور ایلوستریتور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید