نرم‌افزار ورد چهارمین مهارت ICDL است. این نرم‌افزار که یکی از برنامه‌های مجموعه آفیس (Microsoft Office) است، کاربردهای بسیاری در بازار کار دارد. تسلط بر word معمولا یکی از مهارت‌های الزامی کارکنان در سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات مختلف است.
همانطور که می‌دانید word به زبان فارسی به معنای کلمه است. بنابراین می‌توانیم بفهمیم که این نرم‌افزار کاملا با کلمات و ویرایش آن‌ها سروکار دارد.
اما این تنها کاربرد واژه‌پرداز word نیست. از این نرم‌افزار مهم برای کارهایی مانند ترسیم جدول، صفحه‌آرایی، قرار دادن اشیا گرافیکی مانند تصویر در متن و غیره استفاده می‌شود.
ورد تنها به تایپ و ویرایش محدود نمی‌شود. با کمک این نرم‌افزار می‌توانید انواع جدول‌ها، فرم‌ها، نمودارها و غیره را بکشید. همچنین با این نرم‌افزار کاربردی قادر خواهید بود صفحات را مطابق با میل خود تنظیم و قالب‌بندی کنید و به متن خود تصاویر و اشکال مختلف بیافزایید.

فایل های سرفصل 1

1- آموزش ورد word
1- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
2- آموزش ورد word
2- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 3 ثانيه
3- آموزش ورد word
3- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 32 ثانيه
4- آموزش ورد word
4- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 35 ثانيه
5- آموزش ورد word
5- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 45 ثانيه
6- آموزش ورد word
6- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 44 ثانيه
7- آموزش ورد word
7- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 33 ثانيه
8- آموزش ورد word
8- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
9- آموزش ورد word
9- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
10- آموزش ورد word
10- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
11- آموزش ورد word
11- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 22 ثانيه
12- آموزش ورد word
12- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 24 ثانيه
13- آموزش ورد word
13- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 36 ثانيه
14- آموزش ورد word
14- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 20 ثانيه
15- آموزش ورد word
15- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 22 ثانيه
16- آموزش ورد word
16- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
17- آموزش ورد word
17- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
18- آموزش ورد word
18- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 57 ثانيه
19- آموزش ورد word
19- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 4 ثانيه
20- آموزش ورد word
20- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 35 ثانيه
21- آموزش ورد word
21- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 19 ثانيه
22- آموزش ورد word
22- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
23- آموزش ورد word
23- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
24- آموزش ورد word
24- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
25- آموزش ورد word
25- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 5 ثانيه
26- آموزش ورد word
26- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
27- آموزش ورد word
27- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 36 ثانيه
28- آموزش ورد word
28- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
29- آموزش ورد word
29- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 7 ثانيه
30- آموزش ورد word
30- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 24 ثانيه
31- آموزش ورد word
31- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 10 ثانيه
32- آموزش ورد word
32- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 19 ثانيه
33- آموزش ورد word
33- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
34- آموزش ورد word
34- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 32 ثانيه
35- آموزش ورد word
35- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 2 ثانيه
36- آموزش ورد word
36- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
37- آموزش ورد word
37- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
38- آموزش ورد word
38- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 22 ثانيه
39- آموزش ورد word
39- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 29 ثانيه
40- آموزش ورد word
40- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 5 ثانيه
41- آموزش ورد word
41- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
42- آموزش ورد word
42- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 29 ثانيه
43- آموزش ورد word
43- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 20 ثانيه
44- آموزش ورد word
44- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
45- آموزش ورد word
45- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 26 ثانيه
46- آموزش ورد word
46- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 4 ثانيه
47- آموزش ورد word
47- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
48- آموزش ورد word
48- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 36 ثانيه
49- آموزش ورد word
49- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 1 ثانيه
50- آموزش ورد word
50- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 23 ثانيه
51- آموزش ورد word
51- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 25 ثانيه
52- آموزش ورد word
52- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
53- آموزش ورد word
53- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 4 ثانيه
54- آموزش ورد word
54- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 5 ثانيه
55- آموزش ورد word
55- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 19 ثانيه
56- آموزش ورد word
56- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 28 ثانيه
57- آموزش ورد word
57- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 13 ثانيه
58- آموزش ورد word
58- آموزش ورد word (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید