• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
افتر افکت یک نرم افزار 2.5 بعدی است که برای ساخت انیمیشن، جلوه های بصری و ترکیب تصاویر متحرک در پروژه های سینمایی، تلویزیونی و ساخت محتوای ویدیویی برای فضای وب مورد استفاده قرار می گیرد.  البته استفاده از واژه 2.5 بعدی برای این نرم افزار به معنای آن نیست که افترافکت توانایی خلق پروژه های 3 بعدی را ندارد.
در واقع بسیاری از امکانات طراحی سه بعدی اعم از حرکت دوربین در سه بعد، امکان تصویر برداری سه بعدی و چرخش سه بعدی آبجکت ها در این نرم افزار فراهم است. همچنین پلاگین های قابل نصبی، مختص کار بر روی پروژه های 3D برای این نرم افزار در بازار موجود است که در این زمینه امکانات اضافه ای را در اختیار کاربران این حوزه قرار می دهد.

فایل های سرفصل 1

آموزش Animation 2D در Adobe After Effects - قسمت 1 - پیشگفتار
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects - قسمت 1 - پیشگفتار (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 1
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 2
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 3
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 4
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 4 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 5
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 5 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 6
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 6 (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 7
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 7 (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 47 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 8
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 8 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 9
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 9 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 10
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 2 - بخش 10 (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 42 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 1
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 2
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 3
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 3 - بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 18 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 4
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 1
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 2
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 3
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 4
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 5 - بخش 4 (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 6 - بخش 1
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 6 - بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 6 - بخش 2
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 6 - بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 1
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 2
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 3
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 58 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 4
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 4 (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 48 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 5
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 5 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 6
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 7 - بخش 6 (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 8
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 8 (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 14 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 9
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 9 (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 10
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 10 (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 11
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 11 (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 59 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 12
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 12 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 13
آموزش Animation 2D در Adobe After Effects- قسمت 13 (رایگان)
حجم فایل: 233 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش صفر تا صد افترافکت
رایگان
14 ساعت و 34 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش افترافکت بصورت کامل
رایگان
28 ساعت و 44 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC Adobe After Effects CC 2015 after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کامل After Effect
رایگان
12 ساعت و 45 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت ادوبی افتر افکتس سی سی افتر افکتس سی سی افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کاربردی افتر افکت
رایگان
3 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

گرافیک متحرک قطعه هایی از پویانمایی یا فیلم دیجیتالی است که توهم حرکت یا چرخش را ایجاد می‌کند و معمولاً برای استفاده در پروژه‌های چندرسانه‌ای با صدا ترکیب می‌شود. طراحی موشن گرافیک یکی از قابلیت‌های افتر افکتس است.

after efffect Motion Graphic Motion Graphic در Adobe After Effects آموزش Motion Graphic آموزش کامل Motion Graphic افترافکت موشن گرافی موشن گرافیک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید