• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ادوبی افتر افکتس (به انگلیسی: Adobe After Effects) نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در میان دیگر نرم‌افزارهای گرافیکی، افتر افکتس را می‌توان برای کروماکی، اصلاح حرکت، اندازه و جهت، ترکیب عناصر بصری و انیمیشن استفاده کرد. همچنین به عنوان یک نرم‌افزار بسیار پایه برای ویرایشگر غیرخطی، ویرایشگر صوتی و واسطهٔ تبدیل کدها استفاده کرد.
این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی و جلوه‌های ویژهٔ سینمایی در جهان است که انقلاب وسیعی در نگرش نسبت به پویانمایی و تلویزیون پدیدآورده. افتر افکتس هماهنگی بالایی با ادوبی فوتوشاپ و ادوبی پریمیر و ادوبی آدیشن دارد.

فایل های سرفصل 1

1- آموزش افترافکت After Effect
1- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 23 ثانيه
2- آموزش افترافکت After Effect
2- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 20 ثانيه
3- آموزش افترافکت After Effect
3- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 22 ثانيه
4- آموزش افترافکت After Effect
4- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 7 ثانيه
5- آموزش افترافکت After Effect
5- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 58 ثانيه
6- آموزش افترافکت After Effect
6- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 47 ثانيه
7- آموزش افترافکت After Effect
7- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 5 ثانيه
8- آموزش افترافکت After Effect
8- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 12 ثانيه
9- آموزش افترافکت After Effect
9- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 27 ثانيه
10- آموزش افترافکت After Effect
10- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 31 ثانيه
11- آموزش افترافکت After Effect
11- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 38 ثانيه
12- آموزش افترافکت After Effect
12- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 12 ثانيه
13- آموزش افترافکت After Effect
13- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 30 ثانيه
14- آموزش افترافکت After Effect
14- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 24 ثانيه
15- آموزش افترافکت After Effect
15- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 20 ثانيه
16- آموزش افترافکت After Effect
16- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 50 ثانيه
17- آموزش افترافکت After Effect
17- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 37 ثانيه
18- آموزش افترافکت After Effect
18- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 53 ثانيه
19- آموزش افترافکت After Effect
19- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
20- آموزش افترافکت After Effect
20- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 55 ثانيه
21- آموزش افترافکت After Effect
21- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 44 ثانيه
22- آموزش افترافکت After Effect
22- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 16 ثانيه
23- آموزش افترافکت After Effect
23- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 28 ثانيه
24- آموزش افترافکت After Effect
24- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 41 ثانيه
25- آموزش افترافکت After Effect
25- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 35 ثانيه
26- آموزش افترافکت After Effect
26- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 8 ثانيه
27- آموزش افترافکت After Effect
27- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 23 ثانيه
28- آموزش افترافکت After Effect
28- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت مدت زمان: 23 دقيقه و 18 ثانيه
29- آموزش افترافکت After Effect
29- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 16 ثانيه
30- آموزش افترافکت After Effect
30- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 53 ثانيه
31- آموزش افترافکت After Effect
31- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 5 ثانيه
32- آموزش افترافکت After Effect
32- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 55 ثانيه
33- آموزش افترافکت After Effect
33- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 6 ثانيه
34-After Effect
34-After Effect (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 40 ثانيه
35- آموزش افترافکت After Effect
35- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
36- آموزش افترافکت After Effect
36- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 16 ثانيه
37- آموزش افترافکت After Effect
37- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 47 ثانيه
38- آموزش افترافکت After Effect
38- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 42 ثانيه
39- آموزش افترافکت After Effect
39- آموزش افترافکت After Effect (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 52 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش صفر تا صد افترافکت
رایگان
14 ساعت و 34 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش افترافکت بصورت کامل
رایگان
28 ساعت و 44 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC Adobe After Effects CC 2015 after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کاربردی افتر افکت
رایگان
3 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش کامل Animation 2D در Adobe After Effects
رایگان
10 ساعت و 21 دقيقه
افتر افکت یک نرم افزار 2.5 بعدی است که برای ساخت انیمیشن، جلوه های بصری و ترکیب تصاویر متحرک در پروژه های سینمایی، تلویزیونی و ساخت محتوای ویدیویی برای فضای وب مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش کامل Animation 2D ادوبی افتر افکتس سی سی افترافکت انیمیشن انیمیشن دو بعدی انیمیشن دوبعدی در افترافکتس

گرافیک متحرک قطعه هایی از پویانمایی یا فیلم دیجیتالی است که توهم حرکت یا چرخش را ایجاد می‌کند و معمولاً برای استفاده در پروژه‌های چندرسانه‌ای با صدا ترکیب می‌شود. طراحی موشن گرافیک یکی از قابلیت‌های افتر افکتس است.

after efffect Motion Graphic Motion Graphic در Adobe After Effects آموزش Motion Graphic آموزش کامل Motion Graphic افترافکت موشن گرافی موشن گرافیک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید