در این دوره ما می خواهیم بوسیله MVC که توانستیم با PHP بسازیم ، یک پروژه خوب بسازیم و در نهایت ان را در محیط واقعی اپلود کنیم و خروجی را دریافت کنیم .

فایل های سرفصل 1

تعریف پروژه و ساخت فایل های پروژه
تعریف پروژه و ساخت فایل های پروژه (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 21 ثانيه
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 1
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 50 ثانيه
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 2
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 21 ثانيه
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 3
ساخت قسمت admin پروژه قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 10 ثانيه
ساخت صفحه مدیریت
ساخت صفحه مدیریت (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 25 ثانيه
ساخت دیتابیس seo و insert دیتا در دیتابیس
ساخت دیتابیس seo و insert دیتا در دیتابیس (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 11 ثانيه
نمایش اطلاعات در قسمت seo
نمایش اطلاعات در قسمت seo (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 17 ثانيه
پاک دیتا در قسمت seo
پاک دیتا در قسمت seo (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
دینامیک کردن seo و تکمیل کردن قسمت seo
دینامیک کردن seo و تکمیل کردن قسمت seo (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 58 ثانيه
ساخت قسمت slider و ساخت database و insert کردن دیتا
ساخت قسمت slider و ساخت database و insert کردن دیتا (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 42 ثانيه
نمایش اطلاعات و جزئیات slider
نمایش اطلاعات و جزئیات slider (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 32 ثانيه
پاک کردن slider به حالت های مختلف
پاک کردن slider به حالت های مختلف (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 10 ثانيه
پاک کردن دیتا از درون دیتابیس برای قسمت slider به حالت های دیگر
پاک کردن دیتا از درون دیتابیس برای قسمت slider به حالت های دیگر (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 33 ثانيه
استفاده از jquery برای پاک کردن دیتا slider و confirm
استفاده از jquery برای پاک کردن دیتا slider و confirm (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 58 ثانيه
اپدیت slider
اپدیت slider (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 49 ثانيه
ادامه update slider
ادامه update slider (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 49 ثانيه
دینامیک کردن slider در وب سایت اصلی
دینامیک کردن slider در وب سایت اصلی (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 45 ثانيه
ایجاد کردن json برای Slider
ایجاد کردن json برای Slider (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 58 ثانيه
آجکسی کردن قسمت خبرنامه نوب سایت
آجکسی کردن قسمت خبرنامه نوب سایت (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه
ساخت دیتا بیس قسمت category و insert کردن ان در دیتابیس
ساخت دیتا بیس قسمت category و insert کردن ان در دیتابیس (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 9 ثانيه
نمایش اطلاعات مربوط به قسمت category
نمایش اطلاعات مربوط به قسمت category (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه
پاک کردن قسمت category
پاک کردن قسمت category (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
ساخت قسمت محصولات و ساخت دیتا بیس products
ساخت قسمت محصولات و ساخت دیتا بیس products (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 54 ثانيه
عملیات ریختن دیتا در درون دیتا بیس قسمت محصولات
عملیات ریختن دیتا در درون دیتا بیس قسمت محصولات (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 56 ثانيه
نمایش اطلاعات محصولات در قسمت پنل ادمین
نمایش اطلاعات محصولات در قسمت پنل ادمین (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
نمایش اطلاعات مربوط به محصولات و پیاده سازی inner join
نمایش اطلاعات مربوط به محصولات و پیاده سازی inner join (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 5 ثانيه
پاک کردن محصولات در پنل ادمین
پاک کردن محصولات در پنل ادمین (رایگان)
حجم فایل: 53 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 47 ثانيه
دینامیک کردن دسته بندی در قسمت وب سایت
دینامیک کردن دسته بندی در قسمت وب سایت (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 5 ثانيه
دینامیک کردن قسمت محصولات در قسمت وب سایت
دینامیک کردن قسمت محصولات در قسمت وب سایت (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 43 ثانيه
ساخت pagination در وب سایت
ساخت pagination در وب سایت (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 22 ثانيه
ادامه قسمت pagination قسمت 2
ادامه قسمت pagination قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 16 ثانيه
ادامه pagination در وب سایت قسمت 3
ادامه pagination در وب سایت قسمت 3 (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت مدت زمان: 12 دقيقه و 16 ثانيه
ادامه قسمت pagination - قسمت 4
ادامه قسمت pagination - قسمت 4 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 32 ثانيه
پیاده سازی قسمت menu و دینامیک کردن ان
پیاده سازی قسمت menu و دینامیک کردن ان (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 18 ثانيه
ساخت دیتا بیس menu و insert کردن ان در دیتا بیس
ساخت دیتا بیس menu و insert کردن ان در دیتا بیس (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
ادامه insert کردن menu در دیتابیس
ادامه insert کردن menu در دیتابیس (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 16 ثانيه
ریختن اطلاعات menu در دیتابیس به صورت ajax
ریختن اطلاعات menu در دیتابیس به صورت ajax (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 38 ثانيه
ریختن اطلاعات menu در دیتابیس به صورت ajax
ریختن اطلاعات menu در دیتابیس به صورت ajax (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 46 ثانيه
پاک کردن menu , subnemu در قسمت پنل ادمین
پاک کردن menu , subnemu در قسمت پنل ادمین (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 39 ثانيه
نمایش اطلاعات مربوط menu
نمایش اطلاعات مربوط menu (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 54 ثانيه
نمایش menu در وب سایت و پیاده سازی ان به صورت داینامیک
نمایش menu در وب سایت و پیاده سازی ان به صورت داینامیک (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 26 ثانيه
دینامیک کردن menu در وب سایت اصلی و پیاده سازی ان
دینامیک کردن menu در وب سایت اصلی و پیاده سازی ان (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 48 ثانيه
دینامیک کردن menu در وب سایت اصلی و پیاده سازی ان-قسمت 2
دینامیک کردن menu در وب سایت اصلی و پیاده سازی ان-قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 21 ثانيه
پایان پیاده سازی menu و دینامی کردن کل وب سایت
پایان پیاده سازی menu و دینامی کردن کل وب سایت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 32 ثانيه

دوره های مشابه

پی‌اچ‌پی (به انگلیسی: PHP) یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است، اما می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده‌کرد. وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا (به انگلیسی: CMS) برای راه اندازی و ایجاد سایت‌ها و وبلاگ‌ها است.

javascript MySQL php PHP Programming Wordpress

آموزش مبانی برنامه نویسی PHP
رایگان
3 ساعت و 39 دقيقه
پی‌اچ‌پی (به انگلیسی: PHP) یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است، اما می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده‌کرد. پی‌اچ‌پی یک نرم‌افزار آزاد است که تحت مجوز پی‌اچ‌پی انتشار یافته‌است.

php PHP Programming برنامه نویسی پی اچ پی پی اچ پی مبانی برنامه نویسی پی اچ پی مبانی زبان PHP

آموزش PHP از صفر
رایگان
5 ساعت و 20 دقيقه
پی‌اچ‌پی (به انگلیسی: PHP) یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است، اما می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده‌کرد. تا ژانویهٔ سال ۲۰۱۳ میلادی PHP روی ۲۴۴ میلیون وب‌گاه و ۲٫۱ میلیون سرور وب نصب شده‌است.

php PHP Programming آموزش PHP آموزش پی اچ پی برنامه نویسی پی اچ پی پی اچ پی

آموزش PHP
رایگان
2 ساعت و 24 دقيقه
پی‌اچ‌پی (به انگلیسی: PHP) یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است، اما می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی نیز استفاده‌کرد. تا ژانویهٔ سال ۲۰۱۳ میلادی PHP روی ۲۴۴ میلیون وب‌گاه و ۲٫۱ میلیون سرور وب نصب شده‌است.

php PHP Programming آموزش PHP آموزش زبان پی اچ پی برنامه نویسی پی اچ پی پی اچ پی

آموزش شیءگرایی در زبان PHP
رایگان
1 ساعت و 23 دقيقه
پی‌اچ‌پی یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است، اما می‌توان از آن به عنوان یک زبان عمومی استفاده‌کرد.در ابتدا، پی‌اچ‌پی از عبارت صفحهٔ خانگی شخصی گرفته شده‌بود. اما اکنون این کلمه مخففِ بازگشتی PHP یعنی: پیش‌پردازندهٔ ابرمتن.

php PHP Programming آموزش PHP آموزش پی اچ پی آموزش زبان پی اچ پی برنامه نویسی پی اچ پی

آموزش PHP
رایگان
3 ساعت و 37 دقيقه
پی‌اچ‌پی یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است که برای طراحی وب توسعه یافته‌است. در ابتدا، پی‌اچ‌پی از عبارت صفحهٔ خانگی شخصی (Personal Home Page) گرفته شده‌بود. اما اکنون این کلمه مخففِ بازگشتی PHP: Hypertext Preprocessor به معنی: پیش‌پردازندهٔ ابرمتن است.

php PHP Programming آموزش پی اچ پی آموزش زبان پی اچ پی برنامه نویسی پی اچ پی پی اچ پی

دیدگاه ها(2)

user

احسان کاوسی در 3 ماه پیش

سلام وقت بخیر ببخشید میگم این دوره ادامه داره یا به اتمام رسیده؟

user

مدیر سیستم در 3 ماه پیش

سلام
بله این دوره تکمیل شده است.
چنانچه دوره ای را دریافت کرده باشید و تغیری در دوره ها اعمال شود به شما اطلاع رسانی می شود.

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید