• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران

معادله دیفرانسیل، رابطه‌ای میان تابع، مشتقات آن و متغیرهای مستقل‌اش است. بنابراین ما خواهیم توانست، انواع محاسبات را انجام دهیم، از هر پدیده‌ای نموداری به منظور توصیف آن تهیه کنیم و حتی قادر خواهیم بود آینده را پیش بینی کنیم.

در این مجموعه با این درس بیشتر آشنا خواهید شد.

فایل های سرفصل 1

آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات جدایی پذیر، معادلات همگن
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات جدایی پذیر، معادلات همگن (رایگان)
حجم فایل: 398 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات کامل و فاکتور انتگرال
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات کامل و فاکتور انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 347 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات خطی، معادلات برنولی
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات خطی، معادلات برنولی (رایگان)
حجم فایل: 378 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_معادلات باضرایب ثابت و روش ضرایب نامعین
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_معادلات باضرایب ثابت و روش ضرایب نامعین (رایگان)
حجم فایل: 582 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات کلرو، لاگرانژ، ریکاتی
آموزش و حل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه اول_معادلات کلرو، لاگرانژ، ریکاتی (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش کاهش مرتبه و تغییر پارامتر
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش کاهش مرتبه و تغییر پارامتر (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش عملگر معکوس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش عملگر معکوس (رایگان)
حجم فایل: 385 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش کوشی اویلر
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_معادله دیفرانسیل مرتبه دوم_روش کوشی اویلر (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_تعریف لاپلاس و فرمول های لاپلاس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_تعریف لاپلاس و فرمول های لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 275 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_لاپلاس مشتق و مشتق لاپلاس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_لاپلاس مشتق و مشتق لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 361 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 54 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_ مثال هایی از لاپلاس مشتق و مشتق لاپلاس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_ مثال هایی از لاپلاس مشتق و مشتق لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_لاپلاس انتگرال و انتگرال لاپلاس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_لاپلاس انتگرال و انتگرال لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_کانولوشن و معادلات انتگرالی
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_کانولوشن و معادلات انتگرالی (رایگان)
حجم فایل: 276 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_خاصیت انتقال و لاپلاس تابع متناوب
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_تبدیلات لاپلاس_خاصیت انتقال و لاپلاس تابع متناوب (رایگان)
حجم فایل: 332 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_نقطه‌ی عادی
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_نقطه‌ی عادی (رایگان)
حجم فایل: 234 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_نقطه‌ی تکین منظم
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_نقطه‌ی تکین منظم (رایگان)
حجم فایل: 395 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_معادله بسل
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_جواب معادله بصورت سری توانی_معادله بسل (رایگان)
حجم فایل: 380 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی_روش عملگری(اپراتوری)و لاپلاس
آموزش وحل تمرین معادلات دیفرانسیل_حل دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی_روش عملگری(اپراتوری)و لاپلاس (رایگان)
حجم فایل: 575 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 59 دقيقه و 37 ثانيه

دوره های مشابه

درس نظریه معادلات دیفرانسیل مختص دوره کارشناسی ارشد می باشد. معادلات دیفرانسیل عادی به صورت طبیعی در دستگاه های زیستی، فیزیکی، شیمیایی و مهندسی که ماهیت دینامیکی دارند پدید می آیند.

آموزش نظریه دیفرانسیل آموزش نظریه معادلات دیفرانسیل معادلات دیفرانسیل نظریه دیفرانسیل نظریه معدلات دیفرانسیل

آموزش درس معادلات دیفرانسیل
رایگان
4 ساعت و 45 دقيقه
معادله دیفرانسیل نوعی معادله ریاضی محض است که بیانگر یک تابع مجهول(محصول محض) از یک یا چند متغیر مستقل و مشتق هایی با مرتبه‌های مختلف(ضریب دیفرانسیلی متغیر) نسبت به متغیرهای مستقل است.

حل معادلات معادلات انتگرال معادلات دانشگاه معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم

آنالیز عددی (۲)
رایگان
21 ساعت و 6 دقيقه
در این دوره آموزشی درس معادلات دیفرانسیل رشته‌های فنی و مهندسی در قالب یک درس ۴ واحدی بیان شده است. دوره به‌گونه‌ای تهیه شده است که تقریبا سرفصل مصوب وزارت علوم برای بیشتر دانشگاه های کشور را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

mesforush پوش تبدیلات لاپلاس دستگاه معادلات دیفرانسیل ریاضی ریاضی مهندسی سری های توانی مس فروش مسیر قائم معادلات انتگرال معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم مهندسی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید