• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
درس هوش مصنوعی یکی از درس‌های تخصصی رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات است. با توجه به گسترش چشمگیر هوش مصنوعی در جهان، می‌توان گفت این درس یکی از مهم‌ترین دروس رشته کامپیوتر به حساب می‌آید. به ویژه، برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که قصد ادامه تحصیل در گرایش هوش مصنوعی را دارند، این درس بسیار اهمیت دارد.
پیش‌نیاز درس هوش مصنوعی، درس ساختمان داده و الگوریتم‌ها است. در واقع، پیش‌نیاز درس هوش مصنوعی ، آشنایی با مفاهیم ابتدایی علوم کامپیوتر یعنی الگوریتم‌ها، ساختمان داده و پیچیدگی محاسباتی است.‌ پیش‌نیازهای درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها درس‌های برنامه‌نویسی پیشرفته و ریاضیات گسسته است. درس مبانی برنامه‌نویسی پیش‌نیاز درس‌های برنامه‌نویسی پیشرفته و ریاضیات گسسته به حساب می‌آید.

فایل های سرفصل 1

هوش مصنوعی ۱: مقدمه و مراجع
هوش مصنوعی ۱: مقدمه و مراجع (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
هوش مصنوعی ۲: عامل هوشمند
هوش مصنوعی ۲: عامل هوشمند (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 56 ثانيه
هوش مصنوعی ۳: ویژگی‌های محیط - قسمت اول
هوش مصنوعی ۳: ویژگی‌های محیط - قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 22 ثانيه
هوش مصنوعی ۴: ویژگی‌های محیط - قسمت دوم
هوش مصنوعی ۴: ویژگی‌های محیط - قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 33 ثانيه
هوش مصنوعی ۵: انواع عامل‌ها
هوش مصنوعی ۵: انواع عامل‌ها (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 30 ثانيه
هوش مصنوعی ۶: چند مثال از ویژگی‌های محیط
هوش مصنوعی ۶: چند مثال از ویژگی‌های محیط (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 1 ثانيه
هوش مصنوعی: نمونه سوالات حل شده فصل ۲- قسمت اول
هوش مصنوعی: نمونه سوالات حل شده فصل ۲- قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 3 ثانيه
هوش مصنوعی: نمونه سوالات حل شده برای فصل ۱
هوش مصنوعی: نمونه سوالات حل شده برای فصل ۱ (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 31 ثانيه
هوش مصنوعی: نمونه سوالت حل شده فصل ۲ - قسمت ۲
هوش مصنوعی: نمونه سوالت حل شده فصل ۲ - قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 37 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 2 ثانيه
هوش مصنوعی ۷: حل مساله با جستجو
هوش مصنوعی ۷: حل مساله با جستجو (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 26 ثانيه
هوش مصنوعی ۸: چارچوب الگوریتم‌های جستجو
هوش مصنوعی ۸: چارچوب الگوریتم‌های جستجو (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 4 ثانيه
هوش مصنوعی ۹: جستجوی گرافی و درختی
هوش مصنوعی ۹: جستجوی گرافی و درختی (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 40 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۰: جستجوی ناآگاهانه - اول عمق و اول سطح
هوش مصنوعی ۱۰: جستجوی ناآگاهانه - اول عمق و اول سطح (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 30 ثانيه
(UCS) هوش مصنوعی ۱۱: جستجوی هزینه یکنواخت
(UCS) هوش مصنوعی ۱۱: جستجوی هزینه یکنواخت (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 44 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۲: مثالی از جستجوهای ناآگاهانه
هوش مصنوعی ۱۲: مثالی از جستجوهای ناآگاهانه (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 24 ثانيه
هوش مصنوعی : نمونه سوالات حل‌شده برای جستجوی ناآگاهانه- قسمت ۱
هوش مصنوعی : نمونه سوالات حل‌شده برای جستجوی ناآگاهانه- قسمت ۱ (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 50 ثانيه
هوش مصنوعی : نمونه سوالات حل‌شده برای جستجوی ناآگاهانه- قسمت ۲
هوش مصنوعی : نمونه سوالات حل‌شده برای جستجوی ناآگاهانه- قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 5 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۳: جستجوی آگاهانه: بهترین اول
هوش مصنوعی ۱۳: جستجوی آگاهانه: بهترین اول (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 53 ثانيه
A* هوش مصنوعی ۱۴: جستجوی آگاهانه
A* هوش مصنوعی ۱۴: جستجوی آگاهانه (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 32 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۵: جستجوی اول بهترین بازگشتی
هوش مصنوعی ۱۵: جستجوی اول بهترین بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 12 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۶: جستجو با حافظه محدود
هوش مصنوعی ۱۶: جستجو با حافظه محدود (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 49 ثانيه
(heuristic functions) هوش مصنوعی ۱۷: توابع مکاشفه‌ای
(heuristic functions) هوش مصنوعی ۱۷: توابع مکاشفه‌ای (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 53 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۸: جستجوی محلی - تپه‌نوردی
هوش مصنوعی ۱۸: جستجوی محلی - تپه‌نوردی (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 59 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۹: الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده
هوش مصنوعی ۱۹: الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت مدت زمان: 9 دقيقه و 16 ثانيه
هوش مصنوعی ۱۹: الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده
هوش مصنوعی ۱۹: الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت مدت زمان: 9 دقيقه و 16 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۰: الگوریتم جستجوی پرتو محلی
هوش مصنوعی ۲۰: الگوریتم جستجوی پرتو محلی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 1 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۱: الگوریتم‌ ژنتیک
هوش مصنوعی ۲۱: الگوریتم‌ ژنتیک (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 35 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۲: جستجو در محیط‌های غیرقطعی
هوش مصنوعی ۲۲: جستجو در محیط‌های غیرقطعی (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 19 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۳: جستجو در محیط‌های نیمه مشاهده‌پذیر
هوش مصنوعی ۲۳: جستجو در محیط‌های نیمه مشاهده‌پذیر (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت مدت زمان: 17 دقيقه و 7 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۴: جستجوی اول عمق برخط
هوش مصنوعی ۲۴: جستجوی اول عمق برخط (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 38 ثانيه
LRTA* هوش مصنوعی ۲۵: جستجوی
LRTA* هوش مصنوعی ۲۵: جستجوی (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 24 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۶: جستجوی رقابتی
هوش مصنوعی ۲۶: جستجوی رقابتی (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 4 ثانيه
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۱
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۱ (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 51 ثانيه
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۲
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۲ (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۳
هوش مصنوعی: حل مسائل جستجوی آگاهانه - ۳ (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 43 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۷: هرس آلفا بتا
هوش مصنوعی ۲۷: هرس آلفا بتا (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه
هوش مصنوعی ۲۸: جستجوی خصمانه در عمل
هوش مصنوعی ۲۸: جستجوی خصمانه در عمل (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 46 ثانيه
(CSP) هوش مصنوعی ۲۹: مسائل ارضای محدودیت
(CSP) هوش مصنوعی ۲۹: مسائل ارضای محدودیت (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 47 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۰: حل مسائل ارضای محدودیت با عقبگرد
هوش مصنوعی ۳۰: حل مسائل ارضای محدودیت با عقبگرد (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 59 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۱: استنتاج و انتشار محدودیت‌ها
هوش مصنوعی ۳۱: استنتاج و انتشار محدودیت‌ها (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 46 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۲: روش‌های انتخاب متغیر و مقادیر در عقبگرد
هوش مصنوعی ۳۲: روش‌های انتخاب متغیر و مقادیر در عقبگرد (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 37 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۳: بررسی رو به جلو
هوش مصنوعی ۳۳: بررسی رو به جلو (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 8 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۴: حل مسائل ارضای محدودیت با جستجوی محلی
هوش مصنوعی ۳۴: حل مسائل ارضای محدودیت با جستجوی محلی (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 24 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۵: عامل منطقی
هوش مصنوعی ۳۵: عامل منطقی (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه
هوش مصنوعی ۳۶: استنتاج در دنیای وامپوس
هوش مصنوعی ۳۶: استنتاج در دنیای وامپوس (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 1 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۷: مدل و استلزام در منطق
هوش مصنوعی ۳۷: مدل و استلزام در منطق (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 50 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۸: منطق گزاره‌ای
هوش مصنوعی ۳۸: منطق گزاره‌ای (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 49 ثانيه
هوش مصنوعی ۳۹: استلزام از طریق اثبات
هوش مصنوعی ۳۹: استلزام از طریق اثبات (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 41 ثانيه
هوش مصنوعی ۴۰: الگوریتم رزولوشن
هوش مصنوعی ۴۰: الگوریتم رزولوشن (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 26 ثانيه

دوره های مشابه

با توجه به گسترش چشمگیر هوش مصنوعی در جهان، می‌توان گفت این درس یکی از مهم‌ترین دروس رشته کامپیوتر به حساب می‌آید. به ویژه، برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که قصد ادامه تحصیل در گرایش هوش مصنوعی را دارند، این درس بسیار اهمیت دارد.

Artificial Intelligence آموزش هوش مصنوعی درس هوش مصنوعی هوش مصنوعی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید