متلب (به انگلیسی: MATLAB) یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مورد نظر است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می‌شود.

کار کردن با متلب بسیار ساده است. در حقیقت تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. برای مثال یک عدد (اسکالر) به شکل یک ماتریس ۱*۱ ذخیره می‌شود. یک رشته مانند «Whale is the biggest animal» به شکل ماتریسی با یک سطر و چندین ستون (که تعداد ستون‌ها به تعداد کاراکترهاست) ذخیره می‌شود. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌گردد که بُعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بُعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می‌شود. فایل‌های صوتی نیز در متلب به شکل ماتریس‌های تک ستون (بردارهای ستونی) ذخیره می‌شوند؛ بنابراین جای تعجب نیست که متلب مخفف عبارت آزمایشگاه ماتریس باشد.

علاوه بر توابع فراوانی که خود متلب دارد، برنامه‌نویس نیز می‌تواند توابع جدید تعریف کند.

ساخت متلب امکان‌پذیر است. این قابلیت، ارتباط بهتری را میان برنامه‌های کاربردی نوشته‌شده با متلب و کاربران برقرار می‌کند.

متلب که از محصولات شرکت مت‌ورکس است، برای گروه‌های مختلف مهندسان رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مکانیک، رایانه و… کاربرد بسیاری دارد.

مدرس این دوره کتابی به نام خودآموز سریع MATLAB تالیف کرده است که علاقه مندان برای تهیه کتاب میتوانند با ایشان تماس بگیرند.

فایل های سرفصل 1

آموزش MATLAB درس ۱: معرفی و نصب و شروع کار
آموزش MATLAB درس ۱: معرفی و نصب و شروع کار (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲: نصب بسته  های مختلف
آموزش MATLAB درس ۲: نصب بسته های مختلف (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳: استفاده از متلب به عنوان ماشین حساب
آموزش MATLAB درس ۳: استفاده از متلب به عنوان ماشین حساب (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴: قواعد نام گذاری متغیرها
آموزش MATLAB درس ۴: قواعد نام گذاری متغیرها (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵: استفاده از کاما سمی کالن و سه نقطه
آموزش MATLAB درس ۵: استفاده از کاما سمی کالن و سه نقطه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶: اعداد مختلط در MATLAB
آموزش MATLAB درس ۶: اعداد مختلط در MATLAB (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷: توابع مثلثاتی در MATLAB
آموزش MATLAB درس ۷: توابع مثلثاتی در MATLAB (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت مدت زمان: 6 دقيقه و 24 ثانيه
أموزش MATLAB درس ۸: توابع نمایی و لگاریتمی
أموزش MATLAB درس ۸: توابع نمایی و لگاریتمی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹: توابع مرتبط با اعداد مختلط
آموزش MATLAB درس ۹: توابع مرتبط با اعداد مختلط (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰: توابع مرتبط با تبدیل مختصات
آموزش MATLAB درس ۱۰: توابع مرتبط با تبدیل مختصات (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱: m فایلها
آموزش MATLAB درس ۱۱: m فایلها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 2

آموزش MATLAB درس ۱۲: تولید آرایه های یک بعدی
آموزش MATLAB درس ۱۲: تولید آرایه های یک بعدی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳: تولید آرایه های طولانی
آموزش MATLAB درس ۱۳: تولید آرایه های طولانی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش MATLAB  درس ۱۴ تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن
آموزش MATLAB درس ۱۴ تولید ماتریس و ترانهاده کردن آن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۵: عملیات روی ماتریسها
آموزش MATLAB درس ۱۵: عملیات روی ماتریسها (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۶: ضرب ماتریس ها
آموزش MATLAB درس ۱۶: ضرب ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۷: تولید ماتریس های خاص
آموزش MATLAB درس ۱۷: تولید ماتریس های خاص (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۸: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس
آموزش MATLAB درس ۱۸: ایجاد تغییرات در عناصر ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۹: استخراج بخشی از آرایه
آموزش MATLAB درس ۱۹: استخراج بخشی از آرایه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۰: حذف ستون از ماتریس
آموزش MATLAB درس ۲۰: حذف ستون از ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۱: دستورات reshape و repmat
آموزش MATLAB درس ۲۱: دستورات reshape و repmat (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۲: تولید یک ماتریس سه قطری
آموزش MATLAB درس ۲۲: تولید یک ماتریس سه قطری (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۳: معرفی دستورات sub2ind و ind2sub
آموزش MATLAB درس ۲۳: معرفی دستورات sub2ind و ind2sub (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۴: مرتب سازی آرایه ها با دستور sort
آموزش MATLAB درس ۲۴: مرتب سازی آرایه ها با دستور sort (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت مدت زمان: 10 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۵: جستجو در آرایه ها با دستور find
آموزش MATLAB درس ۲۵: جستجو در آرایه ها با دستور find (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB  درس ۲۶: دوران ماتریس ها
آموزش MATLAB درس ۲۶: دوران ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 23 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۷: دستورات sum prod و mean
آموزش MATLAB درس ۲۷: دستورات sum prod و mean (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۸: کار با رشته‌ها، معرفی و آغاز کار
آموزش MATLAB درس ۲۸: کار با رشته‌ها، معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۲۹: انواع داده و تبدیل آنها به یکدیگر
آموزش MATLAB درس ۲۹: انواع داده و تبدیل آنها به یکدیگر (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۰: دستورات fprintf و sprintf
آموزش MATLAB درس ۳۰: دستورات fprintf و sprintf (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 59 ثانيه

فایل های سرفصل 3

آموزش MATLAB درس ۳۱: آغاز برنامه نویسی و عملگرها
آموزش MATLAB درس ۳۱: آغاز برنامه نویسی و عملگرها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۲: ادامه عملگرها
آموزش MATLAB درس ۳۲: ادامه عملگرها (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۳: حلقه for
آموزش MATLAB درس ۳۳: حلقه for (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۴: تولید دنباله فیبوناچی با for
آموزش MATLAB درس ۳۴: تولید دنباله فیبوناچی با for (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۵: حلقه while
آموزش MATLAB درس ۳۵: حلقه while (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۶: دستور if
آموزش MATLAB درس ۳۶: دستور if (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۷: دستور if elseif
آموزش MATLAB درس ۳۷: دستور if elseif (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 45 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۸: دستور break
آموزش MATLAB درس ۳۸: دستور break (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۳۹: مثالی دیگر از break
آموزش MATLAB درس ۳۹: مثالی دیگر از break (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۰: دستور break و ساختار switch
آموزش MATLAB درس ۴۰: دستور break و ساختار switch (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۱: مثالی از دستور Switch
آموزش MATLAB درس ۴۱: مثالی از دستور Switch (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۲: دستور try catch
آموزش MATLAB درس ۴۲: دستور try catch (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۳: توابع، معرفی و آغاز کار
آموزش MATLAB درس ۴۳: توابع، معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش متلب درس ۴۴: استفاده از توابع درون برنامه
آموزش متلب درس ۴۴: استفاده از توابع درون برنامه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 43 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۵: روش نقطه ثابت با استفاده از توابع
آموزش MATLAB درس ۴۵: روش نقطه ثابت با استفاده از توابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۶: روش نیوتون با کمک توابع
آموزش MATLAB درس ۴۶: روش نیوتون با کمک توابع (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 53 ثانيه

فایل های سرفصل 4

آموزش MATLAB درس ۴۷: رسم نمودار،‌معرفی و آغاز کار
آموزش MATLAB درس ۴۷: رسم نمودار،‌معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۴۸: تغییر استایل خط در رسم نمودار
آموزش MATLAB درس ۴۸: تغییر استایل خط در رسم نمودار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه
آموزش MATLAB درس ۴۹: تغییر رنگ و ضخامت خط
آموزش MATLAB درس ۴۹: تغییر رنگ و ضخامت خط (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۰: تغییر رنگ خط دور نقاط و داخل نقاط
آموزش MATLAB درس ۵۰: تغییر رنگ خط دور نقاط و داخل نقاط (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۱: رسم چند نمودار در یک دستگاه مختصات
آموزش MATLAB درس ۵۱: رسم چند نمودار در یک دستگاه مختصات (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۲: دستور hold
آموزش MATLAB درس ۵۲: دستور hold (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۳: تغییر در نمایش دستگاه مختصات
آموزش MATLAB درس ۵۳: تغییر در نمایش دستگاه مختصات (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۴: استفاده از subplot
آموزش MATLAB درس ۵۴: استفاده از subplot (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۵: تهیه راهنمای نمودار و عنوان
آموزش MATLAB درس ۵۵: تهیه راهنمای نمودار و عنوان (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 44 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۶: دستور area و fill
آموزش MATLAB درس ۵۶: دستور area و fill (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۵۷: مثالی از دستور fill
آموزش MATLAB درس ۵۷: مثالی از دستور fill (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 22 ثانيه
آموزش متلب درس ۵۸: توضیحاتی پیرامون دستور text
آموزش متلب درس ۵۸: توضیحاتی پیرامون دستور text (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش MATLAB درس۵۹: استفاده از LATEX در text
آموزش MATLAB درس۵۹: استفاده از LATEX در text (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۰: رسم نمودار دایره ای
آموزش MATLAB درس ۶۰: رسم نمودار دایره ای (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۱: رسم نمودار میله ای
آموزش MATLAB درس ۶۱: رسم نمودار میله ای (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۲: کاربردهای دیگری از دستور bar
آموزش MATLAB درس ۶۲: کاربردهای دیگری از دستور bar (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۳: دستورات stem و stair
آموزش MATLAB درس ۶۳: دستورات stem و stair (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۴: رسم نمودارهای قطبی
آموزش MATLAB درس ۶۴: رسم نمودارهای قطبی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۵: رسم پوش منحنی
آموزش MATLAB درس ۶۵: رسم پوش منحنی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 8 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۶: رسم نمودارهای فضایی با دستور plot3
آموزش MATLAB درس ۶۶: رسم نمودارهای فضایی با دستور plot3 (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۷ رسم رویه‌های درجه دوم با دستور mesh
آموزش MATLAB درس ۶۷ رسم رویه‌های درجه دوم با دستور mesh (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۸: رسم رویه به همراه منحنی کانتور
آموزش MATLAB درس ۶۸: رسم رویه به همراه منحنی کانتور (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 16 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۶۹: رسم رویه‌های درجه دوم با surf
آموزش MATLAB درس ۶۹: رسم رویه‌های درجه دوم با surf (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۰: رسم منحنی‌های کانتور
آموزش MATLAB درس ۷۰: رسم منحنی‌های کانتور (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 55 ثانيه
آموزس MATLAB درس ۷۱: رسم میدانهای جهتی
آموزس MATLAB درس ۷۱: رسم میدانهای جهتی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۲: رسم نمودار با دستورات ez
آموزش MATLAB درس ۷۲: رسم نمودار با دستورات ez (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

آموزشMATLAB درس ۷۳: معرفی بسته های متلب و آموزش نصب و بارگذاری
آموزشMATLAB درس ۷۳: معرفی بسته های متلب و آموزش نصب و بارگذاری (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۴: آغاز کار  symbolic، تعریف تابع
آموزش MATLAB درس ۷۴: آغاز کار symbolic، تعریف تابع (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۵: مشتق‌گیری از توابع
آموزش MATLAB درس ۷۵: مشتق‌گیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۶: حدگیری از توابع
آموزش MATLAB درس ۷۶: حدگیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۷: انتگرال گیری از توابع
آموزش MATLAB درس ۷۷: انتگرال گیری از توابع (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۷۸: محاسبه سری در symbolic
آموزش MATLAB درس ۷۸: محاسبه سری در symbolic (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش متلب درس ۷۹: سری تیلور با سیمبولیک
آموزش متلب درس ۷۹: سری تیلور با سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
آموزش MATLAB ‍درس ۸۰: ساده‌سازی و بسط عبارات جبری
آموزش MATLAB ‍درس ۸۰: ساده‌سازی و بسط عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۱: ادامه ساده سازی عبارات جبری
آموزش MATLAB درس ۸۱: ادامه ساده سازی عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۲: جایگزینی در توابع و عبارات جبری
آموزش MATLAB درس ۸۲: جایگزینی در توابع و عبارات جبری (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 6

آموزش MATLAB درس ۸۳: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها
آموزش MATLAB درس ۸۳: برخی عملیات ماتریسی و ساده‌سازی ماتریس‌ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۴: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس
آموزش MATLAB درس ۸۴: استفاده از بسته سیمبولیک در ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 20 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۵: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس
آموزش MATLAB درس ۸۵: محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۶: دستور gallery
آموزش MATLAB درس ۸۶: دستور gallery (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۷: تجزیه ماتریس
آموزش MATLAB درس ۸۷: تجزیه ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۸: حل معادلات غیرخطی با بسته سیمبولیک
آموزش MATLAB درس ۸۸: حل معادلات غیرخطی با بسته سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۸۹: حل دستگاه معادلات غیرخطی
آموزش MATLAB درس ۸۹: حل دستگاه معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 7

آموزش MATLAB درس ۹۰: حل معادلات دیفرانسیل معمولی با بسته سیمبولیک
آموزش MATLAB درس ۹۰: حل معادلات دیفرانسیل معمولی با بسته سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۱: حل معادلات دیفرانسیل با شرط اولیه
آموزش MATLAB درس ۹۱: حل معادلات دیفرانسیل با شرط اولیه (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه
آموزش MATLAB درس ۹۲: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول
آموزش MATLAB درس ۹۲: حل معادلات دیفرانسیل بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم
آموزش MATLAB درس ۹۳: حل معادلات دیفرانسیل بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم
آموزش MATLAB درس ۹۴: حل معادلات دیفرانسیل بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۵: نصب MATLAB در Linux
آموزش MATLAB درس ۹۵: نصب MATLAB در Linux (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۶: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط اولیه
آموزش MATLAB درس ۹۶: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط اولیه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش MATLAB درس۹۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل
آموزش MATLAB درس۹۷: حل دستگاه معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۸: مقایسه dsolve با ode45
آموزش MATLAB درس ۹۸: مقایسه dsolve با ode45 (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۹۹: حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی
آموزش MATLAB درس ۹۹: حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم به روش عددی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۰: مثالی دیگر از حل معادلات دیفرنسیل مرتبه دوم
آموزش MATLAB درس ۱۰۰: مثالی دیگر از حل معادلات دیفرنسیل مرتبه دوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه

فایل های سرفصل 8

آموزش MATLAB درس ۱۰۱: کار با چندجمله‌ای‌ها آغاز کار تعریف چندجمله‌ای
آموزش MATLAB درس ۱۰۱: کار با چندجمله‌ای‌ها آغاز کار تعریف چندجمله‌ای (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۲: دستورات roots  و poly
آموزش MATLAB درس ۱۰۲: دستورات roots و poly (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۳: عملیات روی چند جمله‌ای‌ها
آموزش MATLAB درس ۱۰۳: عملیات روی چند جمله‌ای‌ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۴: مشتق گیری از چندجمله ای ها
آموزش MATLAB درس ۱۰۴: مشتق گیری از چندجمله ای ها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
آموزش MATLAB درس 105: curve fitting
آموزش MATLAB درس 105: curve fitting (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۶: curve fitting  مراتب بالاتر
آموزش MATLAB درس ۱۰۶: curve fitting مراتب بالاتر (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 26 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۷: درونیابی
آموزش MATLAB درس ۱۰۷: درونیابی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۸: روش‌های مختلف درونیابی
آموزش MATLAB درس ۱۰۸: روش‌های مختلف درونیابی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 28 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۰۹: curve fitting با استفاده از رابط گرافیکی
آموزش MATLAB درس ۱۰۹: curve fitting با استفاده از رابط گرافیکی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۰: نکات تکمیلی پیرامون محیط گرافیکی curve fitting
آموزش MATLAB درس ۱۱۰: نکات تکمیلی پیرامون محیط گرافیکی curve fitting (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۱: یافتن ریشه‌های معادلات غیرخطی
آموزش MATLAB درس ۱۱۱: یافتن ریشه‌های معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۲: یافتن تمام ریشه های یک معادله غیرخطی
آموزش MATLAB درس ۱۱۲: یافتن تمام ریشه های یک معادله غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۳: نکات تکمیلی پیرامون یافتن ریشه های معادله
آموزش MATLAB درس ۱۱۳: نکات تکمیلی پیرامون یافتن ریشه های معادله (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۴: یافتن نقاط مینیمم و ماکزیمم جندجمله‌ای‌‌ها
آموزش MATLAB درس ۱۱۴: یافتن نقاط مینیمم و ماکزیمم جندجمله‌ای‌‌ها (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 39 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۵: انتگرالگیری معین با دستور quad
آموزش MATLAB درس ۱۱۵: انتگرالگیری معین با دستور quad (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۶: انتگرال‌گیری عددی با quadl  و trapz
آموزش MATLAB درس ۱۱۶: انتگرال‌گیری عددی با quadl و trapz (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه

فایل های سرفصل 9

آموزش MATLAB درس ۱۱۷: مطالب تکمیلی پیرامون حل معادلات دیفرانسیل
آموزش MATLAB درس ۱۱۷: مطالب تکمیلی پیرامون حل معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 50 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۸:بسته PdeToolbox معرفی و آغاز کار
آموزش MATLAB درس ۱۱۸:بسته PdeToolbox معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۱۹: چگونگی تولید ناحیه و مرز مساله
آموزش MATLAB درس ۱۱۹: چگونگی تولید ناحیه و مرز مساله (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۰: اعمال شرایط مرزی روی مرز دامنه
آموزش MATLAB درس ۱۲۰: اعمال شرایط مرزی روی مرز دامنه (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 36 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۱: تعریف PDE ساخت مش و حل مسأله
آموزش MATLAB درس ۱۲۱: تعریف PDE ساخت مش و حل مسأله (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۲: حل کامل یک مثال
آموزش MATLAB درس ۱۲۲: حل کامل یک مثال (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۳: تعریف PDE با ضرایب غیر ثابت
آموزش MATLAB درس ۱۲۳: تعریف PDE با ضرایب غیر ثابت (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 37 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۴: نکات تکمیلی درباره رسم ناحیه
آموزش MATLAB درس ۱۲۴: نکات تکمیلی درباره رسم ناحیه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۵: حل معادلات با ضرایب متغییر
آموزش MATLAB درس ۱۲۵: حل معادلات با ضرایب متغییر (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۶: ذخیره کردن جواب
آموزش MATLAB درس ۱۲۶: ذخیره کردن جواب (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 13 ثانيه
آموزش MATLAB درس۱۲۷: حل معادلات پارابولیک
آموزش MATLAB درس۱۲۷: حل معادلات پارابولیک (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 5 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۸: مثالی دیگر از معادلات پارابولیک
آموزش MATLAB درس ۱۲۸: مثالی دیگر از معادلات پارابولیک (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۲۹: حل معادلات هایپربولیک
آموزش MATLAB درس ۱۲۹: حل معادلات هایپربولیک (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 35 ثانيه
آموزش متلب درس ۱۳۰: Adaptivity برای معادلات خطی
آموزش متلب درس ۱۳۰: Adaptivity برای معادلات خطی (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۱: Adaptivity برای معادلات غیرخطی
آموزش MATLAB درس ۱۳۱: Adaptivity برای معادلات غیرخطی (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۲: مثالی دیگر از Adaptivity
آموزش MATLAB درس ۱۳۲: مثالی دیگر از Adaptivity (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۳: حل معادلات با مشتقات جزیی یک بعدی معرفی
آموزش MATLAB درس ۱۳۳: حل معادلات با مشتقات جزیی یک بعدی معرفی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۴: معرفی تابع pdepe و آرگومانهای آن
آموزش MATLAB درس ۱۳۴: معرفی تابع pdepe و آرگومانهای آن (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 24 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۵: کار با دستور pdepe  برنامه اصلی
آموزش MATLAB درس ۱۳۵: کار با دستور pdepe برنامه اصلی (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 23 ثانيه

فایل های سرفصل 10

آموزش MATLAB درس ۱۳۶: پردازش تصویر معرفی و آغاز کار
آموزش MATLAB درس ۱۳۶: پردازش تصویر معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۷: خواندن تصویر و نمایش تصویر
آموزش MATLAB درس ۱۳۷: خواندن تصویر و نمایش تصویر (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 48 ثانيه
أموزش MATLAB درس ۱۳۸: تصاویر ایندکس شده و تبدیل تصاویر
أموزش MATLAB درس ۱۳۸: تصاویر ایندکس شده و تبدیل تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 34 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۳۹: برش تصاویر
آموزش MATLAB درس ۱۳۹: برش تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 3 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۴۰: تغییر ابعاد تصویر
آموزش MATLAB درس ۱۴۰: تغییر ابعاد تصویر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه
آموزش MATLAB درس ۱۴۱: چرخش تصاویر
آموزش MATLAB درس ۱۴۱: چرخش تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 41 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۴۲: اصلاح شدت نور بخش اول
آموزش MATLAB درس ۱۴۲: اصلاح شدت نور بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 53 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۴۳: اصلاح شدت نور بخش دوم
آموزش MATLAB درس ۱۴۳: اصلاح شدت نور بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 49 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۴۴: افزودن نویز به تصویر
آموزش MATLAB درس ۱۴۴: افزودن نویز به تصویر (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 55 ثانيه
آموزش متلب درس ۱۴۵: افزودن دو تصویر به هم
آموزش متلب درس ۱۴۵: افزودن دو تصویر به هم (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 21 ثانيه
آموزش MATLAB درس ۱۴۶: جمع تفریق ضرب و تقسیم تصاویر
آموزش MATLAB درس ۱۴۶: جمع تفریق ضرب و تقسیم تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 11 ثانيه
آموزش متلب درس ۱۴۷: دستور imabsdiff
آموزش متلب درس ۱۴۷: دستور imabsdiff (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش برنامه نویسی در متلب
رایگان
3 ساعت و 19 دقيقه
مَتلب یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مورد نظر است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix و LABoratory ایجاد شده‌است.

matlab آموزش Matlab آموزش متلب زبان برنامه نویسی MATLAB زبان برنامه نویسی متلب متلب

آموزش کاربردی متلب
رایگان
4 ساعت و 4 دقيقه
متلب یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، مفسری و شی‌گرا است. این زبان برخلاف بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی، متن باز نیست و برای تهیه آن باید هزینه پرداخت کنید. متلب در مقایسه با رقبایش از جمله Fusion، Mathematica و... فضای رم بیش‌تری مصرف می‌کند.

matlab MATLAB چیست؟ آموزش Matlab آموزش متلب برنامه نویسی MATLAB برنامه نویسی متلب زبان MATLAB زبان برنامه نویسی MATLAB زبان برنامه نویسی متلب زبان متلب متلب

هدف از این درس، آشنایی مقدماتی با روش‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و زبان‌ برنامه‌نویسی MATLAB است. دوره آموزش MATLAB ، برای تمامی علاقه‌مندان رشته‌های مهندسی، علوم پایه و سایر رشته‌هایی که با مباحث و مدل‌های ریاضی سروکار دارند، مناسب است.

matlab آموزش Matlab آموزش درس برنامه نویسی آموزش متلب برنامه نویسی برنامه نویسی کامپیوتر برنامه نویسی متلب درس برنامه نویسی درس برنامه نویسی کامپیوتر متلب

آموزش شبکه های عصبی در متلب
رایگان
3 ساعت و 47 دقيقه
شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند.

matlab آموزش Matlab آموزش برنامه نویسی آموزش متلب برنامه نویسی متلب شبکه های عصبی شبکه های عصبی در متلب شبکه های عصبی مصنوعی متلب

دیدگاه ها(2)

user

Am M در 7 ماه پیش

uh

user

ایرج سالاری در 7 ماه پیش

خیلی عالی است و مفید واقع شد

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید