LaTeX امروه به عنوان کارآمدترین ابزار حروف چینی در جهان شناخته می شود. هرچند از LaTeX می توان برای حروف چینی هر متنی استفاده کرد ولی استفاده از آن در مجامع علمی و دانشگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه های خود را با LaTeX تهیه می‌کنند. همچنین بسیاری از ژورنال ها تنها مقالاتی را برای داوری و چاپ می پذیرند که با LaTeX تهیه شده باشد.
تا قبل از سال ٢٠٠۶ استفاده از LaTeX برای زبان فارسی امکان پذیر نبود. در آن سال دکتر وفا خلیقی بسته X EPersian را تهیه کرد و امکان تهیه مستندات به زبان فارسی را به LaTeX افزود. در این دوره آموزشی سعی شده است تا اصول اولیه کار با LaTeX آموزش داده شود. همچنین برخی مطالب پیشرفته تر مانند تهیه جداول، رسم شکل، افزودن شکل به متن، نهیه فهرست مراجع، تولید نمایه و ... نیز آموزش داده شده اند.

فایل های سرفصل 1

درس ۱: معرفی LATEX و ضرورت استفاده از آن
درس ۱: معرفی LATEX و ضرورت استفاده از آن (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 13 ثانيه
درس۲: آموزش نصب TexLive 2017 و TeXstudio
درس۲: آموزش نصب TexLive 2017 و TeXstudio (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۳: تولید فایل کمینه انگلیسی
درس ۳: تولید فایل کمینه انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۴:تولید فایل کمینه فارسی،سه دستور اساسی
درس ۴:تولید فایل کمینه فارسی،سه دستور اساسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۵: تنظیم نیم فاصله در تک استودیو
درس ۵: تنظیم نیم فاصله در تک استودیو (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۶: تولید عنوان، نام نویسنده و تاریخ
درس ۶: تولید عنوان، نام نویسنده و تاریخ (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
درس 7: تغییر اندازه فونت در متن
درس 7: تغییر اندازه فونت در متن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۸: شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید
درس ۸: شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۹:پررنگ، ایتالیک، زیرخط دار کردن عبارات
درس ۹:پررنگ، ایتالیک، زیرخط دار کردن عبارات (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰: تعریف فونت جدید
درس ۱۰: تعریف فونت جدید (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۱۱: چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن
درس ۱۱: چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۱۲: ایجاد فصل و ارجاع دهی به فصل ها
درس ۱۲: ایجاد فصل و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
درس ۱۳:ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها
درس ۱۳:ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها
درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۱۵: زیربخش ، زیرزیربخش و مطالب تکمیلی
درس ۱۵: زیربخش ، زیرزیربخش و مطالب تکمیلی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۶: تولید پانویس فارسی و انگلیسی
درس ۱۶: تولید پانویس فارسی و انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۷: تولید متن های چند ستونی
درس ۱۷: تولید متن های چند ستونی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۱۸: تولید متن به شکل های فانتزی
درس ۱۸: تولید متن به شکل های فانتزی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه

فایل های سرفصل 2

درس ۱۹: آغاز فرمول نویسی و قواعد اولیه
درس ۱۹: آغاز فرمول نویسی و قواعد اولیه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۲۰: تنظیم فاصله میان فرمول ها
درس ۲۰: تنظیم فاصله میان فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۲۱: تولید حروف یونانی و پررنگ کردن آنها
درس ۲۱: تولید حروف یونانی و پررنگ کردن آنها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۲۲: تولید توان
درس ۲۲: تولید توان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۲۳: تولید توابع مثلثاتی
درس ۲۳: تولید توابع مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۲۴: تولید اندیس و پررنگ کردن متغیرها
درس ۲۴: تولید اندیس و پررنگ کردن متغیرها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۲۵:رادیکال،فارسی کردن اعداد در فرمول ها
درس ۲۵:رادیکال،فارسی کردن اعداد در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۲۶: تولید کسر
درس ۲۶: تولید کسر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۲۷: تولید انواع سه نقطه
درس ۲۷: تولید انواع سه نقطه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۲۸: تولید انتگرال
درس ۲۸: تولید انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۲۹: تولید حد
درس ۲۹: تولید حد (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۳۰: چیدن عبارات روی هم بخش اول
درس ۳۰: چیدن عبارات روی هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
درس ۳۱: چیدن عبارات روی هم بخش دوم
درس ۳۱: چیدن عبارات روی هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 41 ثانيه
درس ۳۲:تولید پیکان با نوشته های بالاو پایین
درس ۳۲:تولید پیکان با نوشته های بالاو پایین (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۳: چیدن اندیس در اطراف نمادها
درس ۳۳: چیدن اندیس در اطراف نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۴: نوشتن روی نمادها
درس ۳۴: نوشتن روی نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما
درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه

فایل های سرفصل 3

درس ۳۶: فرمول های درون خطی
درس ۳۶: فرمول های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی
درس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره
درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align
درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align
درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری
درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split
درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath
درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath
درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری
درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها
درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۴۷: تولید ماتریس
درس ۴۷: تولید ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها
درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها
درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه ای
درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه ای (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۵۱: توابع چندضابطه ای بخش دوم
درس ۵۱: توابع چندضابطه ای بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۵۲: نوشتن متن فارسی در فرمول های ریاضی
درس ۵۲: نوشتن متن فارسی در فرمول های ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۵۳: تفاوت دونقطه و کالن 651
درس ۵۳: تفاوت دونقطه و کالن 651 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 4

درس ۵۴: ضرورت ماکرونویسی و آغاز کار
درس ۵۴: ضرورت ماکرونویسی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۵۵: تولید دستورات جدید بدون آرگومان
درس ۵۵: تولید دستورات جدید بدون آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
درس۵۶: تولید دستورات جدید با آرگومان
درس۵۶: تولید دستورات جدید با آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۵۷: محدودکننده ها
درس ۵۷: محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۵۸: طرح یک مشکل درباره محدودکننده ها
درس ۵۸: طرح یک مشکل درباره محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۵۹: روش اول رفع مشکل محدودکننده ها
درس ۵۹: روش اول رفع مشکل محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۶۰:تنظیم محدود کننده ها با left و right
درس ۶۰:تنظیم محدود کننده ها با left و right (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
درس ۶۱: تنظیم محدودکننده ها با لفت و رایت 536
درس ۶۱: تنظیم محدودکننده ها با لفت و رایت 536 (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 58 ثانيه
درس ۶۲: تنظیم محدودکننده ها تکی 461
درس ۶۲: تنظیم محدودکننده ها تکی 461 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

درس ۶۳: معرفی انواع فهرست در لاتک
درس ۶۳: معرفی انواع فهرست در لاتک (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۶۴: فهرست های درهم
درس ۶۴: فهرست های درهم (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۶۵: فهرست های شمارشی
درس ۶۵: فهرست های شمارشی (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۶۶: فهرست های توصیفی
درس ۶۶: فهرست های توصیفی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۶۷: فهرست های درون خطی
درس ۶۷: فهرست های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 6

درس ۶۸: ضرورت تعریف محیط جدید 590
درس ۶۸: ضرورت تعریف محیط جدید 590 (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۶۹: چگونگی تعریف محیط جدید
درس ۶۹: چگونگی تعریف محیط جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۷۰:استفاده از محیطهای جدید در قالب کتاب 663
درس ۷۰:استفاده از محیطهای جدید در قالب کتاب 663 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۷۱: کنترل شماره گذاری محیط ها 735
درس ۷۱: کنترل شماره گذاری محیط ها 735 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
درس ۷۲: ایجاد فاصله افقی و عمودی در متن
درس ۷۲: ایجاد فاصله افقی و عمودی در متن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 15 ثانيه

فایل های سرفصل 7

درس ۷۳: اصول اولیه تولید جدول
درس ۷۳: اصول اولیه تولید جدول (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۷۴: وسط چین کردن جدول
درس ۷۴: وسط چین کردن جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
درس ۷۵:جداسازی سطرها و ایجاد خطوط کناری
درس ۷۵:جداسازی سطرها و ایجاد خطوط کناری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۷۶: تغییر مکان جدول در صفحه
درس ۷۶: تغییر مکان جدول در صفحه (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۷۷:تولید توضیحات جدول و ارجاع دهی به آن
درس ۷۷:تولید توضیحات جدول و ارجاع دهی به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۷۸:تنظیم محتویات جدول (چپ، راست و وسط)
درس ۷۸:تنظیم محتویات جدول (چپ، راست و وسط) (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۷۹: تولید ستون هایی با طول ثابت
درس ۷۹: تولید ستون هایی با طول ثابت (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۸۰: تفاوت ارجاع دهی به فرمول و جدول
درس ۸۰: تفاوت ارجاع دهی به فرمول و جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۸۱: تولید جداول افقی 752
درس ۸۱: تولید جداول افقی 752 (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۸۲: تولید جداول بلند
درس ۸۲: تولید جداول بلند (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۸۳: ادغام چند ستون با یکدیگر 802
درس ۸۳: ادغام چند ستون با یکدیگر 802 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۸۴: ادغام چند سطر با یکدیگر
درس ۸۴: ادغام چند سطر با یکدیگر (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 52 ثانيه

فایل های سرفصل 8

درس ۸۵: قرار دادن شکل در متن 1,605
درس ۸۵: قرار دادن شکل در متن 1,605 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۸۶: تعیین محل قرارگیری شکل در متن
درس ۸۶: تعیین محل قرارگیری شکل در متن (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۸۷:قرار دادن عنوان برای شکل،ارجاع به آن
درس ۸۷:قرار دادن عنوان برای شکل،ارجاع به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۸۸: چرخاندن شکل
درس ۸۸: چرخاندن شکل (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۸۹: چیدن چند شکل کنار هم بخش اول
درس ۸۹: چیدن چند شکل کنار هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۹۰: چیدن چند شکل کنار هم بخش دوم
درس ۹۰: چیدن چند شکل کنار هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۹۱: تغییر اندازه اشیا با دستور scalebox
درس ۹۱: تغییر اندازه اشیا با دستور scalebox (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۹۲: تغییر اندازه اشیا با resizebox
درس ۹۲: تغییر اندازه اشیا با resizebox (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 17 ثانيه
درس ۹۳: چرخش اشیا با دستور rotatebox
درس ۹۳: چرخش اشیا با دستور rotatebox (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۹۴: استفاده از minipageها
درس ۹۴: استفاده از minipageها (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 9

درس ۹۵: تولید فهرست مطالب
درس ۹۵: تولید فهرست مطالب (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۹۶: تولید فهرست تصاویر
درس ۹۶: تولید فهرست تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۹۷: تولید فهرست جداول
درس ۹۷: تولید فهرست جداول (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۹۸: حروف چینی شعر پارسی
درس ۹۸: حروف چینی شعر پارسی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۹۹: تولید نمایه
درس ۹۹: تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۱۰۰: شکل های مختلف نمایه
درس ۱۰۰: شکل های مختلف نمایه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۱۰۱: مباحث تکمیلی تولید نمایه
درس ۱۰۱: مباحث تکمیلی تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 10

درس ۱۰۲: فهرست مراجع با bibitems
درس ۱۰۲: فهرست مراجع با bibitems (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۱۰۳: رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع
درس ۱۰۳: رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۱۰۴: فهرست مراجع با استفاده از BibTeX
درس ۱۰۴: فهرست مراجع با استفاده از BibTeX (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰۵:رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع
درس ۱۰۵:رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰۶: سبک های قابل استفاده در بیب تک
درس ۱۰۶: سبک های قابل استفاده در بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۰۷:فهرست منابع فارسی،انگلیسی با بیب تک
درس ۱۰۷:فهرست منابع فارسی،انگلیسی با بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۰۸: محیط verbatim برای ورود کد
درس ۱۰۸: محیط verbatim برای ورود کد (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۱۰۹: اصول اولیه تولید واژه نامه
درس ۱۰۹: اصول اولیه تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۱۱۰: تنظیمات لازم و روش تولید واژه نامه
درس ۱۱۰: تنظیمات لازم و روش تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
درس 111: مثالی دیگر از تولید واژه نامه
درس 111: مثالی دیگر از تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۱۲: تولید فهرست اختصارات
درس ۱۱۲: تولید فهرست اختصارات (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 11

درس ۱۱۳: آموزش ساخت اسلاید با بیمر- معرفی
درس ۱۱۳: آموزش ساخت اسلاید با بیمر- معرفی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۱۱۴: ساختن فریم های فارسی
درس ۱۱۴: ساختن فریم های فارسی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۱۱۵: تنظیم محتویات هر فریم
درس ۱۱۵: تنظیم محتویات هر فریم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۱۱۶: عنوان بندی و فهرست بندی در Beamer
درس ۱۱۶: عنوان بندی و فهرست بندی در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۱۷: استفاده از تم های مختلف در Beamer
درس ۱۱۷: استفاده از تم های مختلف در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
درس ۱۱۸: تولید نوار پایین اسلاید
درس ۱۱۸: تولید نوار پایین اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۱۱۹: عوض کردن رنگ تم و نوشته در اسلاید
درس ۱۱۹: عوض کردن رنگ تم و نوشته در اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۱۲۰: تغییر رنگ بخشی از متن
درس ۱۲۰: تغییر رنگ بخشی از متن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۲۱: ایجاد وقفه در نمایش اسلاید
درس ۱۲۱: ایجاد وقفه در نمایش اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۲۲: رفع مشکل آیتم بندی در محیطها
درس ۱۲۲: رفع مشکل آیتم بندی در محیطها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 12

درس ۱۲۳: رسم دیاگرام جابجایی، آغاز کا
درس ۱۲۳: رسم دیاگرام جابجایی، آغاز کا (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
درس ۱۲۴: تولید راس و یال با بسته tikzcd
درس ۱۲۴: تولید راس و یال با بسته tikzcd (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
درس ۱۲۵: نوشتن بالا و پایین یال ها
درس ۱۲۵: نوشتن بالا و پایین یال ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 30 ثانيه
درس ۱۲۶:تغییر رنگ یال ها و نوشته های روی آن
درس ۱۲۶:تغییر رنگ یال ها و نوشته های روی آن (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۱۲۷: نوشتن بیش از یک عبارت بالای یال
درس ۱۲۷: نوشتن بیش از یک عبارت بالای یال (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۲۸: تغییر نوع خط یال ها
درس ۱۲۸: تغییر نوع خط یال ها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۱۲۹: تولید یالهای قوس دار
درس ۱۲۹: تولید یالهای قوس دار (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۱۳۰: تغییر طول یالها
درس ۱۳۰: تغییر طول یالها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 58 ثانيه
درس ۱۳۱: استفاده از انواع مختلف یال
درس ۱۳۱: استفاده از انواع مختلف یال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۱۳۲: مثالی از رسم دیاگرام جابجایی
درس ۱۳۲: مثالی از رسم دیاگرام جابجایی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۳۳: مثالی از دیاگرام جابجایی سه بعدی
درس ۱۳۳: مثالی از دیاگرام جابجایی سه بعدی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 3 ثانيه

فایل های سرفصل 13

درس ۱۳4: نصب فونت در لینوکس
درس ۱۳4: نصب فونت در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۱۳۵: نصب تکلایو در لینوکس
درس ۱۳۵: نصب تکلایو در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۳۶: نصب تک استودیو در لینوکس
درس ۱۳۶: نصب تک استودیو در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه

فایل های سرفصل 14

درس ۱۳۷: رسم گراف-اصول اولیه و ایجاد راس ها
درس ۱۳۷: رسم گراف-اصول اولیه و ایجاد راس ها (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۱۳۸:تغییر شکل، رنگ آمیزی گره ها و نوشته
درس ۱۳۸:تغییر شکل، رنگ آمیزی گره ها و نوشته (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۱۳۹: تغییر شکل گره ها به صورت چندضلعی
درس ۱۳۹: تغییر شکل گره ها به صورت چندضلعی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
درس ۱۴۰: تغییر اندازه گره ها
درس ۱۴۰: تغییر اندازه گره ها (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۱۴۱:رسم یال- قوس دار- و نوشتن روی یال
درس ۱۴۱:رسم یال- قوس دار- و نوشتن روی یال (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۱۴۲:تغییر نوع خط،رنگ خط در گره و یال
درس ۱۴۲:تغییر نوع خط،رنگ خط در گره و یال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 31 ثانيه

فایل های سرفصل 15

درس ۱۴۳: رسم فلوچارت معرفی و اصول اولیه
درس ۱۴۳: رسم فلوچارت معرفی و اصول اولیه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
درس ۱۴۴:تعریف شکل ورودی خروجی، تغییر رنگ آن
درس ۱۴۴:تعریف شکل ورودی خروجی، تغییر رنگ آن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۱۴۵: تعریف لوزی و مستطیل در فلوچارت
درس ۱۴۵: تعریف لوزی و مستطیل در فلوچارت (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
درس ۱۴۶: انتقال اجزای فلوچارت به اطراف
درس ۱۴۶: انتقال اجزای فلوچارت به اطراف (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۴۷: رسم اتصالات میان اجزای فلوچارت
درس ۱۴۷: رسم اتصالات میان اجزای فلوچارت (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۴۸: نوشتن در اطراف اتصالات
درس ۱۴۸: نوشتن در اطراف اتصالات (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 43 ثانيه

فایل های سرفصل 16

درس ۱۴۹: معرفی بسته تیکز و آغاز کار
درس ۱۴۹: معرفی بسته تیکز و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۱۵۰:بسته ها و محیط لازم و دستور draw
درس ۱۵۰:بسته ها و محیط لازم و دستور draw (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۱۵۱: تغییر نوع خط و ضخامت خط و رنگ خط
درس ۱۵۱: تغییر نوع خط و ضخامت خط و رنگ خط (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۱۵۲: مثالی از استفاده از دستور draw
درس ۱۵۲: مثالی از استفاده از دستور draw (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 56 ثانيه
درس ۱۵۳: استفاده از draw برای رسم چندضلعی
درس ۱۵۳: استفاده از draw برای رسم چندضلعی (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۱۵۴: رسم برخی از شکل های خاص
درس ۱۵۴: رسم برخی از شکل های خاص (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۱۵۵: تعریف نقطه و روش استفاده از آن
درس ۱۵۵: تعریف نقطه و روش استفاده از آن (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۱۵۶:قرار دادن جداول و اشکال در محل دقیق
درس ۱۵۶:قرار دادن جداول و اشکال در محل دقیق (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۱۵۷: رسم کمان
درس ۱۵۷: رسم کمان (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۱۵۸: ایجاد قوس در گوشه های اشکال
درس ۱۵۸: ایجاد قوس در گوشه های اشکال (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۱۵۹:روش استفاده از استایل آماده بخش اول
درس ۱۵۹:روش استفاده از استایل آماده بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۱۶۰:روش استفاده از استایل آماده بخش دوم
درس ۱۶۰:روش استفاده از استایل آماده بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۱۶۱: کار با استایل آماده بخش سوم
درس ۱۶۱: کار با استایل آماده بخش سوم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۱۶۲:رسم نمودار با tikz،رسم محور مختصات
درس ۱۶۲:رسم نمودار با tikz،رسم محور مختصات (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۱۶۳: رسم نمودار با دستور addplot
درس ۱۶۳: رسم نمودار با دستور addplot (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 33 ثانيه
درس ۱۶۴:ایجاد راهنمای نمودار،تغییر نوع خطوط
درس ۱۶۴:ایجاد راهنمای نمودار،تغییر نوع خطوط (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه

فایل های سرفصل 17

درس ۱۶۵:رسم نمودار با PSTricks، آغاز کار
درس ۱۶۵:رسم نمودار با PSTricks، آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۱۶۶: رسم شبکه با psgrid
درس ۱۶۶: رسم شبکه با psgrid (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 58 ثانيه
درس ۱۶۷: رسم محورهای مختصات با دستور psaxes
درس ۱۶۷: رسم محورهای مختصات با دستور psaxes (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۱۶۸: رسم خط و تعریف نقطه
درس ۱۶۸: رسم خط و تعریف نقطه (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۱۶۹: ادامه psline برای رسم چندضلعی
درس ۱۶۹: ادامه psline برای رسم چندضلعی (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۱۷۰: دستور pspolygon برای رسم چندضلعی
درس ۱۷۰: دستور pspolygon برای رسم چندضلعی (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 22 ثانيه
درس ۱۷۱: دستور rput
درس ۱۷۱: دستور rput (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۱۷۲: رسم منحنی با pscurve
درس ۱۷۲: رسم منحنی با pscurve (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۱۷۳: رسم نمودار با psplot
درس ۱۷۳: رسم نمودار با psplot (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۱۷۴: تولید راهنمای نمودارها
درس ۱۷۴: تولید راهنمای نمودارها (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۱۷۵: رسم دایره و نقطه
درس ۱۷۵: رسم دایره و نقطه (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۱۷۶: رسم بیضی و مثلث
درس ۱۷۶: رسم بیضی و مثلث (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 4 ثانيه
درس ۱۷۷: رسم کمان
درس ۱۷۷: رسم کمان (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 41 ثانيه

فایل های سرفصل 18

درس ۱۷۸: رسم با geogebra معرفی و آغاز کار
درس ۱۷۸: رسم با geogebra معرفی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 8 ثانيه
درس ۱۷۹: تبدیل شکل های geogebra به کد latex
درس ۱۷۹: تبدیل شکل های geogebra به کد latex (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۱۸۰:محیط geogebra نقطه و ویژگیهای آن
درس ۱۸۰:محیط geogebra نقطه و ویژگیهای آن (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۱۸۱:رسم نمودار و تغییر ویژگی های نمودار
درس ۱۸۱:رسم نمودار و تغییر ویژگی های نمودار (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۸۲:یافتن و رسم نقاط اکسترمم و ریشه ها
درس ۱۸۲:یافتن و رسم نقاط اکسترمم و ریشه ها (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۱۸۳: رسم خط در جئوجبرا
درس ۱۸۳: رسم خط در جئوجبرا (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۱۸۴: رسم پاره خط در geogebra
درس ۱۸۴: رسم پاره خط در geogebra (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۱۸۵: نصب Texlive در ویندوز
درس ۱۸۵: نصب Texlive در ویندوز (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه
درس ۱۸۶: دستورات polyline و segment
درس ۱۸۶: دستورات polyline و segment (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۱۸۷: خطوط موازی،عمود،بردار موازی
درس ۱۸۷: خطوط موازی،عمود،بردار موازی (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۸۸: دستورات مرتبط با دایره و رسم مماس
درس ۱۸۸: دستورات مرتبط با دایره و رسم مماس (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۱۸۹:رفع کندی اجرا و ماتریس با ستون زیاد
درس ۱۸۹:رفع کندی اجرا و ماتریس با ستون زیاد (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۹۰:قطاع، کمان، سهمی و هذلولی در geogeb
درس ۱۹۰:قطاع، کمان، سهمی و هذلولی در geogeb (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۱۹۱: رسم زاویه در geogebra
درس ۱۹۱: رسم زاویه در geogebra (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۱۹۲: محاسبه طول پاره خط مساحت با geogeb
درس ۱۹۲: محاسبه طول پاره خط مساحت با geogeb (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 6 ثانيه

فایل های سرفصل 19

درس ۱۹۳: ریست شدن شماره پانویس ها در هرصفحه
درس ۱۹۳: ریست شدن شماره پانویس ها در هرصفحه (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۱۹۴: اعداد انگلیسی در فرمول های فارسی
درس ۱۹۴: اعداد انگلیسی در فرمول های فارسی (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 41 ثانيه
درس ۱۹۵: تغییر دلخواه سایز فونت در تمام متن
درس ۱۹۵: تغییر دلخواه سایز فونت در تمام متن (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۱۹۶: تغییر اندازه فونت در محیط ریاضی
درس ۱۹۶: تغییر اندازه فونت در محیط ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۱۹۷: تغییر محل اندیس فرمول های درون خطی
درس ۱۹۷: تغییر محل اندیس فرمول های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 57 ثانيه
درس ۱۹۸: آموزش رفع خطا در LaTeX
درس ۱۹۸: آموزش رفع خطا در LaTeX (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 45 ثانيه
درس ۱۹۹: نوشتن انگلیسی در متن فارسی
درس ۱۹۹: نوشتن انگلیسی در متن فارسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۲۰۰: اصلاحیه بر تولید فهرست شمارشی
درس ۲۰۰: اصلاحیه بر تولید فهرست شمارشی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۲۰۱: شماره گذاری زیرزیر بخش ها
درس ۲۰۱: شماره گذاری زیرزیر بخش ها (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۲۰۲: افزودن دیکشنری غلط یاب در ویندوز
درس ۲۰۲: افزودن دیکشنری غلط یاب در ویندوز (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۲۰۳: افزودن دیکشنری غلط یاب در لینوکس
درس ۲۰۳: افزودن دیکشنری غلط یاب در لینوکس (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۲۰۴: نکاتی پیرامون texlive 2019
درس ۲۰۴: نکاتی پیرامون texlive 2019 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 4 ثانيه
درس ۲۰۵: نصب تکلایو ۲۰۱۹ روی ویندوز ۱۰ و رفع مشکل نشناختن فونت
درس ۲۰۵: نصب تکلایو ۲۰۱۹ روی ویندوز ۱۰ و رفع مشکل نشناختن فونت (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۲۰۶: نمایش نسخه زیپرشین و bidi
درس ۲۰۶: نمایش نسخه زیپرشین و bidi (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
درس ۲۰۷: کار با استایل آماده
درس ۲۰۷: کار با استایل آماده (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه
درس ۲۰۸: معرفی برخی قابلیت‌ های بسته زیپرشین
درس ۲۰۸: معرفی برخی قابلیت‌ های بسته زیپرشین (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 48 ثانيه

دوره های مشابه

برنامه‌‌نویسی به زبان C
رایگان
11 ساعت و 5 دقيقه
زبان برنامه‌نویسی C یکی از محبوبترین زبانهای برنامه‌نویسی است که در بیشتر رشته‌ّای فنی و مهندسی به عنوان نخستین زبان برنامه‌نویسی به دانشجویان آموزش داده می‌شود.

mesforush آرایه اشاره گر برنامه نویسی زبان سی مس فروش

آنالیز عددی (۲)
رایگان
21 ساعت و 6 دقيقه
این دوره به آموزش درس مبانی آنالیز عددی بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای این درس تهیه شده است. در این درس به معرفی روش‌های عددی برای حل معادلات غیرخطی، درونیابی، انتگرال گیری عددیو دیگر مباحث مرتبط با درس پرداخته شده است.

mesforush آنالیز عددی انتگرال گیری عددی حل معادلات درونیابی مس فروش

این درس ویژه دوره ارشد ریاضی کاربردی است . بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم در قالب یک درس ۴ واحدی ارائه شده است. در این درس به مباحث تکمیلی پیرامون درونیابی و انتگرال گیری پرداخته میشود.

mesforush آنالیز عددی ارشد ریاضی عددی پیشرفته مس فروش

محاسبات عددی ویژه دانشجویان فنی
رایگان
17 ساعت و 24 دقيقه
در این دوره سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس محاسبات عددی برای رشته‌های فنی و مهندسی در قالب یک درس ۲ واحدی آموزش داده شده است.

mesforush دانشجویان مهندسی محاسبات عددی مس فروش

آموزش نرم‌افزار MATLAB
رایگان
19 ساعت و 56 دقيقه
در این دوره اصول اولیه کار با نرم‌افزار متلب آموزش داده است. با مشاهده این دوره قادر خواهید بود تا در بسیاری از بخش‌های متلب به تسلط نسبی برسید و پروژه‌های خود را به خوبی انجام دهید.

matlab mesforush Octave اکتیو متلب مس فروش

دیدگاه ها(8)

user

شعبان بخشعلی زاده در 7 ماه پیش

بسیارعالی

user

شعبان بخشعلی زاده در 7 ماه پیش

بسیارعالی

user

سبحان اساسی در 7 ماه پیش

خدا خیرت بده مرد.

user

علی پورفتحی در 6 ماه پیش

خیلی عالی هست استاد. به صورت یکجا نمیشه دانلود کرد؟

user

مدیر سامانه در 6 ماه پیش

سلام
دانلود یکجا بصورت فایل زیپ بالای همین صفحه موجود هست

user

علی پورفتحی در 6 ماه پیش

استاد دکمه دانلود رو کلیک میکنم دانلود نمیشود. مشکل از سیستم من است یا سایت؟

user

مدیر سامانه در 6 ماه پیش

دانلود یکجا بصورت فایل زیپ در بالای همین صفحه وجود داره که شما باید هزینه اون رو پرداخت کنین و بعد لینک براتون فعال میشه
اگر منظورتون رو دانلود تکی هست ، اگر با مرورگر کروم انتحان کنید مشکلی نداره
اگر بازم به مشکل خوردین از طریق چت سایت با پشتیبان در میان بگذارید

user

علی پورفتحی در 6 ماه پیش

ببینید متوجه شدم چی فرمودید. من روی دانلود همه کلیک میکنم، ولی فرم پرداخت که نارنجی رنگ هست برام نمیاد!

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید