LaTeX امروه به عنوان کارآمدترین ابزار حروف چینی در جهان شناخته می شود. هرچند از LaTeX می توان برای حروف چینی هر متنی استفاده کرد ولی استفاده از آن در مجامع علمی و دانشگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه های خود را با LaTeX تهیه می‌کنند. همچنین بسیاری از ژورنال ها تنها مقالاتی را برای داوری و چاپ می پذیرند که با LaTeX تهیه شده باشد.
تا قبل از سال ٢٠٠۶ استفاده از LaTeX برای زبان فارسی امکان پذیر نبود. در آن سال دکتر وفا خلیقی بسته X EPersian را تهیه کرد و امکان تهیه مستندات به زبان فارسی را به LaTeX افزود. در این دوره آموزشی سعی شده است تا اصول اولیه کار با LaTeX آموزش داده شود. همچنین برخی مطالب پیشرفته تر مانند تهیه جداول، رسم شکل، افزودن شکل به متن، نهیه فهرست مراجع، تولید نمایه و ... نیز آموزش داده شده اند.

فایل های سرفصل 1

درس ۱: معرفی LATEX و ضرورت استفاده از آن
درس ۱: معرفی LATEX و ضرورت استفاده از آن (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 13 ثانيه
درس۲: آموزش نصب TexLive 2017 و TeXstudio
درس۲: آموزش نصب TexLive 2017 و TeXstudio (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۳: تولید فایل کمینه انگلیسی
درس ۳: تولید فایل کمینه انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 37 ثانيه
درس ۴:تولید فایل کمینه فارسی،سه دستور اساسی
درس ۴:تولید فایل کمینه فارسی،سه دستور اساسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۵: تنظیم نیم فاصله در تک استودیو
درس ۵: تنظیم نیم فاصله در تک استودیو (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۶: تولید عنوان، نام نویسنده و تاریخ
درس ۶: تولید عنوان، نام نویسنده و تاریخ (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
درس 7: تغییر اندازه فونت در متن
درس 7: تغییر اندازه فونت در متن (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۸: شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید
درس ۸: شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۹:پررنگ، ایتالیک، زیرخط دار کردن عبارات
درس ۹:پررنگ، ایتالیک، زیرخط دار کردن عبارات (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰: تعریف فونت جدید
درس ۱۰: تعریف فونت جدید (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۱۱: چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن
درس ۱۱: چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۱۲: ایجاد فصل و ارجاع دهی به فصل ها
درس ۱۲: ایجاد فصل و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
درس ۱۳:ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها
درس ۱۳:ادامه فصل بندی و ارجاع دهی به فصل ها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها
درس ۱۴: بخش بندی و ارجاع دهی به بخش ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۱۵: زیربخش ، زیرزیربخش و مطالب تکمیلی
درس ۱۵: زیربخش ، زیرزیربخش و مطالب تکمیلی (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۶: تولید پانویس فارسی و انگلیسی
درس ۱۶: تولید پانویس فارسی و انگلیسی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۱۷: تولید متن های چند ستونی
درس ۱۷: تولید متن های چند ستونی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۱۸: تولید متن به شکل های فانتزی
درس ۱۸: تولید متن به شکل های فانتزی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 7 ثانيه

فایل های سرفصل 2

درس ۱۹: آغاز فرمول نویسی و قواعد اولیه
درس ۱۹: آغاز فرمول نویسی و قواعد اولیه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۲۰: تنظیم فاصله میان فرمول ها
درس ۲۰: تنظیم فاصله میان فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۲۱: تولید حروف یونانی و پررنگ کردن آنها
درس ۲۱: تولید حروف یونانی و پررنگ کردن آنها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۲۲: تولید توان
درس ۲۲: تولید توان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۲۳: تولید توابع مثلثاتی
درس ۲۳: تولید توابع مثلثاتی (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۲۴: تولید اندیس و پررنگ کردن متغیرها
درس ۲۴: تولید اندیس و پررنگ کردن متغیرها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۲۵:رادیکال،فارسی کردن اعداد در فرمول ها
درس ۲۵:رادیکال،فارسی کردن اعداد در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۲۶: تولید کسر
درس ۲۶: تولید کسر (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۲۷: تولید انواع سه نقطه
درس ۲۷: تولید انواع سه نقطه (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 28 ثانيه
درس ۲۸: تولید انتگرال
درس ۲۸: تولید انتگرال (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۲۹: تولید حد
درس ۲۹: تولید حد (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۳۰: چیدن عبارات روی هم بخش اول
درس ۳۰: چیدن عبارات روی هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
درس ۳۱: چیدن عبارات روی هم بخش دوم
درس ۳۱: چیدن عبارات روی هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 41 ثانيه
درس ۳۲:تولید پیکان با نوشته های بالاو پایین
درس ۳۲:تولید پیکان با نوشته های بالاو پایین (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۳: چیدن اندیس در اطراف نمادها
درس ۳۳: چیدن اندیس در اطراف نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۴: نوشتن روی نمادها
درس ۳۴: نوشتن روی نمادها (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما
درس ۳۵: شکستن اندیس های چندگانه در سیگما (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه

فایل های سرفصل 3

درس ۳۶: فرمول های درون خطی
درس ۳۶: فرمول های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی
درس ۳۷:فرمول های یک خطی باشماره و ارجاع دهی (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره
درس ۳۸: فرمول های یک خطی بدون شماره (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align
درس ۳۹:فرمول های چندخطی بدون شماره با align (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align
درس ۴۰: فرمول های چندخطی شماره دار با align (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری
درس ۴۱ شماره گذاری فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split
درس ۴۲: فرمول های چند سطری با split (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 27 ثانيه
درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath
درس ۴۳: فرمول های چند سطری با dmath (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 12 ثانيه
درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath
درس ۴۴: شماره گذاری دوشماره ای با dmath (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری
درس ۴۵: چندمثال از فرمول های چندسطری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها
درس ۴۶:اشکال مختلف حروف انگلیسی در فرمول ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۴۷: تولید ماتریس
درس ۴۷: تولید ماتریس (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها
درس ۴۸: یک مثال از تولید ماتریس ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها
درس ۴۹: استفاده از سه نقطه در ماتریسها (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 20 ثانيه
درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه ای
درس ۵۰: تولید توابع چندضابطه ای (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۵۱: توابع چندضابطه ای بخش دوم
درس ۵۱: توابع چندضابطه ای بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۵۲: نوشتن متن فارسی در فرمول های ریاضی
درس ۵۲: نوشتن متن فارسی در فرمول های ریاضی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 52 ثانيه
درس ۵۳: تفاوت دونقطه و کالن 651
درس ۵۳: تفاوت دونقطه و کالن 651 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 4

درس ۵۴: ضرورت ماکرونویسی و آغاز کار
درس ۵۴: ضرورت ماکرونویسی و آغاز کار (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 51 ثانيه
درس ۵۵: تولید دستورات جدید بدون آرگومان
درس ۵۵: تولید دستورات جدید بدون آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 33 ثانيه
درس۵۶: تولید دستورات جدید با آرگومان
درس۵۶: تولید دستورات جدید با آرگومان (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 40 ثانيه
درس ۵۷: محدودکننده ها
درس ۵۷: محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 2 ثانيه
درس ۵۸: طرح یک مشکل درباره محدودکننده ها
درس ۵۸: طرح یک مشکل درباره محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۵۹: روش اول رفع مشکل محدودکننده ها
درس ۵۹: روش اول رفع مشکل محدودکننده ها (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۶۰:تنظیم محدود کننده ها با left و right
درس ۶۰:تنظیم محدود کننده ها با left و right (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 13 ثانيه
درس ۶۱: تنظیم محدودکننده ها با لفت و رایت 536
درس ۶۱: تنظیم محدودکننده ها با لفت و رایت 536 (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 58 ثانيه
درس ۶۲: تنظیم محدودکننده ها تکی 461
درس ۶۲: تنظیم محدودکننده ها تکی 461 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 58 ثانيه

فایل های سرفصل 5

درس ۶۳: معرفی انواع فهرست در لاتک
درس ۶۳: معرفی انواع فهرست در لاتک (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 3 ثانيه
درس ۶۴: فهرست های درهم
درس ۶۴: فهرست های درهم (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۶۵: فهرست های شمارشی
درس ۶۵: فهرست های شمارشی (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 6 ثانيه
درس ۶۶: فهرست های توصیفی
درس ۶۶: فهرست های توصیفی (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 19 ثانيه
درس ۶۷: فهرست های درون خطی
درس ۶۷: فهرست های درون خطی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 24 ثانيه

فایل های سرفصل 6

درس ۶۸: ضرورت تعریف محیط جدید 590
درس ۶۸: ضرورت تعریف محیط جدید 590 (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۶۹: چگونگی تعریف محیط جدید
درس ۶۹: چگونگی تعریف محیط جدید (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 31 ثانيه
درس ۷۰:استفاده از محیطهای جدید در قالب کتاب 663
درس ۷۰:استفاده از محیطهای جدید در قالب کتاب 663 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۷۱: کنترل شماره گذاری محیط ها 735
درس ۷۱: کنترل شماره گذاری محیط ها 735 (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 57 ثانيه
درس ۷۲: ایجاد فاصله افقی و عمودی در متن
درس ۷۲: ایجاد فاصله افقی و عمودی در متن (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 15 ثانيه

فایل های سرفصل 7

درس ۷۳: اصول اولیه تولید جدول
درس ۷۳: اصول اولیه تولید جدول (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 25 ثانيه
درس ۷۴: وسط چین کردن جدول
درس ۷۴: وسط چین کردن جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 49 ثانيه
درس ۷۵:جداسازی سطرها و ایجاد خطوط کناری
درس ۷۵:جداسازی سطرها و ایجاد خطوط کناری (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۷۶: تغییر مکان جدول در صفحه
درس ۷۶: تغییر مکان جدول در صفحه (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۷۷:تولید توضیحات جدول و ارجاع دهی به آن
درس ۷۷:تولید توضیحات جدول و ارجاع دهی به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 53 ثانيه
درس ۷۸:تنظیم محتویات جدول (چپ، راست و وسط)
درس ۷۸:تنظیم محتویات جدول (چپ، راست و وسط) (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 42 ثانيه
درس ۷۹: تولید ستون هایی با طول ثابت
درس ۷۹: تولید ستون هایی با طول ثابت (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۸۰: تفاوت ارجاع دهی به فرمول و جدول
درس ۸۰: تفاوت ارجاع دهی به فرمول و جدول (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۸۱: تولید جداول افقی 752
درس ۸۱: تولید جداول افقی 752 (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 10 ثانيه
درس ۸۲: تولید جداول بلند
درس ۸۲: تولید جداول بلند (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
درس ۸۳: ادغام چند ستون با یکدیگر 802
درس ۸۳: ادغام چند ستون با یکدیگر 802 (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 39 ثانيه
درس ۸۴: ادغام چند سطر با یکدیگر
درس ۸۴: ادغام چند سطر با یکدیگر (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 52 ثانيه

فایل های سرفصل 8

درس ۸۵: قرار دادن شکل در متن 1,605
درس ۸۵: قرار دادن شکل در متن 1,605 (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 16 ثانيه
درس ۸۶: تعیین محل قرارگیری شکل در متن
درس ۸۶: تعیین محل قرارگیری شکل در متن (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 26 ثانيه
درس ۸۷:قرار دادن عنوان برای شکل،ارجاع به آن
درس ۸۷:قرار دادن عنوان برای شکل،ارجاع به آن (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 23 ثانيه
درس ۸۸: چرخاندن شکل
درس ۸۸: چرخاندن شکل (رایگان)
حجم فایل: 2 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 44 ثانيه
درس ۸۹: چیدن چند شکل کنار هم بخش اول
درس ۸۹: چیدن چند شکل کنار هم بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۹۰: چیدن چند شکل کنار هم بخش دوم
درس ۹۰: چیدن چند شکل کنار هم بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
درس ۹۱: تغییر اندازه اشیا با دستور scalebox
درس ۹۱: تغییر اندازه اشیا با دستور scalebox (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 9 ثانيه
درس ۹۲: تغییر اندازه اشیا با resizebox
درس ۹۲: تغییر اندازه اشیا با resizebox (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 17 ثانيه
درس ۹۳: چرخش اشیا با دستور rotatebox
درس ۹۳: چرخش اشیا با دستور rotatebox (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 15 ثانيه
درس ۹۴: استفاده از minipageها
درس ۹۴: استفاده از minipageها (رایگان)
حجم فایل: 11 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 9

درس ۹۵: تولید فهرست مطالب
درس ۹۵: تولید فهرست مطالب (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۹۶: تولید فهرست تصاویر
درس ۹۶: تولید فهرست تصاویر (رایگان)
حجم فایل: 3 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۹۷: تولید فهرست جداول
درس ۹۷: تولید فهرست جداول (رایگان)
حجم فایل: 5 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 36 ثانيه
درس ۹۸: حروف چینی شعر پارسی
درس ۹۸: حروف چینی شعر پارسی (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۹۹: تولید نمایه
درس ۹۹: تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 14 ثانيه
درس ۱۰۰: شکل های مختلف نمایه
درس ۱۰۰: شکل های مختلف نمایه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 18 ثانيه
درس ۱۰۱: مباحث تکمیلی تولید نمایه
درس ۱۰۱: مباحث تکمیلی تولید نمایه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 10

درس ۱۰۲: فهرست مراجع با bibitems
درس ۱۰۲: فهرست مراجع با bibitems (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 34 ثانيه
درس ۱۰۳: رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع
درس ۱۰۳: رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 59 ثانيه
درس ۱۰۴: فهرست مراجع با استفاده از BibTeX
درس ۱۰۴: فهرست مراجع با استفاده از BibTeX (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰۵:رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع
درس ۱۰۵:رفع مشکل اعداد،راست چین بودن مراجع (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 48 ثانيه
درس ۱۰۶: سبک های قابل استفاده در بیب تک
درس ۱۰۶: سبک های قابل استفاده در بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۰۷:فهرست منابع فارسی،انگلیسی با بیب تک
درس ۱۰۷:فهرست منابع فارسی،انگلیسی با بیب تک (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 7 ثانيه
درس ۱۰۸: محیط verbatim برای ورود کد
درس ۱۰۸: محیط verbatim برای ورود کد (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه
درس ۱۰۹: اصول اولیه تولید واژه نامه
درس ۱۰۹: اصول اولیه تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۱۱۰: تنظیمات لازم و روش تولید واژه نامه
درس ۱۱۰: تنظیمات لازم و روش تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
درس 111: مثالی دیگر از تولید واژه نامه
درس 111: مثالی دیگر از تولید واژه نامه (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۱۲: تولید فهرست اختصارات
درس ۱۱۲: تولید فهرست اختصارات (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 39 ثانيه

فایل های سرفصل 11

درس ۱۱۳: آموزش ساخت اسلاید با بیمر- معرفی
درس ۱۱۳: آموزش ساخت اسلاید با بیمر- معرفی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 32 ثانيه
درس ۱۱۴: ساختن فریم های فارسی
درس ۱۱۴: ساختن فریم های فارسی (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
درس ۱۱۵: تنظیم محتویات هر فریم
درس ۱۱۵: تنظیم محتویات هر فریم (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 50 ثانيه
درس ۱۱۶: عنوان بندی و فهرست بندی در Beamer
درس ۱۱۶: عنوان بندی و فهرست بندی در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 7 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۱۷: استفاده از تم های مختلف در Beamer
درس ۱۱۷: استفاده از تم های مختلف در Beamer (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 47 ثانيه
درس ۱۱۸: تولید نوار پایین اسلاید
درس ۱۱۸: تولید نوار پایین اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 54 ثانيه
درس ۱۱۹: عوض کردن رنگ تم و نوشته در اسلاید
درس ۱۱۹: عوض کردن رنگ تم و نوشته در اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 21 ثانيه
درس ۱۲۰: تغییر رنگ بخشی از متن
درس ۱۲۰: تغییر رنگ بخشی از متن (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 5 ثانيه
درس ۱۲۱: ایجاد وقفه در نمایش اسلاید
درس ۱۲۱: ایجاد وقفه در نمایش اسلاید (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 1 ثانيه
درس ۱۲۲: رفع مشکل آیتم بندی در محیطها
درس ۱۲۲: رفع مشکل آیتم بندی در محیطها (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 28 ثانيه