فتوشاپ یک نرم افزار ویرایشگر حرفه ای است و توسط Adobe Systems توسعه یافته که برای ساخت و ویرایش عکس ها بکار می رود ، علاوه بر این نرم افزار های After effect ، Premiere ، Illustrator ، In design جزو مهمترین تولیدات نرم افزاری هستند که توسط Adobe System تولید شده اند.

همه کسانی که با گرافیک کامپیوتری سرو کار دارند ، به نوعی محتاج این نرم افزار ها هستند.

به طور مختصر می‌توان گفت Photoshop ابزاری ست برای همه کسانی که در کامپیوتر با گرافیک ثابت و حتی متحرک سرو کار دارند .

فایل های سرفصل 1

دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 1
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 1 (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 36 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 2
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 2 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 27 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 3
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 3 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 11 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 4
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 4 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 51 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 5
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 5 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 1 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 6
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 6 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 31 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 7
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 7 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 8
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 8 (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 39 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 9
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 9 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 55 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 10
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 10 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 16 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 11
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 11 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 11 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 12
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 12 (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 46 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 13
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 13 (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 29 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 14
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 14 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 53 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 15
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 15 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 20 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 16
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 16 (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 5 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 17
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 17 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 42 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 18
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 18 (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 41 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 19
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 19 (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 59 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 20
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 20 (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 19 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 21
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 21 (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 22
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 22 (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 9 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 23
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 23 (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 52 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 24
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 24 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 49 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 25
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 25 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 36 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 26
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 26 (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 56 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 27
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 27 (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 53 ثانيه
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 28
دوره آموزشی صفر تا صد فتوشاپ 2020 - مبتدی تا پیشرفته - درس 28 (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 27 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش فتوشاپ
رایگان
8 ساعت و 56 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop CC photoshop آموزش فتوشاپ ادوبی فتوشاپ از مبتدی تا پیشرفته فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
رایگان
4 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی فتوشاپ یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. کار اصلی این نرم‌افزار، تدوین و ویرایش عکس است که می‌توان با امکانات موجود در عکس‌ها تغییرات بسیار زیاد و متنوعی را به وجود آورد.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop CC photoshop آموزش فتوشاپ آموزش های ضروری فتوشاپ ادوبی فتوشاپ

آموزش فتوشاپ 2017
رایگان
1 ساعت و 26 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop adobe photoshop 2017 J photoshop photoshop CC 2017 آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ 2017 فتوشاپ فتوشاپ 2017

آموزش کامل فتوشاپ 2018
رایگان
9 ساعت و 38 دقيقه
فتوشاپ یک نرم افزار ویرایشگر حرفه ای است و توسط Adobe Systems توسعه یافته که برای ساخت و ویرایش عکس ها بکار می رود ، علاوه بر این نرم افزار های After effect ، Premiere ، Illustrator ، In design جزو مهمترین تولیدات نرم افزاری Adobe System هستند.

Adobe Photoshop photoshop Photoshop 2018 آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ 2018 ادوبی فتوشاپ فتوشاپ 2018

آموزش فتوشاپ بصورت کامل
رایگان
15 ساعت و 29 دقيقه
ادوبی فتوشاپ (به انگلیسی: Adobe Photoshop) یک ویرایشگر گرافیک شطرنجی است که توسط شرکت ادوبی برای سیستم عامل‌های ویندوز و مک‌اواس گسترش می‌یابد. این نرم‌افزار به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۸ توماس و جان نول ساخته شد.

Adobe Photoshop photoshop آموزش فتوشاپ آموزش فتوشاپ معمولی آموزش فتوشاپ مقدماتی آموزش های ضروری فتوشاپ ادوبی فتوشاپ از مبتدی تا پیشرفته فتوشاپ ترفندهای فتوشاپ تکنیک های فتوشاپ

فتوشاپ نرم افزاری است که نسخه جدید آن برای کاربران سیستم عامل مکینتاش اخیرا از طرف شرکت Adobe عرضه شده است . Adobe Photoshop معروف ترین نرم افزار شرکت Adobe میباشد که در آن هر چیزی را که تصور کنید می توانید خلق کنید.

Adobe Photoshop photoshop Photoshop in MAC آموزش فتوشاپ ادوبی فتوشاپ فتوشاپ تحت سیستم عامل مک فتوشاپ تحت سیستم عامل مکینتاش فتوشاپ تحت مک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید