• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
هدف از درس ریاضیات مهندسی عرضه روش­های نیرومند ریاضی و محاسباتی با روالی مشخص برای حل مسائل با پیچیدگی زیاد در مطالعات سیستمی یا فرایندهای پیچیده در شرایط فیزیکی مختلف و حتی غیرعادی و مواردی با ویژگی­های نامتعارف است. همواره روند کلی مشخص وجود دارد ولی پیش­بینی جزئیات دشوار است لذا دانشجویان در همه مراحل حل مسائل نیاز است اطلاعات اساسی از اصول بنیادی و نتایج روند و نیز درک روشنی از اینکه ریاضیات مهندسی چیست باید داشته باشد تا در روند مطالعه و طراحی مهندسی بکارگیری روش­های فوق عملی گردد. بطور کلی هدف از درس ریاضی مهندسی، آشنائی ذهن مهندسان با روش­های تفکر ریاضی با دیدگاه مهندسی است تا بدین وسیله نیاز به استفاده از روش­های ریاضی در راستای حل مسائل مهندسی تشخیص داده شود.

فایل های سرفصل 1

ریاضی مهندسی ۱: سری فوریه قسمت ۱ (مفاهیم مقدماتی)
ریاضی مهندسی ۱: سری فوریه قسمت ۱ (مفاهیم مقدماتی) (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 33 ثانيه
ریاضی مهندسی ۲: سری فوریه قسمت ۲ (قضایای مهم)
ریاضی مهندسی ۲: سری فوریه قسمت ۲ (قضایای مهم) (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 6 ثانيه
ریاضی مهندسی ۳: انتگرال فوریه
ریاضی مهندسی ۳: انتگرال فوریه (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 20 ثانيه
ریاضی مهندسی ۴: تبدیل فوریه قسمت ۱
ریاضی مهندسی ۴: تبدیل فوریه قسمت ۱ (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 51 دقيقه و 32 ثانيه
ریاضی مهندسی ۵: تبدیل فوریه قسمت ۲
ریاضی مهندسی ۵: تبدیل فوریه قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 24 ثانيه
ریاضی مهندسی ۶: معادلات اشتورم - لیوویل
ریاضی مهندسی ۶: معادلات اشتورم - لیوویل (رایگان)
حجم فایل: 126 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
ریاضی مهندسی ۷: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (همگن و روی دامنه متناهی)
ریاضی مهندسی ۷: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (همگن و روی دامنه متناهی) (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 51 ثانيه
ریاضی مهندسی ۸: معادلات دیفرانسیل پاره ای ناهمگن (روی دامنه متناهی)
ریاضی مهندسی ۸: معادلات دیفرانسیل پاره ای ناهمگن (روی دامنه متناهی) (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 34 ثانيه
ریاضی مهندسی ۹: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی روی دامنه ی (نیمه) نا متناهی
ریاضی مهندسی ۹: معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی روی دامنه ی (نیمه) نا متناهی (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 19 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۰: معادله ی لاپلاس در مختصات قطبی
ریاضی مهندسی ۱۰: معادله ی لاپلاس در مختصات قطبی (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۱: جواب های دالمبر برای معادله ی موج
ریاضی مهندسی ۱۱: جواب های دالمبر برای معادله ی موج (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
ریاضی مهندسی ۱۲: معرفی اعداد و توابع مختلط
ریاضی مهندسی ۱۲: معرفی اعداد و توابع مختلط (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 13 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۳: مشتق توابع مختلط و معرفی توابع تحلیلی
ریاضی مهندسی ۱۳: مشتق توابع مختلط و معرفی توابع تحلیلی (رایگان)
حجم فایل: 104 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۴: توابع خطی - کسری (تبدیلات موبیوس) قسمت ۱
ریاضی مهندسی ۱۴: توابع خطی - کسری (تبدیلات موبیوس) قسمت ۱ (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 7 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۵: توابع خطی - کسری (تبدیلات موبیوس) قسمت ۲
ریاضی مهندسی ۱۵: توابع خطی - کسری (تبدیلات موبیوس) قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
ریاضی مهندسی ۱۷: سری لورانت
ریاضی مهندسی ۱۷: سری لورانت (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 59 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۸: کاربرد سری لورانت در انتگرال گیری با کمک قضیه ی مانده ها قسمت ۱
ریاضی مهندسی ۱۸: کاربرد سری لورانت در انتگرال گیری با کمک قضیه ی مانده ها قسمت ۱ (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 5 ثانيه
ریاضی مهندسی ۱۹: کاربرد سری لورانت در انتگرال گیری با کمک قضیه ی مانده ها قسمت ۲
ریاضی مهندسی ۱۹: کاربرد سری لورانت در انتگرال گیری با کمک قضیه ی مانده ها قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 58 ثانيه
ریاضی مهندسی ۲۰: انتگرال های ناسره قسمت ۱
ریاضی مهندسی ۲۰: انتگرال های ناسره قسمت ۱ (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 57 ثانيه
ریاضی مهندسی ۲۰: انتگرال های ناسره قسمت ۲
ریاضی مهندسی ۲۰: انتگرال های ناسره قسمت ۲ (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 25 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس ریاضی مهندسی
رایگان
23 ساعت و 56 دقيقه
ریاضیات مهندسی، هنر اعمال ریاضیات به سیستم های واقعی پیچیده است که با ترکیب تئوری های ریاضیاتی، مهندسی عملی و محاسبات علمی به حل چالش های مهندسی می پردازد. بدون هیچ گونه تردیدی، ریاضیات مهندسی جز جدایی ناپذیر تمام علوم مهندسی است.

درس ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی ریاضی مهندسی رشته کامپیوتر ریاضی مهندسی گروه کامپیوتر ریاضیات مهندسی ریاضیات مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر

آموزش ریاضیات مهندسی
رایگان
12 ساعت و 9 دقيقه
این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی آنالیز فوریه و توابع مختلط می شود.

math درس ریاضی مهندسی ریاضی ریاضی مهندسی ریاضیات مهندسی

در این دوره آموزشی درس معادلات دیفرانسیل رشته‌های فنی و مهندسی در قالب یک درس ۴ واحدی بیان شده است. دوره به‌گونه‌ای تهیه شده است که تقریبا سرفصل مصوب وزارت علوم برای بیشتر دانشگاه های کشور را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

mesforush پوش تبدیلات لاپلاس دستگاه معادلات دیفرانسیل ریاضی ریاضی مهندسی سری های توانی مس فروش مسیر قائم معادلات انتگرال معادلات دیفرانسیل معادلات مرتبه اول معادلات مرتبه دوم مهندسی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید