همزمان با گسترش به‌کارگیری رایانه‌های شخصی و مطرح شدن شبکه‌های رایانه‌ای و به دنبال آن اینترنت (بزرگترین شبکه جهانی)، حیات رایانه‌ها و کاربران آنان دستخوش تغییرات اساسی شده‌است. استفاده‌کنندگان رایانه به منظور به‌کارگیری دستاوردها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملزم به رعایت اصولی ویژه و اههمه جدی به همه مؤلفه‌های تأثیرگذار در تداوم ارائه خدمات در یک سامانه رایانه‌ای می‌باشند.
امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای از جمله این مؤلفه‌ها بوده که نمی‌توان آن را مختص یک فرد یا سازمان در نظر گرفت. پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای در هر کشور، مستلزم توجه همه کاربران صرفنظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن‌سازی شبکه‌های رایانه‌ای بوده و می‌بایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد. وجود ضعف امنیتی در شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح همه کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاست‌های مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه همه کاربران رایانه در یک کشور شده و عملاً زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می‌دهد.
امنیت اطلاعات یک فرایند پیچیده فیزیکی و رایانه‌ای است که طی آن کشوری خاص با به‌کارگیری تجهیزات و فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری و کنترل اینترنت با استفاده تشکیل ارگان ها مختلف سعی بر کنترل اطلاعات شخصی و مهم امنیتی و کاربری کشور و مردم خود میکند . این کنترل ها ممکن است در شکل فیلترینگ و یا فیلترینگ هوشمند و مسدود سازی و کنترل ای پی های مزاحم صورت بگیرد.

فایل های سرفصل 1

مفاهیم Deep web و Dark web
مفاهیم Deep web و Dark web (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 18 ثانيه
سیستم عامل تیلز Tails - Privacy for anyone anywhere
سیستم عامل تیلز Tails - Privacy for anyone anywhere (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 57 ثانيه
معرفی دوره های امنیت اطلاعات (information security)
معرفی دوره های امنیت اطلاعات (information security) (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 33 دقيقه و 22 ثانيه
سرفصل دوره های امنیت اطلاعات  information security course
سرفصل دوره های امنیت اطلاعات information security course (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 11 ثانيه
سرویس torrent  و نحوه نصب utorrent دانلود و اپلود در آن
سرویس torrent و نحوه نصب utorrent دانلود و اپلود در آن (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 17 ثانيه
آموزش استفاده از bittorrent
آموزش استفاده از bittorrent (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 8 ثانيه
تفاوت bittorrent و utorrent
تفاوت bittorrent و utorrent (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 9 ثانيه
فایل های هم محیط Bash -bashrc-bash aliases-bash script-select editor
فایل های هم محیط Bash -bashrc-bash aliases-bash script-select editor (رایگان)
حجم فایل: 10 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 34 ثانيه
آشنایی با مفهوم مبناها در امنیت اطلاعات
آشنایی با مفهوم مبناها در امنیت اطلاعات (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 40 ثانيه
رمزنگاری اطلاعات با عملگر XOR - Encrypt Decryption
رمزنگاری اطلاعات با عملگر XOR - Encrypt Decryption (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 41 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید