• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
انرژی خورشیدی همانگونه که از نام آن مشخص است انرژی حاصل از خورشید است که به انرژی گرمایی یا الکتریکی تبدیل می‌شود. این انرژی تمیزترین و فراوان‌ترین منبع انرژی تجدید پذیر است. امروزه فناوری‌های خورشیدی می‌توانند از این انرژی برای مصارف مختلف از جمله تولید برق، تأمین نور یک فضای داخلی راحت و گرم کردن آب برای مصارف خانگی، تجاری یا صنعتی استفاده کنند.
این درس برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ارائه می شود. هدف کلی درس آشنایی و ارائه روش های تحلیلی برای عملکرد سیستم های استفاده از انرژی خورشیدی هست.

مدرس : دکتر جهانشاهی

فایل های سرفصل 1

درس انرژی خورشیدی جلسه اول مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه اول مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 99 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه سوم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه سوم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 46 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه چهارم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه چهارم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 57 دقيقه و 16 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه پنجم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه پنجم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 54 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه ششم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه ششم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 55 دقيقه و 53 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه هفتم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه هفتم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 55 دقيقه و 45 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه هشتم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه هشتم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه نهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه نهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه دهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه دهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه یازدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه یازدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 4 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه دوازدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه دوازدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه سیزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه سیزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه چهاردهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه چهاردهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 46 دقيقه و 12 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه پانزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه پانزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 59 دقيقه و 4 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه شانزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه شانزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه هفدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه هفدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه هجدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه هجدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه نوزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه نوزدهم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 55 دقيقه و 49 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیستم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیستم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 54 دقيقه و 42 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و یکم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و یکم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و دوم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و دوم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و سوم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و سوم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و چهارم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و چهارم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 85 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 59 ثانيه
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و پنجم مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و پنجم مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 98 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و ششم (جلسه آخر) مدرس: دکتر جهانشاهی
درس انرژی خورشیدی جلسه بیست و ششم (جلسه آخر) مدرس: دکتر جهانشاهی (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید