• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
هدف از این درس آموزش نحوه آنالیز و طراحی انواع پی های سطحی ، پی های عمیق  (شمع ها) و همچنین طراحی دیوارهای حائل صلب به دانشجویان می باشد.

 

موضوعات:

• روش های شناسایی خاک، گمانه زنی و نمونه برداری، آزمایش های صحرایی و نحوه تعیین پارامترهای مورد نیاز، توضیح کلی روشهای ژئوفیزیکی جهت تعیین سرعت موج برشی و ضخامت لایه های خاک
• شناسایی انواع پی های سطحی (منفرد، نواری و گسترده) ، ظرفیت باربری پی های سطحی تحت اثر بارهای قائم، مایل، و بارهای برون محور، ظرفیت باربری پی های واقع بر روی شیب یا واقع بر خاک های چند لایه ، تاثیر سطح سفره آب زیر زمینی، تعیین ظرفیت باربری بر اساس نتایج آزمایش های صحرائی
• محاسبه نشست پی ها، نشست الاستیک یا کوتاه مدت، نشست تحکیمی یا بلند مدت ، پی روی خاکهای مساله آفرین و آشنائی باروشهای بهسازی خاک
• طراحی انواع پی های سطحی (منفرد، نواری، و گسترده) به روش های صلب و پی روی بستر ارتجاعی
• شناسایی انواع دیوارهای حائل یا نگهبان، آشنایی با انواع دیوارهای انعطاف پذیر، محاسبه فشار جانبی خاک، فشار هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی آب پشت دیوار، نحوه آنالیز و طراحی انواع دیوارهای حائل به روش صلب
• شناسایی انواع پی های عمیق (شمع ها) ، تعیین ظرفیت باربری شمع های اتکایی و اصطکاکی با روش های استاتیکی، دینامیکی، و با استفاده از نتایج آزمایشات صحرائی ، محاسبه نشست شمع ها و اثراصطکاک منفی
• طراحی گروه شمع (ظرفیت گروه و نحوه توزیع بار بین شمع ها در گروه) ، طرح دال بتنی مستقر بر گروه شمع

فایل های سرفصل 1

پی و پی سازی.جلسه1 پارت اول/نجات
پی و پی سازی.جلسه1 پارت اول/نجات (رایگان)
حجم فایل: 17 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه1 پارت دوم/نجات
پی و پی سازی.جلسه1 پارت دوم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 19 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه1 پارت سوم/نجات
پی و پی سازی.جلسه1 پارت سوم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 38 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه1 پارت چهارم/نجات
پی و پی سازی.جلسه1 پارت چهارم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 45 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه2 پارت اول/نجات
پی و پی سازی.جلسه2 پارت اول/نجات (رایگان)
حجم فایل: 24 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 13 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه2 پارت دوم/نجات
پی و پی سازی.جلسه2 پارت دوم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 33 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه2 پارت سوم/نجات
پی و پی سازی.جلسه2 پارت سوم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 24 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه2 پارت چهارم/نجات
پی و پی سازی.جلسه2 پارت چهارم/نجات (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 20 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه3 پارت اول
پی و پی سازی.جلسه3 پارت اول (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 59 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه3 پارت دوم
پی و پی سازی.جلسه3 پارت دوم (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 2 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه3 پارت سوم
پی و پی سازی.جلسه3 پارت سوم (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 7 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه3 پارت چهارم
پی و پی سازی.جلسه3 پارت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 13 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 39 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه4 پارت اول
پی و پی سازی.جلسه4 پارت اول (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه4 پارت دوم
پی و پی سازی.جلسه4 پارت دوم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 52 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه4 پارت سوم
پی و پی سازی.جلسه4 پارت سوم (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 28 ثانيه
پی و پی سازی.جلسه4 پارت چهارم
پی و پی سازی.جلسه4 پارت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 35 ثانيه

فایل های سرفصل 2

مهندسی پی-جلسه1
مهندسی پی-جلسه1 (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 20 ثانيه
مهندسی پی- جلسه2
مهندسی پی- جلسه2 (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت مدت زمان: 31 دقيقه و 37 ثانيه
مهندسی پی- جلسه3
مهندسی پی- جلسه3 (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 48 ثانيه
مهندسی پی- جلسه4
مهندسی پی- جلسه4 (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 49 ثانيه
مهندسی پی- جلسه5
مهندسی پی- جلسه5 (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 27 ثانيه
مهندسی پی- جلسه6
مهندسی پی- جلسه6 (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 32 ثانيه
مهندسی پی- جلسه7
مهندسی پی- جلسه7 (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 30 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید