• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
هندسه دیفرانسیل شاخه‌ای از ریاضیات است که از تکنیک‌های حساب دیفرانسیل، حساب انتگرال، جبر خطی و جبر چندخطّی برای مطالعهٔ مسائل هندسی بهره می‌برد. نظریهٔ خم‌های مسطّح و فضایی و رویه‌های فضای اقلیدسی سه‌بعدی بنیانِ توسعهٔ هندسه دیفرانسیل را طی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی تشکیل داد.
از اواخر قرن نوزدهم میلادی، هندسه دیفرانسیل رشد کرد و به شاخه‌ای تبدیل شد که دغدغهٔ آن ساختارهایِ عمومی‌تر روی منیفلدهای دیفرانسیل‌پذیر بود. هندسهٔ دیفرانسیل ارتباط نزدیکی با توپولوژی دیفرانسیل و جنبه‌های هندسی نظریهٔ معادلات دیفرانسیلی دارد. هندسهٔ دیفرانسیل رویه‌ها بسیاری از ایده‌ها و تکنیک‌هایِ کلیدی ذاتی این شاخه را در بر دارد.

فایل های سرفصل 1

هندسه دیفرانسیل: درس ۱: حرکت صلب - Rigid Motion
هندسه دیفرانسیل: درس ۱: حرکت صلب - Rigid Motion (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 34 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 2: خم های پارامتری - Parametric Curves
هندسه دیفرانسیل: درس 2: خم های پارامتری - Parametric Curves (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 31 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 3, بخش ۱: کنج فرنه-سر - Frenet-Serret Apparatus
هندسه دیفرانسیل: درس 3, بخش ۱: کنج فرنه-سر - Frenet-Serret Apparatus (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 31 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 3, بخش 2: فرمولهای فرنه-سر - Frenet-Serret Formulae
هندسه دیفرانسیل: درس 3, بخش 2: فرمولهای فرنه-سر - Frenet-Serret Formulae (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 48 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 4: تعمیم جردن از کنج فرنه - Frenet-Serret-Jordan
هندسه دیفرانسیل: درس 4: تعمیم جردن از کنج فرنه - Frenet-Serret-Jordan (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 30 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 5: قضیه ی اساسی و فرم کانونی خم - Fund. Thm and Can. Form
هندسه دیفرانسیل: درس 5: قضیه ی اساسی و فرم کانونی خم - Fund. Thm and Can. Form (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 15 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 6: مباحث تکمیلی هندسه ی موضعی خم ها - Misc. Topics
هندسه دیفرانسیل: درس 6: مباحث تکمیلی هندسه ی موضعی خم ها - Misc. Topics (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 950 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
هندسه دیفرانسیل: درس 7: قضیه ی انتگرال کوشی - Cauchy Integral Formula and Width
هندسه دیفرانسیل: درس 7: قضیه ی انتگرال کوشی - Cauchy Integral Formula and Width (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 48 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 8: قضیه ی هم پیرامونی - Isoperimetric Inequality
هندسه دیفرانسیل: درس 8: قضیه ی هم پیرامونی - Isoperimetric Inequality (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 59 دقيقه و 25 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 9: فرمولهای کرافتون - Crofton's Formulae
هندسه دیفرانسیل: درس 9: فرمولهای کرافتون - Crofton's Formulae (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 42 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 10: کاربردهای هندسه ی انتگرال - Integral Geometry
هندسه دیفرانسیل: درس 10: کاربردهای هندسه ی انتگرال - Integral Geometry (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
هندسه دیفرانسیل: درس 11: منیفلد ها و رویه ها - Immersed Manifolds and Surfaces
هندسه دیفرانسیل: درس 11: منیفلد ها و رویه ها - Immersed Manifolds and Surfaces (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 20 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 12: مثال های رویه ها - Surface Examples
هندسه دیفرانسیل: درس 12: مثال های رویه ها - Surface Examples (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 38 دقيقه و 54 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 13: فرم اساسی اول - First Fundamental Form
هندسه دیفرانسیل: درس 13: فرم اساسی اول - First Fundamental Form (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 19 ثانيه
هندسه دیفرانسیل: درس 1۴: مشتق نگاشتهای بین رویه ها - Derivatives of Surface Maps
هندسه دیفرانسیل: درس 1۴: مشتق نگاشتهای بین رویه ها - Derivatives of Surface Maps (رایگان)
حجم فایل: 125 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
هندسه دیفرانسیل: درس 1۵: انحنای رویه ها - Curvature of Surfaces
هندسه دیفرانسیل: درس 1۵: انحنای رویه ها - Curvature of Surfaces (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
هندسه دیفرانسیل: درس 1۶: مثال ها از محاسبه ی انحنا - Computing Curvature
هندسه دیفرانسیل: درس 1۶: مثال ها از محاسبه ی انحنا - Computing Curvature (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 56 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید