• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
مکانیک سیالات یکی از شاخه‌های وسیع در مکانیک محیط‌ های پیوسته را تشکیل می‌دهد. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سرانجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله معادله‌هایی برای تحلیل حرکت سیالات طرح‌ریزی شده است. این معادلات به احترام ناویه و استوکس دو ریاضی‌دان بریتانیایی و فرانسوی به نام معادلات ناویه-استوکس نامیده می‌شوند.
معادلات اساسی حاکم بر دینامیک سیالات عبارت‌اند از معادله بقای جرم و بقای مومنتم (یا همان معادلات ناویه-استوکس) می‌باشند. با وجود ابداع معادلات حاکم بر دینامیک سیالات که تاریخچهٔ آن به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد، غیر از چند مورد خاص (همانند جریان بر روی صفحه تخت و جریان درون لوله‌ها در حالت آرام) حل تحلیلی برای این معادلات یافت نشده‌است. به جز چند حالت خاص اساسی مکانیک سیالات، بقیهٔ حل‌ها به صورت تجربی استخراج و استفاده می‌شود. روش دیگر برای حل معادلات استفاده از روش دینامیک محاسباتی سیالات می‌باشد.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه اول درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه ی دوم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی دوم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 38 ثانيه
جلسه ی سوم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی سوم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 9 ثانيه
جلسه ی چهارم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی چهارم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 114 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 53 دقيقه و 11 ثانيه
جلسه ی پنجم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی پنجم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 17 ثانيه
جلسه ی ششم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی ششم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 74 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 19 ثانيه
جلسه ی هفتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی هفتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 28 ثانيه
جلسه ی هشتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی هشتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه ی هشتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی هشتم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه ی نهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی نهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 100 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 20 ثانيه
جلسه ی دهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی دهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 36 ثانيه
جلسه ی یازدهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعای خان نسب
جلسه ی یازدهم درس مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعای خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 18 ثانيه
جلسه ی دوازدهم مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی دوازدهم مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 2 ثانيه
جلسه ی سیزدهم مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب
جلسه ی سیزدهم مکانیک سیالات 1 مدرس: دکتر گنجعلی خان نسب (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 49 دقيقه و 18 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس مکانیک سیالات
رایگان
12 ساعت و 38 دقيقه
مکانیک سیالات یکی از شاخه های وسیع در مکانیک محیط های پیوسته و از دروس مهم این رشته است. مکانیک سیالات رفتار سیالات حقیقی و سیالات ایده آل را در حالات مختلف حرکت مورد بحث قرار می دهد.

آموزش مکانیک سیالات درس سیالات درس مکانیک سیالات سیالات مکانیک سیالات

آموزش درس مکانیک سیالات
رایگان
2 ساعت و 16 دقيقه
مکانیک سیالات یا مکانیک شاره‌ها شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی سیالات (مایعات، گازها و پلاسما) و نیروهای آنها می‌پردازد. این رشته در طیف گسترده‌ای از رشته‌ها، از جمله مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی و ...کاربرد دارد.

آموزش مکانیک سیالات درس سیالات درس مکانیک سیالات سیالات مکانیک سیالات

مکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط های پیوسته است. موضوع دینامیک و مکانیک شاره ها در مهندسی و بخصوص مهندسی مکانیک یکی از مباحث مهم و پر کاربرد است.

آموزش مکانیک سیالات درس مکانیک سیالات مکانیک سیالات مهندسی مکانیک

آموزش درس مکانیک سیالات
رایگان
4 ساعت و 24 دقيقه
امروزه مسائل مربوط به حوزه مکانیک سیالات، درک و دریافت مفاهیم آن در رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و سایر گرایش های مهندسی حائز اهمیت بسیار است، که هر کدام به نسبت موارد کاربرد و نیاز، از مطالعات در حوزه مکانیک سیالات بهره می برند.

آموزش مکانیک سیالات درس مکانیک سیالات مکانیک سیالات

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید