درس معماری کامپیوتر یکی از دروس اصلی و پایه در مقطع کارشناسی رشته علوم کامپیوتر و همه گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر شامل نرم‌افزار، سخت‌افزار و فناوری اطلاعات (IT) است. همچنین، معماری کامپیوتر یکی از گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر محسوب می‌شود. معماری کامپیوتر به ساختار زیربنایی یک سیستم کامپیوتری اطلاق می‌شود. با توجه به این که نرم‌افزار وابستگی مستقیمی با سخت‌افزار دارد، شناخت کافی و دقیق معماری سیستم‌های کامپیوتری برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و برنامه‌نویسان، به اندازه فعالان و متخصصین سخت‌افزار دارای اهمیت است.

فایل های سرفصل 1

فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 177 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 2
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 181 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 1
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 2
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه سوم
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر جلسه سوم (رایگان)
حجم فایل: 327 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 37 دقيقه
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر مبحث پایپلاین
فیلم آموزشی معماری کامپیوتر مبحث پایپلاین (رایگان)
حجم فایل: 199 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
معماری کامپیوتر - مبحث ممیز شناور
معماری کامپیوتر - مبحث ممیز شناور (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 36 دقيقه

فایل های سرفصل 2

نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1 کنکور ارشد کامپیوتر
نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1 کنکور ارشد کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 211 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 35 دقيقه
نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 2
نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 216 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 44 دقيقه
نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 3
نکته و تست معماری کامپیوتر جلسه اول بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه

فایل های سرفصل 3

درس معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1
درس معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 407 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 25 دقيقه
درس معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 2
درس معماری کامپیوتر جلسه 1 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 337 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 33 دقيقه
درس معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 1
درس معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 272 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 3 دقيقه
درس معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 2
درس معماری کامپیوتر جلسه 2 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 29 ثانيه
درس معماری کامپیوتر جلسه 3 بخش 1
درس معماری کامپیوتر جلسه 3 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 3 بخش 2
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 3 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 280 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 1 دقيقه
معماری کامپیوتر  جلسه 4 بخش 1
معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 1 (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 80 کیلوبایت مدت زمان: 47 دقيقه و 32 ثانيه
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 2
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 2 (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 10 ثانيه
معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 3
معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 3 (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 25 ثانيه
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 4
آموزش معماری کامپیوتر جلسه 4 بخش 4 (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 54 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش درس معماری کامپیوتر
رایگان
20 ساعت و 5 دقيقه
هدف از این درس، آشنایی دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر با معماری و سازمان‌دهی پردازدنده‌ها است که شامل آشنایی با معماری دستورالعمل و نیز ساختار داخلی پردازنده می‌شود. در ضمن دانشجویان با محاسبات کامپیوتری در پردازنده‌ها همه‌منظوره نیز آشنا می‌شوند.

درس معماری درس معماری کامپبوتر گروه مهندسی تکنواوژی نرم افزار کامپیوتر معماری معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر

آموزش درس معماری کامپیوتر
رایگان
32 ساعت و 32 دقيقه
درس معماری کامپیوتر به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد.

computer architecture معماری کامپیوتر

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید