محاسبات عددی یا آنالیز عددی (Numerical analysis) به تنظیم، مطالعه، و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حلّ آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته (در مقابل ریاضیات گسسته) می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حلّ نیستند. برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به طور مستقیم از حسابان می‌آید. جبر خطی عددی (بر روی میدان‌های حقیقی یا مختلط) و نیز حلّ معادلات دیفرانسیل خطّی و غیر خطّی مربوط به فیزیک و مهندسی از جمله زمینه‌های دیگر برای کاربرد محاسبات عددی‌ست.

مدرس: محمد آقایی

فایل های سرفصل 1

محاسبات عددی استاد محمد اقایی جلسه اول قسمت اول
محاسبات عددی استاد محمد اقایی جلسه اول قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 6 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 2 دقيقه و 54 ثانيه
محاسبات عددی استاد محمد اقایی جلسه اول قسمت دوم
محاسبات عددی استاد محمد اقایی جلسه اول قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 35 ثانيه
محاسبات عددی استاد اقایی (3)
محاسبات عددی استاد اقایی (3) (رایگان)
حجم فایل: 165 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
محاسبات عددی استاد محمد اقایی(جلسه 4)
محاسبات عددی استاد محمد اقایی(جلسه 4) (رایگان)
حجم فایل: 258 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
محاسبات عددی استاد محمد آقایی جلسه 5
محاسبات عددی استاد محمد آقایی جلسه 5 (رایگان)
حجم فایل: 287 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
محاسبات عددی استاد اقایی (جلسه 6)
محاسبات عددی استاد اقایی (جلسه 6) (رایگان)
حجم فایل: 275 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
محاسبات عددی استاد اقایی (جلسه 7)
محاسبات عددی استاد اقایی (جلسه 7) (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 27 دقيقه
محاسبات عددی استاد اقایی جلسه 8
محاسبات عددی استاد اقایی جلسه 8 (رایگان)
حجم فایل: 263 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 20 دقيقه
محاسبات عددی استاد اقایی(جلسه 9)
محاسبات عددی استاد اقایی(جلسه 9) (رایگان)
حجم فایل: 209 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 9 ثانيه
محاسبات عددی جلسه 10
محاسبات عددی جلسه 10 (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
محاسبات عددی جلسه 11
محاسبات عددی جلسه 11 (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 29 ثانيه
محاسبات عددی جلسه 12
محاسبات عددی جلسه 12 (رایگان)
حجم فایل: 219 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
محاسبات عددی استاد اقایی جلسه آخر
محاسبات عددی استاد اقایی جلسه آخر (رایگان)
حجم فایل: 174 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه

دوره های مشابه

محاسبات عددی ویژه دانشجویان فنی
رایگان
17 ساعت و 24 دقيقه
در این دوره سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس محاسبات عددی برای رشته‌های فنی و مهندسی در قالب یک درس ۲ واحدی آموزش داده شده است.

mesforush دانشجویان مهندسی محاسبات عددی مس فروش

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید