• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
درس مبانی مهندسی برق 2، برای آشنایی سایر رشته های مهندسی به غیر از مهندسی برق، با دنیای جذاب مدارهای مغناطیسی و ماشین های الکتریکی می باشد. این درس ۳ واحدی در رشته های مختلفی، مانند: مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی تدریس می شود.
امروزه ماشین های الکتریکی، نقش مهمی در زندگی های پیشرفته، ایفا می کند و می توان گفت بدون ماشین های الکتریکی، کارکرد خیلی از صنایع، با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. ماشین های الکتریکی، انواع مختلفی دارند مانند: ماشین های الکتریکی جریان مستقیم، ماشین های القایی آسنکرون و ماشین های سنکرون و همین طور مهم ترین و پرکاربردترین مدارهای مغناطیسی مورد استفاده در جهان نیز ترانسفورماتورها هستند که در همه سیستم های قدرت وجود دارند.

مدرس: حسین سرپرنده

فایل های سرفصل 1

مبانی برق 2 (استاد سرپرنده) جلسه اول
مبانی برق 2 (استاد سرپرنده) جلسه اول (رایگان)
حجم فایل: 282 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده(جلسه 2)
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده(جلسه 2) (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 43 ثانيه
مبانی مهندسی برق2 استاد سرپرنده (جلسه 3)
مبانی مهندسی برق2 استاد سرپرنده (جلسه 3) (رایگان)
حجم فایل: 240 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
مبانی برق 2 جلسه 4 استاد سرپرنده
مبانی برق 2 جلسه 4 استاد سرپرنده (رایگان)
حجم فایل: 405 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 55 دقيقه
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده (جلسه 5)
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده (جلسه 5) (رایگان)
حجم فایل: 322 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 41 دقيقه
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 6 قسمت 1
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 6 قسمت 1 (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 28 ثانيه
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 6 قسمت 2
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 6 قسمت 2 (رایگان)
حجم فایل: 224 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 7
مبانی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 7 (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 8
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 8 (رایگان)
حجم فایل: 328 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 9
مبانی مهندسی برق 2 استاد سرپرنده جلسه 9 (رایگان)
حجم فایل: 304 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 48 دقيقه
مبانی مهندسی برق استاد سرپرنده جلسه 10
مبانی مهندسی برق استاد سرپرنده جلسه 10 (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 42 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش مبانی مهندسی برق
رایگان
18 ساعت و 56 دقيقه
درس مبانی مهندسی برق 1 و 2، برای آشنایی سایر رشته های مهندسی به غیر از مهندسی برق، با دنیای جذاب الکترونیک و مدارات آن می باشد. این دروس ۳ واحدی در رشته های مختلفی مانند: مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی تدریس می شود.

مبانی مهندسی برق مبانی مهندسی برق 1 مبانی مهندسی برق 1 و 2 مبانی مهندسی برق 2

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید