• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره مجموعه ویدیوهای آموزشی درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بصورت صفحه به صفحه از کانال آموزشی خردمند نوین قرار داده شده است.

آموزگار: خانم زهرا خسروزاده

فایل های سرفصل 1

علوم پایه ششم درس اول بخش اول
علوم پایه ششم درس اول بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 22 ثانيه
علوم پایه ششم درس اول بخش دوم
علوم پایه ششم درس اول بخش دوم (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 13 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس دوم بخش اول آموزگار ( زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس دوم بخش اول آموزگار ( زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس دوم بخش دوم آموزگار ( خانم زهرا خسروزاده)
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس دوم بخش دوم آموزگار ( خانم زهرا خسروزاده) (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 44 ثانيه
فیلم تدریس علوم ششم درس سوم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس علوم ششم درس سوم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 57 ثانيه
فیلم تدریس علوم پایه ششم درس سوم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس علوم پایه ششم درس سوم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 14 ثانيه
فیلم تدریس درس چهارم علوم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
فیلم تدریس درس چهارم علوم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت مدت زمان: 15 دقيقه و 53 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم ششم درس پنجم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس علوم ششم درس پنجم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 69 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 11 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس پنجم بخش دوم دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس پنجم بخش دوم دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 20 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 1 ثانيه
درس ششم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
درس ششم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 37 ثانيه
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس هفتم بخش اول دبستان خردمندنوین رشت
فیلم آموزشی تدریس علوم پایه ششم درس هفتم بخش اول دبستان خردمندنوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 10 ثانيه
تدریس درس هفتم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت
تدریس درس هفتم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 3 ثانيه
درس هفتم علوم پایه ششم بخش سوم دبستان خردمند نوین رشت
درس هفتم علوم پایه ششم بخش سوم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 6 ثانيه
درس هشتم علوم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت
درس هشتم علوم پایه ششم دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 1 ثانيه
درس نهم علوم پایه ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت
درس نهم علوم پایه ششم بخش اول دبستان خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 82 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 3 ثانيه
درس نهم علوم ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس نهم علوم ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 6 ثانيه
درس دهم علوم بخش اول پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس دهم علوم بخش اول پایه ششم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه
درس دهم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت
درس دهم علوم پایه ششم بخش دوم دبستان هوشمند خردمند نوین رشت (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 37 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید