• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
هدف اصلی از ارایه این درس آشنایی با کاربردی ترین فرآیند تولید نرم افزار یعنی فرآیند توسعه سریع نرم افزار می باشد.
این فرآیند امروزه از متداول ترین فرآیندهای توسعه نرم افزار است که در صنعت برای تولید انواع نرم افزارها مورد استفاده وسیع قرارذ می گیرد.
یک شیء شامل داده‌ها و روش‌های محصور شده‌است که با هم برای نشان دادن یک موجودیت دسته‌بندی شده‌اند. رابط «شیء» تعریف می‌کند که چگونه می‌توان با آن تعامل برقرار کرد. یک برنامه شیءگرا با تعامل این اشیاها توصیف می‌شود. طراحی شیءگرا رشته‌ای تعریف اشیاء و تعاملات آن‌ها برای حل یک مشکل است که در تجزیه و تحلیل شیءگرا شناسایی و مستند شده‌است.

فایل های سرفصل 1

طراحی شی گرا سیستم ها _ A
طراحی شی گرا سیستم ها _ A (رایگان)
حجم فایل: 141 مگابایت و 290 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 12 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ B
طراحی شی گرا سیستم ها _ B (رایگان)
حجم فایل: 139 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 51 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ C
طراحی شی گرا سیستم ها _ C (رایگان)
حجم فایل: 110 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 45 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _D
طراحی شی گرا سیستم ها _D (رایگان)
حجم فایل: 133 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 57 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ E
طراحی شی گرا سیستم ها _ E (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 30 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ F
طراحی شی گرا سیستم ها _ F (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 26 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ G
طراحی شی گرا سیستم ها _ G (رایگان)
حجم فایل: 118 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 32 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ H
طراحی شی گرا سیستم ها _ H (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
طراحی شی گرا سیستم ها_I
طراحی شی گرا سیستم ها_I (رایگان)
حجم فایل: 157 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 43 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها_J
طراحی شی گرا سیستم ها_J (رایگان)
حجم فایل: 230 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 9 دقيقه
طراحی شی گرا سیستم ها _ K
طراحی شی گرا سیستم ها _ K (رایگان)
حجم فایل: 200 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 2 دقيقه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید