• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
 هدف از این درس آشنایی با اصول طراحی مدارها و سیستم‌های دیجیتال، نحوه تحلیل و اشکال‌زدایی آن‌ها است. دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند بینش مناسبی در موارد زیر خواهند داشت:

1- مفاهیم بنیادی سیستم‌ها و مدارهای دیجیتال.

2- طراحی سیستم‌های دیجیتال.

3- تحلیل سیستم‌های دیجیتال.

4- مدل‌سازی سیستم‌های دیجیتال.

فهرست مطالب درسی

1- مقدمات و مفاهیم اولیه

- تاریخچه سیستم‌های دیجیتال.

- کاربرد سیستم‌های دیجیتال در دنیای کنونی.

- مبانی سیستم‌های دیجیتال و تفاوت آن‌ها با سیستم‌های آنالوگ.

- معرفی اجمالی مدارهای دیجیتال بر پایه ترانزیستور MOS.

2- سیستم‌های عددی :

- نظریه اعداد و نمایش آن‌ها.

- محاسبات در سیستم‌های دیجیتال.

- مفاهیم Carry و Overflow.

- سیستم‌های نمایش BCD.

3- جبر بول

- اصول جبر بول.

- توابع، عملگرها و گیت‌های منطقی.

- روابط جبر بول.

- نمایش Canonical ،Minterm ،Maxterm و فرم‌های استاندارد نمایش توابع منطقی.

- آموزش زبان توصیف سخت‌افزار (VHDL یا Verilog) در سطح ساختاری.

4- تحلیل و طراحی سیستم‌های منطقی ترکیبی

- روش‌های ساده‌سازی مدارهای ترکیبی با جبر بول.

- بهینه‌سازی مدارهای ترکیبی با جدول کارنو و الگوریتم کوئین مک ـ کلاوسکی و مفهوم حالات بی‌اهمیت (don’t care).

- مفهوم Race ،Hazard و Glitch.

- انواع پیاده‌سازی مدارهای دوطبقه.

- مفهوم تأخیر.

- مدارهای کدگذار، کدگشا، تسیهم‌کننده (مالتی‌پلکسر)، پادتسهیم‌کننده (دی‌مالتی‌پلکسر)، نمایشگر هفت‌قسمتی (7-Segment) و کاربردهای آن‌ها به‌خصوص به‌عنوان یک بلوک پایه در طراحی مدارهای منطقی.

- طراحی با گیت جهانی (Universal).

- مدارهای جمع‌کننده انتشاری، مقایسه‌کننده و جمع‌کننده با پیش‌بینی رقم نقلی.

- مفهوم امپدانس بالا و استفاده از بافرهای سه‌حالته برای ایجاد امپدانس بالا، مدار با گیت‌های کلکتور باز، منطق سیمی، استفاده از مقاومت به‌عنوان pull-up و pull-down.

- مدارهای برنامه‌پذیر (FPGA، PLA و PAL).

- معرفی تراشه‌های استاندارد ترکیبی.

5- تحلیل و طراحی سیستم‌های منطقی ترتیبی

- معرفی عناصر حافظه، لچ‌ها و فلیپ‌فلاپ‌ها.

- تأخیر انتشار عناصر حافظه، مفهوم زمان راه‌اندازی و زمان نگهداشت، ورودی‌های همگام و ناهمگام.

- تحلیل مدارهای ترتیبی، جدول تحریک، نمودار حالت و جدول حالت.

- مراحل طراحی FSM، مدل‌های Mealy و Moore و تفاوت آن‌ها.

- طراحی مدارهای ترتیبی با انواع فلیپ‌فلاپ‌ها.

- شمارنده‌ها، ثبات‌ها، شیفت‌دهنده‌ها و ثبات‌های Universal.

- معرفی تراشه‌های استاندارد ترتیبی.

6- مبانی طراحی مدارهای ناهمگام

فایل های سرفصل 1

جلسه 1 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 1 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
جلسه 2 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 2 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه
جلسه 3 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 3 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 176 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 29 دقيقه
جلسه 4 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 4 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 28 دقيقه
جلسه 5 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 5 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه 6 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 6 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
جلسه 7 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 7 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه 8 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 8 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه 9 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 9 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 197 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه 10 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 10 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 223 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
جلسه 11 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 11 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
جلسه 12 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 12 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 1 ثانيه
جلسه 13 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 13 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 135 کیلوبایت و 130 بایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
جلسه 14 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 14 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 23 دقيقه
جلسه 15 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 15 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 24 دقيقه
جلسه 16 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 16 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه 17 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 17 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 166 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت
جلسه 18 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 18 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 201 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه 19 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 19 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
جلسه 20 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 20 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 185 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه 21 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 21 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 206 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه 22 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر
جلسه 22 درس مدارهای منطقی ـ گروه مهندسی کامپیوتر (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 53 دقيقه

دوره های مشابه

مدارهای منطقی، پایه و اساس کامپیوترهای دیجیتال و بسیاری دیگر از سیستم‌های کنترل اتوماتیک هستند که امروزه به ‌شکل فزاینده‌ای همه جوانب زندگی ما را در برگرفته‌اند.

درس مدارها درس مدارهای منطقی مدارهای منطقی

هدف از این درس، آشنایی با روش‌های خودکار طراحی و اشکال‌زدایی مدارها و سیستم‌های دیجیتال با رویکرد استفاده از ابزارهای طراحی خودکار مدارهای مجتمع است.

سیستم دیجیتال سیستم های دیجیتال طراحی سیستم های دیجیتال طراحی کامپیوتر طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال طراحی معماری مدارهای منطقی

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید