• همه دسته بندی ها
 • تحصیلی
 • برنامه نویسی و IT
 • زبان های خارجی
 • مهندسی
 • علوم پایه و پزشکی
 • علوم انسانی
 • هنر
 • مدیریت و کسب و کار
 • مالی و سرمایه گذاری
 • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
این درس یکی از مهمترین دروس دوره کارشناسی مهندسی برق است.

فایل های سرفصل 1

سیگنال ها و سیستم ها - تبدیلهای خطی بر روی سیگنالها - 01
سیگنال ها و سیستم ها - تبدیلهای خطی بر روی سیگنالها - 01 (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 21 ثانيه
سیگنال ها و سیستم ها - معرفی سیگنالهای مهم - 02
سیگنال ها و سیستم ها - معرفی سیگنالهای مهم - 02 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 25 ثانيه
خواص تابع دلتای دیراک و بررسی چند سیگنال مهم - 03
خواص تابع دلتای دیراک و بررسی چند سیگنال مهم - 03 (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 2 ثانيه
سیگنال ها و سیستم ها - مروری بر خواص سیستمها - 04
سیگنال ها و سیستم ها - مروری بر خواص سیستمها - 04 (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 56 ثانيه
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی - 05
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی - 05 (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 45 ثانيه
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی قسمت دوم - 06
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی قسمت دوم - 06 (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 7 ثانيه
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی تغییر نا پذیر با زمان - 07-mp4
سیگنال ها و سیستم ها - خواص سیستم های خطی تغییر نا پذیر با زمان - 07-mp4 (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه
سیگنال ها و سیستم ها - توصیف سیستمها با معادلات دیفرانسیل - 09
سیگنال ها و سیستم ها - توصیف سیستمها با معادلات دیفرانسیل - 09 (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 57 ثانيه
تحلیل فوریه - قسمت اول - تعامد مولفه نمایی
تحلیل فوریه - قسمت اول - تعامد مولفه نمایی (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 600 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 38 ثانيه
تحلیل فوریه - قسمت دوم - شروط همگرایی و خطای تقریب
تحلیل فوریه - قسمت دوم - شروط همگرایی و خطای تقریب (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 8 ثانيه
تعریف تبدیل فوریه و تبدیل سیگنال های معروف
تعریف تبدیل فوریه و تبدیل سیگنال های معروف (رایگان)
حجم فایل: 310 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 26 ثانيه
خواص تبدیل فوریه
خواص تبدیل فوریه (رایگان)
حجم فایل: 482 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 54 دقيقه و 48 ثانيه
تعریف تبدیل لاپلاس - 01
تعریف تبدیل لاپلاس - 01 (رایگان)
حجم فایل: 344 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 44 ثانيه
تبدیل لاپلاس سیگنالهای مهم - 02
تبدیل لاپلاس سیگنالهای مهم - 02 (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 30 ثانيه
خواص ناحیه همگرایی در تبدیل لاپلاس - 03
خواص ناحیه همگرایی در تبدیل لاپلاس - 03 (رایگان)
حجم فایل: 289 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 29 ثانيه
خواص تبدیل لاپلاس دو طرفه - 04
خواص تبدیل لاپلاس دو طرفه - 04 (رایگان)
حجم فایل: 295 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 7 ثانيه
قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی در تبدیل لاپلاس - 05
قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی در تبدیل لاپلاس - 05 (رایگان)
حجم فایل: 161 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 13 ثانيه
استفاده از تبدیل لاپلاس برای سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان LTI - 06
استفاده از تبدیل لاپلاس برای سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان LTI - 06 (رایگان)
حجم فایل: 163 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 18 ثانيه
نکات ویژه : علی بودن و پایداری در تبدیل لاپلاس 01
نکات ویژه : علی بودن و پایداری در تبدیل لاپلاس 01 (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 41 ثانيه
نکات ویژه : عکس تبدیل لاپلاس 02
نکات ویژه : عکس تبدیل لاپلاس 02 (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 53 ثانيه
نکات ویژه : نمایش سیستم ها به فرم مستقیم یک و دو - 03
نکات ویژه : نمایش سیستم ها به فرم مستقیم یک و دو - 03 (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
نکات ویژه : تبدیل لاپلاس یک طرفه و حل معادلات دیفرانسیل به کمک آن - 04
نکات ویژه : تبدیل لاپلاس یک طرفه و حل معادلات دیفرانسیل به کمک آن - 04 (رایگان)
حجم فایل: 97 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 6 ثانيه
نکات ویژه : فیلترها، انواع و کاربردهای آن - 05
نکات ویژه : فیلترها، انواع و کاربردهای آن - 05 (رایگان)
حجم فایل: 235 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 49 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - تعریف - 01
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - تعریف - 01 (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 17 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - سیگنال های مهم - 02
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - سیگنال های مهم - 02 (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 55 ثانيه
فصل پنچم - سیگنال و سیستم گسسته - تبدیلات خطی - 03
فصل پنچم - سیگنال و سیستم گسسته - تبدیلات خطی - 03 (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 43 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - ویژگی های سیستم - 04
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - ویژگی های سیستم - 04 (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 13 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - سیستم های خطی - 05
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - سیستم های خطی - 05 (رایگان)
حجم فایل: 227 مگابایت و 430 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 13 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص کانولوشن - 06
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص کانولوشن - 06 (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 49 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته- تعریف سری فوریه گسسته - 07
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته- تعریف سری فوریه گسسته - 07 (رایگان)
حجم فایل: 192 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 59 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص سر ی فوریه گسسته - 08
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص سر ی فوریه گسسته - 08 (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 26 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - تبدیل فوریه گسسته - 09
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - تبدیل فوریه گسسته - 09 (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 48 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته -خواص تبدیل فوریه گسسته - 10
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته -خواص تبدیل فوریه گسسته - 10 (رایگان)
حجم فایل: 346 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 15 ثانيه
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص تبدیل فوریه گسسته - 11
فصل پنجم - سیگنال و سیستم گسسته - خواص تبدیل فوریه گسسته - 11 (رایگان)
حجم فایل: 147 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه
تبدیل z
تبدیل z (رایگان)
حجم فایل: 307 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 36 دقيقه و 49 ثانيه
خواص تبدیل z
خواص تبدیل z (رایگان)
حجم فایل: 344 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 33 ثانيه
حل 10 تمرین از تبدیل فوریه گسسته
حل 10 تمرین از تبدیل فوریه گسسته (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 800 کیلوبایت مدت زمان: 51 دقيقه و 3 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش درس سیگنال ها و سیستم ها
رایگان
24 ساعت و 33 دقيقه
درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها که با نام تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها نیز شناخته می‌شود، یکی از دروس تخصصی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. از مباحث موجود در این درس در پردازش تصویر، مدولاسیون، مخابرات سیار، نمونه‌برداری و .. می باشد.

درس سیگنال درس سیگنال ها درس سیگنال ها و سیستم ها درس سیگنال و سیستم سیگنال ها سیگنال ها و سیستم ها

آموزش درس سیگنال ها و سیستم ها
رایگان
28 ساعت و 12 دقيقه
این درس که با نام تجزیه و تحلیل سیستم‌‌ها شناخته می‌شود، یکی از دروس تخصصی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر است. هدف درس آشنایی با توصیف سیگنال‌ها و تحلیل سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان در حوزه‌های زمان (پیوسته و گسسته) و فرکانس

درس سیگنال درس سیگنال ها درس سیگنال ها و سیستم ها درس سیگنال و سیستم سیستم سیستم ها سیگنال سیگنال ها سیگنال ها و سیستم ها

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید