• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
آموزش درس ساختمان داده ها - محمد علی آبام - دانشگاه صنعتی شریف

فایل های سرفصل 1

ساختمان داده ها - جلسه اول - زمان اجرای الگوریتم ها . الگوریتم مرتب سازی درجی
ساختمان داده ها - جلسه اول - زمان اجرای الگوریتم ها . الگوریتم مرتب سازی درجی (رایگان)
حجم فایل: 170 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه دوم - مقایسه زمان اجرای الگوریتم ها . رشد توابع
ساختمان داده ها - جلسه دوم - مقایسه زمان اجرای الگوریتم ها . رشد توابع (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه سوم - تحلیل الگوریتم های ترتیبی . مرتب سازی حبابی و ادغامی
ساختمان داده ها - جلسه سوم - تحلیل الگوریتم های ترتیبی . مرتب سازی حبابی و ادغامی (رایگان)
حجم فایل: 317 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه چهارم - حل رابطه بازگشتی
ساختمان داده ها - جلسه چهارم - حل رابطه بازگشتی (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه پنجم - قضیه اصلی
ساختمان داده ها - جلسه پنجم - قضیه اصلی (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 59 دقيقه و 12 ثانيه
ساختمان داده ها - جلسه ششم - تحلیل سرشکن
ساختمان داده ها - جلسه ششم - تحلیل سرشکن (رایگان)
حجم فایل: 171 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه هفتم - لیست ها
ساختمان داده ها - جلسه هفتم - لیست ها (رایگان)
حجم فایل: 352 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه هشتم - پشته و صف
ساختمان داده ها - جلسه هشتم - پشته و صف (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه نهم - درخت ها
ساختمان داده ها - جلسه نهم - درخت ها (رایگان)
حجم فایل: 291 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه دهم - درخت ها
ساختمان داده ها - جلسه دهم - درخت ها (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 3 ثانيه
ساختمان داده ها - جلسه یازدهم - درخت عبارت
ساختمان داده ها - جلسه یازدهم - درخت عبارت (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه دوازدهم - درخت جست وجو دودویی
ساختمان داده ها - جلسه دوازدهم - درخت جست وجو دودویی (رایگان)
حجم فایل: 368 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه سیزدهم - هرم بیشینه
ساختمان داده ها - جلسه سیزدهم - هرم بیشینه (رایگان)
حجم فایل: 321 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه چهاردهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی مستقیم ، توابع درهم سازی
ساختمان داده ها - جلسه چهاردهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی مستقیم ، توابع درهم سازی (رایگان)
حجم فایل: 167 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 9 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه پانزدهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی باز ، درهم سازی پویا
ساختمان داده ها - جلسه پانزدهم - درهم سازی ؛ آدرس دهی باز ، درهم سازی پویا (رایگان)
حجم فایل: 370 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه شانزدهم - مرتبه
ساختمان داده ها - جلسه شانزدهم - مرتبه (رایگان)
حجم فایل: 339 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 5 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه هفدهم - مرتب سازی
ساختمان داده ها - جلسه هفدهم - مرتب سازی (رایگان)
حجم فایل: 283 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 7 ثانيه
ساختمان داده ها - جلسه هجدهم - الگوریتم مرتب سازی مقایسه ای
ساختمان داده ها - جلسه هجدهم - الگوریتم مرتب سازی مقایسه ای (رایگان)
حجم فایل: 173 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه نوزدهم - الگوریتم مرتب سازی خطی
ساختمان داده ها - جلسه نوزدهم - الگوریتم مرتب سازی خطی (رایگان)
حجم فایل: 287 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه بیستم - درخت قرمز و سیاه
ساختمان داده ها - جلسه بیستم - درخت قرمز و سیاه (رایگان)
حجم فایل: 151 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
ساختمان داده ها - جلسه بیست و یکم - درخت AVL
ساختمان داده ها - جلسه بیست و یکم - درخت AVL (رایگان)
حجم فایل: 345 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه

دوره های مشابه

آموزش درس ساختمان داده
رایگان
36 ساعت و 14 دقيقه
درس ساختمان داده بنیادی ترین درس رشته کامپیوتر و حتی یکی از بنیادی ترین درس‌های بسیاری از رشته‌های علوم پایه و مهندسی است. هدف درس ساختمان داده بررسی و پژوهش در مورد روش‌های گوناگون ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات در سیستم‌های کامپیوتری است.

آموزش درس ساختمان داده درس ساختمان داده ساختمان داده

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید