• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
بتن از جمله پرکاربردترین مصالح ساختمانی است که با توجه به رشد روزافزون سازه های بتنی دارای اهمیت فراوانی گردیده است. با توجه به این که نحوه ساخت و میزان ترکیبات استفاده شده در ساخت بتن مهم ترین نقش را در میزان مقاومت و باربری بتن خواهد داشت، لذا در این آموزش ابتدا به معرفی و تشریح بتن و اجزای تشکیل دهنده آن پرداخته می شود و در ادامه موارد مضاف در بتن و شرایط استفاده از هر کدام بررسی می گردد و سپس روش های مراقبت از بتن به منظور رسیدن بتن ساخته شده به مقاوم نهایی مدنظر ارائه می گردد. در انتها طرح اختلاط بتن با روش های آیین نامه ACI-211 و آیین نامه BS آموزش داده می شود.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه اول آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 51 ثانيه
جلسه دوم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه دوم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 16 ثانيه
جلسه سوم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه سوم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 9 ثانيه
جلسه چهارم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه چهارم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 55 ثانيه
جلسه پنجم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه پنجم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 51 ثانيه
جلسه ششم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه ششم آفلاین درس فناوری بتن دانشگاه فنی میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 7 ثانيه
جلسه هفتم (آنلاین)درس فناوری بتن دانشگاه میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه هفتم (آنلاین)درس فناوری بتن دانشگاه میرزاکوچک صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 18 دقيقه
جلسه هشتم(دوم آنلاین)فناوری بتن دانشگاه میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سیدمرتضی عسکری
جلسه هشتم(دوم آنلاین)فناوری بتن دانشگاه میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سیدمرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 186 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 54 دقيقه
جلسه نهم(آنلاین)درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری
جلسه نهم(آنلاین)درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 70 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
جلسه دهم(آنلاین) درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سیدمرتضی عسکری
جلسه دهم(آنلاین) درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سیدمرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه یازدهم(آنلاین)فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری
جلسه یازدهم(آنلاین)فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
جلسه 12 (آنلاین) درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری
جلسه 12 (آنلاین) درس فناوری بتن دانشکده میرزاکوچک صومعه سرا مدرس سید مرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه سیزدهم آنلاین درس فناوری بتن دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه سیزدهم آنلاین درس فناوری بتن دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 6 ثانيه
جلسه چهاردهم آنلاین درس فناوری بتن دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس مرتضی عسکری
جلسه چهاردهم آنلاین درس فناوری بتن دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس مرتضی عسکری (رایگان)
حجم فایل: 120 مگابایت و 960 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 37 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید