• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در زندگی روزمره، تکنولوژی پر قدرتی که امکان برقراری ارتباط تقریبا فوری با مردم سراسر دنیا را فراهم کرده است، تکنولوژی مخابرات است. امروزه تکنولوژی های نوین مخابراتی چگونگی انجام کارها را تغییر داده است. صنایع مخابراتی با سرعتی باور نکردنی در هم ادغام می شوند و مرز بین فناوری آن ها و شرکت های سخت افزار کامپیوتری کمتر شده است.
با این گسترش نمایی تکنولوژی، نمی توان با اطمینان گفت که پنجاه سال دیگر، دنیا چگونه خواهد بود ولی داشتن پایه ای قوی در نظریه مخابرات، حفظ خلاقیت و توجه به رسوم و کاربرد تکنولوژی و داشتن مهارت های قوی در حل مساله، مهندس مخابرات را قادر می سازد تا به شکل دهی دنیای آینده بپردازد.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه اول مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه دوم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دوم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 153 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 59 دقيقه و 25 ثانيه
جلسه سوم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه سوم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 16 دقيقه
جلسه چهارم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه چهارم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه پنجم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه پنجم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 207 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه ششم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه ششم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 215 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 13 دقيقه
جلسه هفتم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هفتم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 195 مگابایت و 810 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 19 دقيقه
جلسه هشتم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی (دانشگاه تربت حیدریه)
جلسه هشتم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی (دانشگاه تربت حیدریه) (رایگان)
حجم فایل: 210 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه نهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه نهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 203 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه دهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 184 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
جلسه یازدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه یازدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 88 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 21 ثانيه
جلسه دوازدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه دوازدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 219 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
جلسه سیزدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه سیزدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
جلسه چهاردهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه چهاردهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 194 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 14 دقيقه
جلسه پانزدهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه پانزدهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 159 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 6 دقيقه
جلسه شانزدهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه شانزدهم درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 193 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 12 دقيقه
جلسه هفدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه هفدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 205 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 11 دقيقه
جلسه نانزدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه نانزدهم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 168 مگابایت و 380 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 1 دقيقه
جلسه بیستم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیستم مجازی درس اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 182 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 10 دقيقه
جلسه بیست و یکم مجازی اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه
جلسه بیست و یکم مجازی اصول سیستم های مخابراتی دانشگاه تربت حیدریه (رایگان)
حجم فایل: 217 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 3 دقيقه

دوره های مشابه

یکی از درس هایی که دانشجویان رشته کامپیوتر و برق می بایست آن را پاس کنند، درس شبکه مخابرات داده می باشد. درس شبکه مخابرات داده پیشرفته یا به اختصار “شبکه” به بررسی اجزا سازنده شبکه های کامپیوتری، لایه های آن و مسائل مربوط به آن میپردازد.

شبکه مخابرات داده شبکه مخابرات داده پیشرفته مخابرات مخابرات داده پیشرفته

آموزش درس مخابرات 1
رایگان
13 ساعت و 18 دقيقه
درس مخابرات ۱ یا سیستم های مخابرات آنالوگ 1، درس آشنایی با روش های پردازش سیگنال و آماده سازی سیگنال ها برای ارسال در یک کانال مخابراتی است.

درس مخابرات درس مخابرات 1 مخابرات مخابرات 1

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید