• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
سازه های بتنی همواره به عنوان یکی از پرکاربردترین سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابراین بررسی و شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است. مهمتر از آن، شناخت نحوه رفتار اعضای مختلف بتن مسلح تحت نیروهای مختلف برای تعیین استراتژی مناسب جهت مقاومت در برابر این نیروها کاملا حیاتی است. هدف از این آموزش، طراحی اعضای مختلف یک سازه بتنی شامل: تیر، ستون، دیوار برشی و فونداسیون تحت بارهای مختلف اعمالی اعم از: بار محوری، برشی، پیچشی و خمشی است. قطع و وصل آرماتورها و نیز بررسی شرایط خدمت پذیری یک سازه بتنی از دیگر مفاهیمی است که در این درس به آن پرداخته خواهد شد.

فایل های سرفصل 1

جلسه اول آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرامدرس مهندس عسکری
جلسه اول آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرامدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقيقه
جلسه دوم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه دوم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 2 ثانيه
جلسه سوم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه سوم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 53 ثانيه
جلسه چهارم آنلاین درس اجرای سازه بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه چهارم آنلاین درس اجرای سازه بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 9 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 45 دقيقه و 25 ثانيه
جلسه پنجم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه پنجم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 103 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 52 دقيقه و 14 ثانيه
جلسه ششم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه ششم آفلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشگاه فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 50 ثانيه
جلسه هفتم آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه هفتم آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه هشتم کلاس آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه هشتم کلاس آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه 9آنلاین کلاس درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرامدرس مهندس عسکری
جلسه 9آنلاین کلاس درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرامدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 93 مگابایت و 900 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 8 ثانيه
جلسه دهم آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه دهم آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 40 دقيقه و 15 ثانيه
جلسه 11 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه 11 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 24 ثانيه
جلسه 12 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه 12 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 32 ثانيه
جلسه 13 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه 13 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 37 ثانيه
جلسه 14 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری
جلسه 14 آنلاین درس اجرای سازه های بتنی دانشکده فنی صومعه سرا مدرس مهندس عسکری (رایگان)
حجم فایل: 142 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 31 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش طراحی سازه بتنی در ETABS
رایگان
7 ساعت و 29 دقيقه
نرم افزار ایتبس (ETABS) قادر به طراحی و آنالیز سازه­ ها تحت بارگذاری­ های مختلف است. از زمانی که این نرم افزار به بازار معرفی شده است، اکثر مهندسان برای طراحی، آنالیز و کنترل طراحی سازه­ از این نرم افزار استفاده می ­کنند.

Etabs آموزش Etabs طراحی سازه بتنی طراحی سازه های بتن آرمه

آموزش طراحی سازه بتنی با ETABS
رایگان
3 ساعت و 25 دقيقه
یکی از پرکاربردترین نرم افزار در رشته های مرتبط با سازه، خصوصا عمران، نرم افزار ایتبس می باشد. نرم‌افزار ETABS یک نرم‌افزار مخصوص جهت تحلیل و طراحی سازه‌های ساختمانی می‌باشد. قابلیت این نرم‌افزار جهت تحلیل و طراحی این نوع سازه‌ها جهت گیری شده‌اند.

Etabs Etabs 9.7.4 آموزش ایتبس آموزش مجازی Etabs آموزش نرم افزار ایتبس ایتبس طراحی سازه های بتن آرمه طراحی سازه های بتنی نرم افزار ایتبس

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید