• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
ادوبی افتر افکتس (به انگلیسی: Adobe After Effects) نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در میان دیگر نرم‌افزارهای گرافیکی، افتر افکتس را می‌توان برای کروماکی، اصلاح حرکت، اندازه و جهت، ترکیب عناصر بصری و انیمیشن استفاده کرد. همچنین به عنوان یک نرم‌افزار بسیار پایه برای ویرایشگر غیرخطی، ویرایشگر صوتی و واسطهٔ تبدیل کدها استفاده کرد.
این نرم‌افزار یکی از قدرتمندترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی و جلوه‌های ویژهٔ سینمایی در جهان است که انقلاب وسیعی در نگرش نسبت به پویانمایی و تلویزیون پدیدآورده. افتر افکتس هماهنگی بالایی با ادوبی فوتوشاپ و ادوبی پریمیر و ادوبی آدیشن دارد.

فایل های سرفصل 1

1- آموزش افترافکت
1- آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 13 ثانيه
2_آموزش افترافکت
2_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 4 ثانيه
3_اموزش افترافکت
3_اموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 47 ثانيه
4_اموزش افترافکت
4_اموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
5_اموزش افترافکت
5_اموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 40 ثانيه
6_اموزش افترافکت
6_اموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 23 ثانيه
7_اموزش افترافکت
7_اموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 48 ثانيه
8_آموزش افترافکت
8_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 990 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 40 ثانيه
9_آموزش افترافکت
9_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 33 ثانيه
10_آموزش افترافکت
10_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 34 ثانيه
11_آموزش افترافکت
11_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 39 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 8 ثانيه
12_آاموزش افترافکت
12_آاموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 45 ثانيه
13_آموزش افترافکت
13_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 4 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 1 دقيقه و 29 ثانيه
14_آموزش افترافکت
14_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 49 ثانيه
15_آموزش افترافکت
15_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 46 ثانيه
16_آموزش افترافکت
16_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 57 ثانيه
17_آموزش افترافکت
17_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 180 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 29 ثانيه
18_آموزش افترافکت
18_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 58 ثانيه
19_آموزش افترافکت
19_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 51 ثانيه
20_آموزش افترافکت
20_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 15 ثانيه
21_آموزش افترافکت
21_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 38 ثانيه
22_آموزش افترافکت
22_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 30 ثانيه
23_آموزش افترافکت
23_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 150 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 20 ثانيه
24_آموزش افترافکت
24_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 30 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 20 ثانيه
25_آموزش افترافکت
25_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 49 ثانيه
26_آموزش افترافکت
26_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 27 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 2 ثانيه
27_آموزش افترافکت
27_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 48 مگابایت و 110 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 16 ثانيه
28_آموزش افترافکت
28_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 42 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 42 ثانيه
29_آموزش افترافکت
29_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 21 ثانيه
30_آموزش افترافکت
30_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 32 ثانيه
31_آموزش افترافکت
31_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 47 ثانيه
32_آموزش افترافکت
32_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 7 ثانيه
33_آموزش افترافکت
33_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 28 ثانيه
34_آموزش افترافکت
34_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 510 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 36 ثانيه
35_آموزش افترافکت
35_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 21 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 54 ثانيه
36_آموزرش افترافکت
36_آموزرش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 20 مگابایت و 40 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 41 ثانيه
37_آموزش افترافکت
37_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 54 ثانيه
38_آموزش افترافکت
38_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 11 ثانيه
39_آموزش افترافکت
39_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 14 ثانيه
40_آموزش افترافکت
40_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 24 ثانيه
41_آموزش افترافکت
41_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 22 ثانيه
42_آموزش افترافکت
42_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 280 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 46 ثانيه
43_آموزش افترافکت
43_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 2 ثانيه
44_آموزش افترافکت
44_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 51 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 20 ثانيه
45_آموزش افترافکت
45_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 12 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 3 دقيقه و 54 ثانيه
46_آموزش افترافکت
46_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 8 ثانيه
47_آموزش افترافکت
47_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 47 ثانيه
48_آموزش افترافکت
48_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 47 ثانيه
49_آموزش افترافکت
49_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 400 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 45 ثانيه
50_آموزش افترافکت
50_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 58 ثانيه
51_آموزش افترافکت
51_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 480 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 8 ثانيه
52_آموزش افترافکت
52_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 12 ثانيه
53_آموزش افترافکت
53_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 56 ثانيه
54_آموزش افترافکت
54_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 15 ثانيه
55_آموزش افترافکت
55_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 25 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 54 ثانيه
56_آموزش افترافکت
56_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 146 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 22 ثانيه
57_آموزش افترافکت
57_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 33 ثانيه
58_آموزش افترافکت
58_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 47 ثانيه
59_آموزش افترافکت
59_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 42 ثانيه
60_آموزش افترافکت
60_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 33 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 19 ثانيه
61_آموزش افترافکت
61_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 38 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 28 ثانيه
62_آموزش افترافکت
62_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 96 مگابایت و 750 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 10 ثانيه
63_آموزش افترافکت
63_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 61 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 41 ثانيه
64_آموزش افترافکت
64_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 51 ثانيه
65_آموزش افترافکت
65_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 67 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 14 ثانيه
66_آموزش افترافکت
66_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 23 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 54 ثانيه
67_آموزش افترافکت
67_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 30 ثانيه
68_آموزش افترافکت
68_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 16 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 20 ثانيه
69_آموزش افترافکت
69_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 28 ثانيه
70_آموزش افترافکت
70_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 41 ثانيه
71_آموزش افترافکت
71_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 620 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 14 ثانيه
72_آموزش افترافکت
72_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 440 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 35 ثانيه
73_آموزش افترافکت
73_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 24 دقيقه و 56 ثانيه
74_آموزش افترافکت
74_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 138 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 45 ثانيه
75_آموزش افترافکت
75_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 26 ثانيه
76_آموزش افترافکت
76_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 18 ثانيه
77_آموزش افترافکت
77_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 39 ثانيه
78_آموزش افترافکت
78_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 44 دقيقه و 34 ثانيه
79_آموزش افترافکت
79_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 70 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 54 ثانيه
80_آموزش افتر افکت
80_آموزش افتر افکت (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 13 ثانيه
81_آموزش افترافکت
81_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 32 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 41 ثانيه
82_آموزش افترافکت
82_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 26 مگابایت و 670 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 14 ثانيه
83_آموزش افترافکت
83_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 16 ثانيه
84_آموش افترافکت
84_آموش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 57 ثانيه
85_آموزش افتر
85_آموزش افتر (رایگان)
حجم فایل: 54 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 26 ثانيه
86_آموزش افترافکت
86_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 25 ثانيه
87_آموزش افترافکت
87_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 18 مگابایت و 210 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 21 ثانيه
88_آموزش افترافکت
88_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 3 ثانيه
89_آموزش افتر افکت
89_آموزش افتر افکت (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 20 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 49 ثانيه
90_آموزش افترافکت
90_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 51 ثانيه
91_آموزش افترافکت
91_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 45 ثانيه
92_آموزش افترافکت
92_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 14 ثانيه
93_آموزش افترافکت
93_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 27 ثانيه
94_آموزش افترافکت
94_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 710 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 42 ثانيه
95_آموزش افترافکت
95_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 28 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 37 ثانيه
96_آموزش افترافکت
96_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 64 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 33 ثانيه
97_آموزش افترافکت
97_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 890 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 23 ثانيه
98_آموزش افترافکت
98_آموزش افترافکت (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 43 ثانيه

دوره های مشابه

آموزش صفر تا صد افترافکت
رایگان
14 ساعت و 34 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش کامل After Effect
رایگان
12 ساعت و 45 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects Adobe After Effects CC after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت ادوبی افتر افکتس سی سی افتر افکتس سی سی افترافکت افترافکتس انیمیشن دوبعدی در افترافکتس انیمیشن سازی با افترافکت نرم افزار افترافکت

آموزش کاربردی افتر افکت
رایگان
3 ساعت و 7 دقيقه
ادوبی افتر افکتس نرم‌افزار ایجاد جلوه‌های بصری دیجیتال، موشن گرافیک و برنامه کاربردیِ ترکیب عناصر بصری مختلف است که توسط شرکت ادوبی سیستم توسعه یافته و در فرایند پس از تولید در فیلم‌سازی و تولیدات تلویزیونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

adobe after effects after efffect AfterEffect آموزش AfterEffect آموزش افترافکت افترافکت افترافکتس نرم افزار افترافکت

آموزش کامل Animation 2D در Adobe After Effects
رایگان
10 ساعت و 21 دقيقه
افتر افکت یک نرم افزار 2.5 بعدی است که برای ساخت انیمیشن، جلوه های بصری و ترکیب تصاویر متحرک در پروژه های سینمایی، تلویزیونی و ساخت محتوای ویدیویی برای فضای وب مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش کامل Animation 2D ادوبی افتر افکتس سی سی افترافکت انیمیشن انیمیشن دو بعدی انیمیشن دوبعدی در افترافکتس

گرافیک متحرک قطعه هایی از پویانمایی یا فیلم دیجیتالی است که توهم حرکت یا چرخش را ایجاد می‌کند و معمولاً برای استفاده در پروژه‌های چندرسانه‌ای با صدا ترکیب می‌شود. طراحی موشن گرافیک یکی از قابلیت‌های افتر افکتس است.

after efffect Motion Graphic Motion Graphic در Adobe After Effects آموزش Motion Graphic آموزش کامل Motion Graphic افترافکت موشن گرافی موشن گرافیک

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید