وزارت آموزش وپرورش درراستای قوانین سنجش وپذیرش دانش آموز،هرساله اقدام به شناسایی وجذب دانش آموزان بااستعدادجهت ادامه تحصیل درپایه ی هفتم دبیرستان های استعدادهای درخشان می نماید.دراین راستا وباتوجه به تعدد کتب مرتبط با هوش وگاهی غیر مرتبط  بودن کتب با چگونگی آزمون وبه منظور کمک به دانش آموزان این گروه سنی بر آن شدیم مجموعه ای از بهترین تست های هوش را که می تواند در موفقیت دانش آموزان نقش بسزایی داشته باشد را تهیه ودرقالب کتاب هوش برتر دراختیار دانش آموزان علاقمند به شرکت در آزمون های ششم به هفتم مدارس خاص قرار دهیم.

لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b42182

photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید