مادران تنهای سرزمین من

تقدیم به دختران وزنان توانمند سرزمینم

تقدیم به مردان اندیشمند سرزمینم

وتقدیم به تک تک انسانهایی که انسان بودن را درانسانیت می دانند نه در جنسیت

وسپاس از آنانی که به ما آموختند بیاندیشیم نه اینکه حامل بی تفکر اندیشه ها باشیم. 

مادران تنهای سرزمین من ،رمانی فرهنگی،اجتماعی است. دراین نوشته نویسنده سعی دارد فارغ ازهرگونه تعصب جنسیتی باقلم خویش قدرت بی مانند زنانی را به تصویرکشد که درتمامی ادوار ،  منشا اتفاقات گسترده تاریخی بوده اند.

این زنان نه افرادی نامی ،بلکه همان مادران دیروز ،امروز وفردایند  بی شک وجودشان چه درکنار مردان وچه به تنهایی حادثه ای عظیم می آفریند که می توان آن را زندگی نامید.

این کتاب به مشکلات زنان،خشونت های علیه آنها وجریان های موجوددرجامعه می پردازد.


لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b35243

photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید