ارکیده معجزه طبیعت سحرانگیز

تماشا کردن به گل و لذت بردن از طراوت و رنگ زیبا و بوئیدن عطر گل‌ها سبب تعدیل روح و جسم آدمی می‌شود چنان‌چه روح سرگشته آدمی به شکوه نظام خلقت پی برده و به عشق آفریننده بی‌همتا می‌پیوندد و چنین است که گل‌ها تقدسی جاودانه دارند.
کتاب حاضر ازمعدود کتب موجوددر این زمینه بوده ودایره المعارفی ازمعروف‌ترین ارکیده‌های دنیا است که بازبانی ساده چگونگی پرورش، نگهداری و ویژگی‌های ارکیده را بیان نموده و می‌تواند در شناسایی و ترویج این گل کمیاب موثر باشد.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات    
فصل دوم :جنس‌های ارکیده    
فصل سوم :ارکیده‌های ایران    

لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b34171

 

photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید