معرفی هدی محمدی

سوابق تحصیلی:

.لیسانس مهندسی کامپیوتر

سوابق تدریس:

با سابقه تدریس خصوصی

سابقه ی تدریس ریاضی
بازبانی ساده وقابل فهم قیمت بسیارمناسب وتوافقی

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید