معرفی کوثر غفاری

سوابق تحصیلی:

کارشناس زبان و ادبیات عربی

سوابق تدریس:

دارای گزینش سازمان آموزش و پرورش
۵ سال سابقه تدریس ابتدایی تا دبیرستان

مدرس زبان عربی از پایه تا کنکور /
مدرس مکالمه عربی فصیح/
معلم دوره دوم ابتدایی

سؤالات(1)

user

کوثر غفاری در 2 ماه پیش

عالي

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید