موضوعاتی که این مدرس تدریس می کند

معرفی امیر فتاحی بیات

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس حسابداری

سوابق تدریس:

14 سال

افتخارات:

رتبه ممتاز دپارتمان حسابداری دانشکده علوم انسانی

متعهد و مسئولیت پذیر

سؤال خود را از طریق فرم زیر از این مدرس بپرسید