• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
در این دوره ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی بصورت جامع و کاربردی برای کنکور، از کانال Onlygram قرار داده شده است.

فایل های سرفصل 1

آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت اول
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 325 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 17 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دوم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 188 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 17 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت سوم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 148 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 58 دقيقه و 51 ثانيه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت چهارم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت چهارم (رایگان)
حجم فایل: 372 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 18 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت پنجم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت پنجم (رایگان)
حجم فایل: 342 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 14 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت ششم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت ششم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 15 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت هفتم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت هفتم (رایگان)
حجم فایل: 374 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 9 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت هشتم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت هشتم (رایگان)
حجم فایل: 314 مگابایت و 310 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 52 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت نهم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت نهم (رایگان)
حجم فایل: 387 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 20 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دهم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دهم (رایگان)
حجم فایل: 351 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 16 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت یازدهم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت یازدهم (رایگان)
حجم فایل: 309 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 49 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دوازدهم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت دوازدهم (رایگان)
حجم فایل: 350 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 2 ساعت و 22 دقيقه
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت سیزدهم
آموزش دین و زندگی جامع کنکور قسمت سیزدهم (رایگان)
حجم فایل: 284 مگابایت و 550 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 53 دقيقه

دوره های مشابه

در این مجموعه ویدیوهای آموزشی درس دین و زندگی متوسطه دوم (پایه 10 ، 11 و 12) با تدریس جعفر رنجبرزاده بصورت جامع قرار داده شده است.

درس دین و زندگی کنکور دین و زندگی دین و زندگی کنکور

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید