متلب یک محیط نرم‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مورد نظر است که از ترکیب دو واژهٔ MATrix (ماتریس) و LABoratory (آزمایشگاه) ایجاد شده‌ است.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 2 گیگابایت و 480 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 57 مگابایت و 780 کیلوبایت مدت زمان: 34 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 29 مگابایت مدت زمان: 15 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
معرفی جعبه ابزار curve fiting در متلب (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 50 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
آموزش متلب جلسه اول - قسمت اول - محیط - بردارها (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 25 دقيقه و 38 ثانيه
topic video file
آموزش متلب - جلسه اول - قسمت دوم : توابع کار با ماتریس - صوت و تصویر! (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 50 دقيقه و 29 ثانيه
topic video file
آموزش متلب جلسه دوم - قسمت اول -توابع آماری، چندجمله ای و مجموعه ها (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه
topic video file
آموزش متلب - جلسه دوم - قسمت دوم : ورودی و خروجی از کاربر و m فایل (رایگان)
حجم فایل: 56 مگابایت و 840 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش متلب - جلسه دوم - قسمت سوم - ساختار های کنترلی (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 910 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
آموزش متلب جلسه سوم - قسمت اول - کار با متغیر های سیمبولیک (رایگان)
حجم فایل: 52 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 20 دقيقه و 59 ثانيه
topic video file
آموزش متلب جلسه سوم - قسمت دوم - عملیات های جبرخطی و درونیابی (رایگان)
حجم فایل: 229 مگابایت و 230 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 7 دقيقه
topic video file
جلسه چهارم - قسمت اول : مقدمات تابع نویسی در متلب (رایگان)
حجم فایل: 40 مگابایت و 610 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
جلسه چهارم - قسمت دوم - مباحث پیشرفته در تابع نویسی متلب (رایگان)
حجم فایل: 162 مگابایت و 770 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 8 دقيقه
topic video file
آموزش متلب - جلسه پنجم - قسمت اول : رسم نمودار دوبعدی (رایگان)
حجم فایل: 46 مگابایت و 560 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
جلسه پنجم - قسمت دوم : رسم سه بعدی در متلب (رایگان)
حجم فایل: 60 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
جلسه پنجم - قسمت سوم : رسم پیشرفته در متلب (رایگان)
حجم فایل: 101 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 37 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
جلسه ششم : اپ دیزاینر در متلب - 1 (GUI in MATLAB) (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
جلسه ششم - اپ دیزاینر در متلب - 2 (GUI in MATLAB) (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
جلسه هفتم بخش 1- حل سیمبولیک معادلات دیفرانسیل (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 100 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
جلسه هفتم بخش 2 - حل معادله دیفرانسیل عددی یک بعدی (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 120 کیلوبایت مدت زمان: 23 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
جلسه هفتم بخش 3 - حل معادله دیفرانسیل عددی دو بعدی (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 690 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 23 ثانيه
topic video file
جلسه هفتم بخش 4 - حل معادله دیفرانسیل عددی دو بعدی ادامه (رایگان)
حجم فایل: 34 مگابایت و 790 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 21 ثانيه
topic video file
جلسه هشتم : آموزش سیمولینک بخش اول (رایگان)
حجم فایل: 31 مگابایت و 650 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
جلسه هشتم، بخش دوم آموزش سیمولینک (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
جلسه هشتم : اضافه برای ریاضی مهندسی ! : آموزش تولباکس PDE (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
آموزش متلب پیشرفته- طراحی فیلتر دیجیتال، حذف نویز از صدا و طیف (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 27 دقيقه و 10 ثانيه

فایل های سرفصل 3

topic video file
حل تمرین متلب - حل مساله استاتیکی خرپای یازده عضوی به روش کرامر (رایگان)
حجم فایل: 63 مگابایت و 920 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
حل تمرین متلب - شاخص گلدون :)) - حلقه و شرط (رایگان)
حجم فایل: 15 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
حل چند تمرین متلب با حلقه و شرط (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 200 کیلوبایت مدت زمان: 1 ساعت و 15 دقيقه
topic video file
حل یک تمرین کوتاه و کاربردی از image processing در متلب (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
حل تمرین : ایجاد مثلث خیام پاسکال به متلب به کمک حلقه و شرط و m فایل (رایگان)
حجم فایل: 14 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
حل تمرین : چند دستور جالب در متلب (رایگان)
حجم فایل: 19 مگابایت و 410 کیلوبایت مدت زمان: 7 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
حل تمرین متلب - شاخص گلدون با تابع! (رایگان)
حجم فایل: 8 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 4 دقيقه و 55 ثانيه
topic video file
حل چند تمرین از plot - میدان بار الکتریکی، تصویر آینه کروی و انتشار امواج طولی! (رایگان)
حجم فایل: 71 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 31 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
ترسیم خرپا با شرایط تکیه گاهی و افزایش کارایی کد (رایگان)
حجم فایل: 150 مگابایت و 450 کیلوبایت مدت زمان: 43 دقيقه و 26 ثانيه
topic video file
حل تمرین : حل عددی سیستم جرم و فنر در حضور اصطکاک با انیمیشن (رایگان)
حجم فایل: 94 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 5 ثانيه

فایل های سرفصل 4

topic video file
راه اندازی ربات تلگرام با استفاده از متلب! - قسمت اول (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
راه اندازی ربات تلگرام با استفاده از متلب! - قسمت دوم (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
راه اندازی ربات تلگرام با استفاده از متلب! - قسمت سوم (رایگان)
حجم فایل: 49 مگابایت و 680 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 54 ثانيه

فایل های سرفصل 5

topic video file
آموزش نرم افزار متمتیکا (رایگان)
حجم فایل: 22 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 45 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید