بسياری از پدیده‌ها در علوم پایه و مهندسی شامل مسائلی هستند كه نمی‌توان پاسخ آن‌ها را با روش‌های مرسوم به دست آورد. یافتن این پاسخ‌ها یا به صورت تحلیلی امکان‌پذیر نیست و یا در صورت وجود بسيار پيچيده است. حل معادلات دیفرانسیل و برخی انتگرال‌های معین از مثال‌های معروف هستند. یافتن راهكارها و روش‌هایی برای پاسخ به این مسائل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فایل های سرفصل 1

topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه اول (رایگان)
حجم فایل: 127 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 39 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه دوم (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 41 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه سوم (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 105 مگابایت و 590 کیلوبایت مدت زمان: 42 دقيقه و 15 ثانيه
topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه پنجم (رایگان)
حجم فایل: 116 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 56 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
مبانی آنالیز عددی-جلسه ششم (رایگان)
حجم فایل: 68 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 48 دقيقه و 29 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید