تنبک سازی است کوبه ای که برای نواختن آن از تمامی انگشتان دو دست استفاده می شود و از اینرو در میان سازهای کوبه ای منحصر به فرد است.
تنبک شبیه جامی است از جنس چوب که به صورت یک تکه ساخته می شود.
این ساز به دو بخش تنه و نفیر تقسیم می شود که بر روی دهانه تنه که بزرگتر است پوست کشیده میشود و دهانه نفیر که کوچکتر است باز است.
بدنه تنبک را در گذشته از جنس چوب، سفال و گاهی هم فلز می‌ساختند.
اما امروزه فقط از جنس چوب ساخته می شود.
این ساز در انواع تنبک زورخانه، تنبک تکنوازی و تنبک ارکستر ساخته می شود.
با تلاش های استاد حسین تهرانی تنبک بعنوان سازی مستقل و تکنواز در موسیقی ایران شناخته شد.
از نوازندگان معروف این ساز می توان از ناصر فرهنگ‌فر، امیر ناصر افتتاح، محمد اسماعیلی، پژمان حدادی و بهمن رجبی نام برد.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 3 گیگابایت و 290 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
هر آنچه برای شروع تنبک نوازی باید بدانید (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - آموزش فرم صحیح دستها هنگام نواختن حرکات اصلی تنبک (رایگان)
حجم فایل: 123 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - آشنایی اولیه با مفاهیم موسیقی و شروع کار با کتاب (رایگان)
حجم فایل: 87 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 36 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - آشنایی مقدماتی با حرکات اصلی تنبک (رایگان)
حجم فایل: 132 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 46 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
آموزش تنبک - درس اول - صفحه 34 (رایگان)
حجم فایل: 80 مگابایت و 640 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس دوم - صفحه ۳۷ الی ۳۹ (رایگان)
حجم فایل: 111 مگابایت و 60 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس سوم - تمرین های صفحه 41 (رایگان)
حجم فایل: 83 مگابایت و 630 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 45 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس چهارم - تمرین های صفحه 43 (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 470 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 44 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس پنجم - تمرین های صفحه ۴۵ (رایگان)
حجم فایل: 130 مگابایت و 340 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 37 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس ششم - تمرین های صفحه 47 (رایگان)
حجم فایل: 90 مگابایت و 940 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 28 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس هفتم - تمرین های صفحه ۴۹ کتاب آموزش تنبک مرتضی قاسمی (رایگان)
حجم فایل: 92 مگابایت و 540 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس هشتم - تمرین های صفحه ۵۱ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 51 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس نهم - تمرین های صفحه ۵۳ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 66 مگابایت و 90 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس دهم - تمرین های صفحه ۵۵ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 76 مگابایت و 930 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس یازدهم - تمرین های صفحه ۵۷ (رایگان)
حجم فایل: 59 مگابایت و 660 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 30 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس دوازدهم - تمرین های صفحه ۵۸ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 740 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک - درس سیزدهم - تمرین های صفحه ۵۹ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 58 مگابایت و 320 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه
topic video file
آموزش تنبک - درس چهاردهم - تمرین های صفحه 61 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 89 مگابایت و 360 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس پانزدهم- تمرین های صفحه 63 و 64 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 390 کیلوبایت مدت زمان: 14 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس شانزدهم- تمرین های صفحه 65 (رایگان)
حجم فایل: 95 مگابایت و 870 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 42 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس هفدهم- تمرین های صفحه 67 و 68 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 156 مگابایت و 970 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 43 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس هجدهم- تمرین های صفحه 69 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 169 مگابایت و 140 کیلوبایت مدت زمان: 12 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس نوزدهم- تمرینهای صفحه 70 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 225 مگابایت و 370 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 39 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیستم- تمرینهای صفحه ۷۱ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 149 مگابایت و 170 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و یکم- تمرینهای صفحه 72 و 73 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت مدت زمان: 13 دقيقه و 1 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و دوم- تمرینهای صفحه 75 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 266 مگابایت و 220 کیلوبایت مدت زمان: 26 دقيقه و 49 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و سوم- تمرین های صفحه ۷۷ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 102 مگابایت و 270 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و چهارم- تمرینهای صفحه 78 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 55 مگابایت و 980 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 7 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و پنجم- تمرینهای صفحه 79 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 72 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 15 دقيقه و 11 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک-درس بیست و ششم- رجوع به صفحه ۵۸ و اجرای زینت ها (رایگان)
حجم فایل: 108 مگابایت و 850 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 22 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و هفتم - تمرینهای صفحه ۸۱ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 113 مگابایت و 530 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 20 ثانيه
topic video file
آموزش تنبک- درس بیست و هشتم- تمرینهای صفحه ۸۳ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 84 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 2 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید