سنتور از محبوب ترین سازهای ایرانی است که به دلیل صدای دلنشین آن بسیاری از افراد علاقه مند به یادگیری این ساز هستند. بسیاری از آهنگ های سنتی و نوستالژی ایرانی با سنتور به زیبایی نواخته می شوند که با آموزش اصول پایه ایی به صورت گام به گام هنرجو می تواند آهنگ های مورد علاقه خود را بنوازد.

فایل های دانلود یکجا

topic video file
all.zip
حجم فایل: 2 گیگابایت و 670 مگابایت

فایل های سرفصل 1

topic video file
آموزش سنتور- جلسه مقدماتی (رایگان)
حجم فایل: 190 مگابایت و 240 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 12 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با نت های سنتور (رایگان)
حجم فایل: 122 مگابایت و 760 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی کامل با ساختمان سنتور (رایگان)
حجم فایل: 117 مگابایت و 830 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 8 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با علائم و اصطلاحات موسیقی (رایگان)
حجم فایل: 73 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با ریتم و عملکرد نت ها (رایگان)
حجم فایل: 91 مگابایت و 160 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 50 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - اهمیت تقویت مچ ها در نوازندگی سنتور (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - ادامه درس قبل (اهمیت تقویت مچ ها در نوازندگی سنتور) (رایگان)
حجم فایل: 65 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 5 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با نت های پوزیسیون اول سنتور (سیمهای زرد) (رایگان)
حجم فایل: 78 مگابایت و 300 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 46 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با نت های پوزیسیون دوم سنتور (سیمهای سفید) (رایگان)
حجم فایل: 62 مگابایت و 30 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با نت‌های پوزیسیون سوم سنتور (سیمهای پشت خرک) (رایگان)
حجم فایل: 41 مگابایت و 520 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 17 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - آشنایی با عملکرد تمپو در موسیقی (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 500 کیلوبایت مدت زمان: 6 دقيقه و 13 ثانيه

فایل های سرفصل 2

topic video file
آموزش سنتور - دروس پیش نیاز - شناسایی نت‌های مشابه در سنتور (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 820 کیلوبایت مدت زمان: 19 دقيقه و 19 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس اول - تمرین های صفحه 18 (رایگان)
حجم فایل: 158 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 18 دقيقه و 56 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس دوم - تمرین های صفحه ۱۹ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 131 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 16 دقيقه و 40 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس سوم - تمرین های صفحه ۲۰ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 75 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس چهارم - تمرین های صفحه ۲۰ (رایگان)
حجم فایل: 77 مگابایت و 260 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس پنجم - تمرین های صفحه ۲۱ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 109 مگابایت و 700 کیلوبایت مدت زمان: 17 دقيقه و 25 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور - درس ششم- تمرین های صفحه 22 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 124 مگابایت و 490 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس هفتم- تمرینهای صفحه 22 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 79 مگابایت و 860 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 18 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس هشتم- تمرینهای صفحه ۲۳ (رایگان)
حجم فایل: 86 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 9 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس نهم- تمرین های صفحه 24 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 145 مگابایت و 130 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 53 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس دهم- تمرین های صفحه ۲۵ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 135 مگابایت و 570 کیلوبایت مدت زمان: 11 دقيقه و 24 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور-درس یازدهم-صفحه 26 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 143 مگابایت و 880 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 47 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس دوازدهم- تمرین های صفحه ۲۶ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 128 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 8 دقيقه و 54 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس سیزدهم- تمرین های صفحه 27 کتاب (رایگان)
حجم فایل: 160 مگابایت و 460 کیلوبایت مدت زمان: 13 دقيقه و 2 ثانيه
topic video file
آموزش سنتور- درس چهاردهم- تمرین های صفحه ۲۸ کتاب (رایگان)
حجم فایل: 81 مگابایت و 350 کیلوبایت مدت زمان: 10 دقيقه و 12 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید