در این دوره فشرده سعی شده است تا مقدمات و اصول کار با LaTeX و XePersian برای کسانی که هیچ آشنایی با این سیستم حروف‌ چینی ندارند بیان شود. این دوره برای هر کسی با هر سطح اطلاعاتی می‌تواند مفید باشد.

فایل های سرفصل 1

topic video file
جلسه اول (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 720 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 32 ثانيه
topic video file
جلسه دوم (رایگان)
حجم فایل: 44 مگابایت و 250 کیلوبایت مدت زمان: 29 دقيقه و 52 ثانيه
topic video file
جلسه سوم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 730 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 31 ثانيه
topic video file
جلسه چهارم (رایگان)
حجم فایل: 47 مگابایت و 580 کیلوبایت مدت زمان: 32 دقيقه و 48 ثانيه
topic video file
جلسه پنجم (رایگان)
حجم فایل: 43 مگابایت و 10 کیلوبایت مدت زمان: 28 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
جلسه ششم (رایگان)
حجم فایل: 45 مگابایت و 50 کیلوبایت مدت زمان: 30 دقيقه و 34 ثانيه
topic video file
جلسه هفتم (رایگان)
حجم فایل: 35 مگابایت و 190 کیلوبایت مدت زمان: 21 دقيقه و 16 ثانيه
topic video file
جلسه هشتم (رایگان)
حجم فایل: 36 مگابایت و 420 کیلوبایت مدت زمان: 22 دقيقه و 33 ثانيه
topic video file
جلسه نهم (رایگان)
حجم فایل: 50 مگابایت و 330 کیلوبایت مدت زمان: 35 دقيقه و 17 ثانيه

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید