داروسازی گیاهی

 1. گیاهان دارویی به دلیل ماهیت طبیعی ووجود ترکیبات همولوگ دارویی درکنارهم،سازگاری بهتری رابابدن نشان می دهندبه این دلیل می توا نند به عنوان مکمل دارویی مناسبی به همراه داروهای شیمیایی ویاحتی دربرخی موارد جایگزین مصرف ،محسوب شوند. بدیهی است رعایت استانداردهای تولید محصولات دارویی به منظور استقبال عموم ازمصرف گیاهان دارویی امری ضروری است .استفاده از گیاهان دارویی به طرق امروزی وبقای این علم ارزشمند در فرهنگ عموم مستلزم توجه محققین،پزشکان،داروسازان،صنعتگران،متخصصین شیمی ومهندسان کشاورزی است.
  کتاب حاضر مروری بر استخراج، تجزیه، شناسایی مواد موثره،روش های نوین در افزایش مواد موثره،فرآوری وعمل آوری گیاهان دارویی،اهلی کردن واصلاح گونه ها،مطالعه اثرات دارویی واستفاده های دارویی باتاکید برلزوم واهمیت استفاده ازگیاهان دارویی به همراه روش های نوین درمانی است .
  باید متذکرشدکه هرچند گیاهان دارویی کل سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرارمی دهند لیکن توجه به این نکته که هرگیاه دارویی ،تنها چند مرکز اثر دارد بسیار ضروری است. دنیای امروز محل تاثیررا تنها براساس تجربیات وعقاید عامیانه نمی پذیرد پس لازم است خواص درمان برپایه ی مستندات مکتوب وتحقیقات علمی بیان شود تا در طول زمان اعتقادبه این دانش مهم بیش از پیش افزایش یابد وآثاراین تربیت در نسل های بعد به یادگارگذاشته شود.  فصل اول :کلیات
  فصل دوم:موادموثره گیاهان دارویی
  فصل سوم: استخراج موادموثره
  فصل چهارم:استانداردکردن وکنترل کیفی
  فصل پنجم:ازگیاه تادارو
 2. لینک خریدhttp://ketabrah.ir/go/b34382
photo gallery 0

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید