مدرس اين دوره

logo
پرتاب به سوی موفقیت در شیمی کنکور 100 درصد
شهریه ثابت
4,950,000 ریال
گواهینامه
ندارد
شروع پایان
ثبت نام 26 اسفند 1399 31 اردیبهشت 1400
کلاس ها 01 خرداد 1400 31 خرداد 1400

لیست دروس ارائه شده

ردیف عنوان درس نوع انتخاب مدرسین کلاس ساعت آموزش ظرفیت باقیمانده شهریه (ریال) امکانات و تدارکات عملیات
1 شیمی کنکور ( دهم، یازدهم و دوازدهم ) اجباری فرزاد گندمی 5 50 4,950,000

جزئیات

در این دوره بی نظیر خودت رو برای بهترین نکات و تست های شیمی آماده کن و بعد با حضور در آن به چیزی دست پیدا کن که یک دانش آموز، برای 100 درصد زدن شیمی به آن احتیاج دارد.

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید