مدرس اين دوره

شهریه ثابت
رایگان
گواهینامه
دارد
شروع پایان
ثبت نام 24 اسفند 1399 26 اسفند 1399
حذف و اضافه 26 اسفند 1399 26 اسفند 1399
کلاس ها 26 اسفند 1399 19 اردیبهشت 1400
آزمون ها 14 اردیبهشت 1400 19 اردیبهشت 1400

لیست دروس ارائه شده

ردیف عنوان درس نوع انتخاب مدرسین کلاس ساعت آموزش ظرفیت باقیمانده شهریه (ریال) امکانات و تدارکات عملیات
1 زبان انگلیسی اجباری فاطمه ذوالعلی 18 2 0

جزئیات

این بخش به منظور کمک به زبان آموزان دوره مقدماتی زبان انگلیسی bacik آماده شده است 

اصطلاحات و جملات ساده انگلیسی کمک زیادی به بهبود سطح مهارت گفتاری شما خواهد داشت 

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید