مدرس اين دوره

شهریه ثابت
1,500,000 ریال
گواهینامه
دارد
شروع پایان
ثبت نام 23 اسفند 1399 25 اسفند 1399
حذف و اضافه 29 اسفند 1399 30 اسفند 1399
کلاس ها 17 فروردین 1400 26 اردیبهشت 1400
آزمون ها 18 اردیبهشت 1400 24 اسفند 1400

لیست دروس ارائه شده

ردیف عنوان درس نوع انتخاب مدرسین کلاس ساعت آموزش ظرفیت باقیمانده شهریه (ریال) امکانات و تدارکات عملیات
1 زبان انگلیسی اجباری فاطمه ذوالعلی 18 1 0

جزئیات

The third semester of English language is as follows: its course is 18 hours and this course has 3 main exams and children get to know their city and country. Also, objects, numbers, conversations, doing something and introducing their relatives and months.

دیدگاه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید