• همه دسته بندی ها
  • تحصیلی
  • برنامه نویسی و IT
  • زبان های خارجی
  • مهندسی
  • علوم پایه و پزشکی
  • علوم انسانی
  • هنر
  • مدیریت و کسب و کار
  • مالی و سرمایه گذاری
  • تربیت بدنی
اولین موتور جستجوی آموزشی در ایران
پردازش زبان طبیعی، نوعی تکنولوژی است که از آن در رایانه ها به منظور کمک به درک و فهم زبان طبیعی انسان استفاده می شود. NLP عبارت مخفف شده پردازش زبان طبیعی، که در واقع شاخه ای از هوش مصنوعی است که به تعامل و ارتباط میان رایانه ها و انسان ها می پردازد.

Natural Language Processing NLP آموزش NLP آموزش پردازش زبان طبیعی پردازش زبان طبیعی مقدمه ای بر پردازش زبان طبیعی